VIDEO: Gymnázium C. S. Lewisa nasleduje víziu modernej školy

Na snímke budova bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave 26. júna 2017. Od marca 2017 je budova gymnázia bezbariérová. Okrem nájazdovej rampy pred vchodom slúži pre ľudí so zníženou mobilitou v interiéri výťah. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. júna (TASR) – Okolie Haanovej ulice v bratislavskej Petržalke sa stáva miestom obnovenia tradícií, ktoré dostávajú nový charakter. Hneď vedľa areálu klubu, ktorý sa novou filozofiou snaží oživiť legendu petržalského futbalu, sa niekdajšia školská budova zmenila a stále mení na sídlo modernej školy zodpovedajúcej potrebe a výzvam budúcnosti. Od roku 2004 tento proces, týkajúci sa školy ako sídla i vzdelávacej inštitúcie, naštartovali na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa.

Samotné gymnázium rozšírilo sieť školských zariadení v roku 2004, keď nadviazalo na princípy Cirkevnej základnej školy Narnia. Aktuálna "haanovská" etapa gymnázia sa začala v roku 2015, keď sa gymnázium presťahovalo do prenajatých priestorov v objekte Bratislavského samosprávneho kraja.

"Na jar 2015 sa začala veľká rekonštrukcia objektu, ktorá ešte nie je definitívne ukončená. Cieľom, ktorý chceme dosiahnuť, je vytvoriť priestor, ktorý by nielen v samotných učebniach, ale aj v spoločných priestoroch, ako je vstupná hala či chodby, nabádal k rozvoju a utužovaniu komunity, kreatívnosti, spolupráci a otvorenosti," ozrejmil súčasný, v poradí už tretí riaditeľ školy Dušan Jaura. Jeho slová dokumentujú sedačkové súpravy na chodbách, študentská kaviareň, pingpongové stoly vo vstupnej hale, ale aj detaily, ako sú napríklad priehľady vo dverách učební.

Na snímke riaditeľ bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa Dušan Jaur. V Bratislave 26. júna 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Filozofiu školy ako vzdelávacej inštitúcie dáva gymnáziu aj jeden z pilierov, na ktorých stojí – popri výchove k hodnotám, ktoré majú mať rovnakú váhu ako vedomosti a zručnosti, a inovatívnosti posúvajúcej obzor poznania neustále dopredu, je to bilingválnosť. "V tomto prípade však nejde iba o to, že väčšina odborných premetov sa vyučuje v slovenčine i angličtine, ale aj o medzinárodnú pluralitu, ktorú chceme vytvoriť," upozornil riaditeľ gymnázia. "Máme tu preto učiteľov z celého sveta, napríklad z USA, Indie, Veľkej Británie, Mexika či Nemecka," prezradil.

A napriek tomu, že gymnázium nie je medzinárodnou školou, internacionálny prvok je zastúpený i medzi študentmi. "Približne desať percent z nich je zo zahraničia a nielen z okolia Slovenska. Máme medzi nami napríklad dvoch študentov z Izraela," spresnil Jaura.

Medzi študentmi sú veriaci i tí, ktorí sa nehlásia k žiadnej viere. "Napriek tomu, že naším zriaďovateľom je cirkev, konkrétne Cirkev bratská, naším cieľom sú ekumenické hodnoty, porozumenie medzi ľuďmi vyznávajúcimi vieru i tými, ktorí veriaci, v náboženskom slova zmysle, nie sú," skonštatoval riaditeľ gymnázia.

Cieľom vzdelávania na škole nie je "naliať do hláv kvantum informácií", ale rozvíjať kritické a analytické myslenie a schopnosť spájať a využívať nadobudnuté poznatky. Gymnázium dbá i na adresnú profiláciu študentov. "Kým v prvých troch ročníkoch sa snažíme našim študentom ponúknuť čo najširší všeobecný záber odborov, v posledných dvoch ročníkoch posilňujeme voliteľnosť. V 5. ročníku si až dve tretiny predmetov zvolia študenti sami podľa toho, v akej oblasti chcú v živote pôsobiť," uviedol Jaura.

Zaujímavosťou Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa je tiež pedagogický zbor. "Jeho vekový priemer je približne 30 rokov a takisto sa oproti iným školám môžeme pochváliť i tým, že medzi našimi učiteľmi je až 40 percent mužov," ozrejmil riaditeľ petržalského gymnázia. Zdôraznil, že prioritou však nie je vek ani rovnocenné rodové zastúpenie, ale vzdelaní a motivovaní učitelia. "Majú preto možnosť rozvíjať sa prostredníctvom tréningov, osobných koučingov a supervízií," doplnil Jaura.

