Rezort diplomacie pripomína, na čo nezabudnúť pri cestovaní s deťmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 29. augusta (TASR) – Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

"Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov, respektíve zákonného zástupcu, v akej forme a jazyku a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)," uvádza rezort diplomacie.

Napríklad pri ceste do Austrálie či Nového Zélandu sa priamo nepožaduje, aby sprevádzajúce osoby neplnoletých osôb pri vstupe do krajiny alebo počas pobytu preukázali potvrdenie zákonného zástupcu neplnoletého, že súhlasí s cestou dieťaťa do zahraničia. "Napriek tomu sa odporúča, aby sprevádzajúce osoby maloletého takéto potvrdenie pri ceste do krajín mali. Nie je presne určená forma, akú by malo toto potvrdenie mať, ale vzhľadom na pomery v krajine sa odporúča, aby bolo podpísané pred notárom a preložené do anglického jazyka certifikovaným prekladateľom," spresňuje ministerstvo.

V prípade Spojených štátov amerických sa pri osobách mladších ako 18 rokov odporúča zabezpečiť notársky overený súhlas druhého rodiča, respektíve oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa. Súhlas by mal obsahovať odpovede na otázky kto, prečo, kam, kedy a aj kontaktné údaje na rodičov dieťaťa. Mal by byť v anglickom jazyku, nie starší ako jeden rok, podpisy by mali byť overené notárom. Americké úrady nemusia požiadať o predloženie súhlasu, avšak keď už tak urobia a sprevádzajúca osoba ho nemá, môžu ju zadržať, kým sa záležitosť nevyjasní.

Ak dieťa cestuje samo do Kanady, musí okrem pasu predložiť i kópiu svojho rodného listu a písomný súhlas oboch rodičov s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku obsahujúci ich mená, adresu a telefónne čísla. Taktiež musia byť tieto údaje k dispozícii aj o osobe, ktorá bude za dieťa v krajine zodpovedná. "Ak dieťa cestuje iba s jedným rodičom, ten musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópiu rodného listu dieťaťa a písomný súhlas druhého rodiča s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku obsahujúci adresu a telefónne číslo druhého rodiča. Vyžaduje sa aj kópia pasu/ID druhého rodiča," upozorňuje rezort. Podľa kanadských úradov nemusia byť vyššie uvedené písomné súhlasy s cestou notársky overené.

V prípade Ruskej federácie zákon o podmienkach vstupu a výstupu z krajiny upravuje povinnosť mať notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie dieťaťa s treťou osobou iba vo vzťahu k občanom Ruskej federácie. "Táto povinnosť sa netýka občanov tretích krajín. Avšak pracovníci pohraničnej služby majú právo požadovať vysvetlenie, na základe čoho dieťa sprevádza tretia osoba a v praxi sa očakáva predloženie súhlasu rodičov na vycestovanie dieťaťa, inak v prípade pochybností hrozí, že dieťaťu nebude umožnený vstup," konštatuje rezort diplomacie.

Ak dieťa cestuje s treťou osobou, mala by disponovať súhlasom aspoň jedného rodiča najmä v prípade nepredvídateľných situácií, akou je napríklad nutnosť hospitalizácie dieťaťa, keďže dieťa môže byť lekársky ošetrené iba so súhlasom zákonného zástupcu s výnimkou ohrozenia života. "Je preto vhodné, ak súhlas s vycestovaním obsahuje aj informáciu o splnomocnení na konanie v mene rodičov pre takéto situácie. Odporúčame, aby bol súčasťou súhlasu osvedčený preklad do ruského jazyka," dodáva.

V Číne pre vycestovanie osoby mladšej ako 18 rokov je potrebné k žiadosti o víza predložiť aj originál a fotokópiu rodného listu maloletého a poskytnúť súhlas oboch rodičov s cestou dieťaťa. "Ak maloletá osoba cestuje v sprievode inej dospelej osoby, pri predkladaní žiadosti o víza sa vyžaduje osobná prítomnosť oboch rodičov za účelom spísania súhlasného vyhlásenia. Pokiaľ je žiadosť podaná v zastúpení či iba jedným z rodičov, je potrebný písomný súhlas neprítomných rodičov, respektíve neprítomného rodiča s notársky osvedčeným podpisom, obsahujúci tiež vyhlásenie o finančnom zabezpečení maloletého po dobu cesty," uzatvára rezort.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.