Žiaci nižších ročníkov majú triedneho a neskôr i samostatného tútora

Ľudia, ktorí môžu posunúť Slovensko dopredu, musia byť nielen inteligentní, ale aj charakterní. To je premisa, z ktorej vychádza filozofia výchovy a vzdelávania na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Hodnotový pilier (popri bilingválnosti a inovatívnosti jeden z nosných prvkov filozofie školy) považuje riaditeľ gymnázia Dušan Jaura za prvok, ktorým môže gymnázium inšpirovať aj ostatné školy. "Program rozvoja osobnostných kvalít študentov sme implementovali do formálneho i neformálneho vzdelávania," vysvetľuje. "Čo sa týka samotného vyučovania, k dialógu o empatii, tolerancii a komunikácii, ktoré sú základom dobrých vzťahov, vedieme študentov prostredníctvom spojeného predmetu Náboženstvo a etika," priblížil. V oblasti neformálneho vzdelávania zasa hodnotový systém študentov posilňuje program tzv. tútoringu. Žiaci nižších ročníkov majú triedneho a neskôr i samostatného tútora, ktorým je zväčša pedagóg. "S ním preberá študent veci, ktoré ho trápia zo školy i osobného života, dostáva spätnú väzbu, názor na rozhodnutia, ktoré urobil i možnosti, ktoré môže zvoliť," ozrejmil Jaura program smerujúci k osobnému rozvoju.

Dôležitou súčasťou rozvíjania charakterových kvalít je i plnenie dobročinnosti. V rámci predmetu Náboženstvo a etika musí každý študent naplniť počas školského roka limit desiatich hodín dobročinných aktivít. "Sami si môžu zvoliť, o akú aktivitu ide, či je to doučovanie detí v detských domovoch, alebo venčenie psov, ktorým pomôžu seniorom, prípadne iné aktivity," ozrejmil Jaura. "Princípom je, aby pochopili, že svet sa nekrúti iba okolo nás samotných," dodal riaditeľ gymnázia.

Poukázal i na to, že súčasťou tejto filozofie je aj štipendijný fond gymnázia, ktorý založili absolventi školy i súčasní študenti v roku 2015. Prostredníctvom tohto fondu financujú dve štipendiá pre študentov, ktorí si školu z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. "Dobrovoľne sa vzdávajú prostriedkov zo svojich aktivít, napríklad pri doučovaní alebo sprevádzaní turistov," spresnil. Do tohto programu prispievajú aj študenti, ktorí si založili a manažujú školskú kaviareň. "Študenti, ktorí v kaviarni pracujú, resp. dodávajú jej domáce koláče či limonády, sa vzdávajú časti svojej odmeny v prospech štipendijného fondu," spresnil riaditeľ.

Rozširovanie možností sociálnej inklúzie umožnil gymnáziu i grant, prostredníctvom ktorého môže škola od budúceho akademického roka poskytnúť desať sociálnych štipendií pre talentované deti z rodín, ktoré si štúdium z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. "Máme záujem takisto podporovať i talentované a nadané deti z rómskej komunity, spolupracujeme v tomto smere z organizáciami, ktoré v tejto oblasti pôsobia," uviedol Jaura. V tejto súvislosti dodal, že už v budúcom školskom roku pribudne do študentského kolektívu rómske dievča, ktoré na prijímacích skúškach vysoko prevyšovalo i uchádzačov z Bratislavy.

So študentmi diskutujú osobnosti

Anglický výraz „wick“ znamená knôt, voľne však toto slovo možno preložiť ako osvietenie, inšpiráciu. A práve k tomu smeruje aj WICK ako skratka pravidelných diskusií, ktorých sa môžu zúčastňovať študenti Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave.

"WICK znamená Weekly Inpirational Club for Kids, týždenný inšpiratívny klub pre študentov," vysvetlil riaditeľ gymnázia Dušan Jaura. "V podstate ide o diskusie a príbehy inšpiratívnych ľudí, ktorí vo svojom živote nasledovali svoj sen – zmeniť svet, vybudovať úspešný biznis či zmeniť zákony. Prostredníctvom WICK-u sa snažíme v našich študentoch vzbudiť zvedavosť a záujem o dianie okolo nás," doplnil.

Medzi doterajšími hosťami týchto diskusií bol napríklad bývalý prezident New York University profesor John Sexton, riaditeľ projektu Hyperloop Dirk Ahlborn, ale aj kňaz Anton Srholec či spoluzakladateľ spoločnosti AeroMobil Juraj Vaculík.

"Študenti majú možnosť vrátiť sa k ku ktorejkoľvek z predchádzajúcich diskusií prostredníctvom nášho YouTube kanálu," dodal riaditeľ. Práve v súvislosti s organizovanými diskusiami plánuje škola i dispozičné zmeny priestorov, ktoré by mali zabezpečiť kapacitné zväčšenie plochy auditória.

Ďalšou z aktivít, ktorá rozvíja poznanie a obohacuje znalosti, je tvorba študentského internetového magazínu HEYOU! "Študenti sami tvoria obsah tohto časopisu a oslovujú respondentov na vyjadrenie k otázkam z diania vo svete kultúry, vedy a techniky," priblížil riaditeľ.

Inšpiráciu, výmenu nápadov, ale i posilňovanie komunitného charakteru sleduje i systém teambuildingov, ktoré sa začínajú už na začiatku prvého ročníka. Obľúbenými sú u študentov i tzv. Noci v škole, počas ktorých môžu študenti prežiť noc v spoločnosti svojich spolužiakov a pedagóga, pričom spoločný čas vyplnia diskusiami, spoločnými hrami či športovaním v telocvični.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.