Spojená internátna škola rozšírila služby o Špeciálnu materskú školu

Ilustračné foto Foto: TASR – Jana Vodnáková

Nitra 11. decembra (TASR) – Spojená škola internátna na Červeňovej ulici v Nitre sa od začiatku tohto školského roka rozšírila o Špeciálnu materskú školu. Navštevuje ju 11 detí od troch rokov postihnutých autizmom. „Týchto detí stále pribúda. Otvorili sme dve triedy, napriek tomu sme nedokázali uspokojiť všetkých žiadateľov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy,“ skonštatovala zástupkyňa riaditeľky Marianna Takáčová.

Deti majú k dispozícii veľkú herňu, dostatok hračiek, venujú sa im špeciálni pedagógovia i zdravotná sestra. „V materskej škole máme deti na internátnom pobyte, s poldennou i celodennou dochádzkou. Jej výhodou je, že si vieme deti odmalička formovať na ďalšie vzdelávanie, budujeme u nich základné zručnosti od útleho veku,“ povedala Takáčová.

Spojená internátna škola Červeňova zabezpečuje v súčasnosti výchovu a vzdelávanie 170 žiakom so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím, s kombinovaným a viacnásobným postihnutím aj deťom postihnutým autizmom. Otvorením Špeciálnej materskej školy Spojená škola internátna Červeňova rozšírila rozsah poskytovaných vzdelávacích služieb. Tie okrem nej pozostávajú aj zo Špeciálnej základnej školy internátnej, Praktickej školy a Centra voľného času.

„Na Slovensku nie je veľa špeciálnych škôl so všetkými organizačnými zložkami, o čom svedčí aj fakt, že našu školu navštevujú deti z celého Slovenska. Na internáte máme vyše 30 detí,“ povedala riaditeľka školy Soňa Šišková. Ďalšiemu rozširovaniu školy bránia obmedzené kapacitné možnosti. „Veľmi by nám pomohla prístavba. Máme veľký areál, chýbajú nám financie na výstavbu. Obmedzené priestory sú dôvodom, prečo musíme selektovať žiadateľov a prečo nedokážeme uspokojiť všetkých záujemcov.“

Špeciálnu školu so všetkými jej zložkami v súčasnosti navštevujú žiaci od troch do 37 rokov. „Ujali sme sa ich od útleho detstva a ťaháme ich životom najdlhšiu možnú dobu, ktorú im ako škola môžeme poskytnúť,“ poznamenala Takáčová. Po Špeciálnej materskej škole pokračujú deti vo vzdelávaní na Špeciálnej základnej škole. Po ukončení desaťročnej školskej dochádzky plynule prechádzajú do trojročnej Praktickej školy, kde nadobúdajú praktické zručnosti. Dokážu sa naučiť jednoduché manuálne zručnosti, ako sú upratovacie práce, pomocné práce v kuchyni, práce s počítačom. Po skončení vzdelávania navštevujú absolventi školy Centrum voľného času, maximálne však do veku 30 rokov.

„V minulosti boli zriadené chránené dielne pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím, dnes chýbajú. Ak aj je niekde vytvorená chránená dielňa, zamestnáva ľudí s telesným, nie mentálnym postihnutím. My by sme takúto dielňu uvítali, no keďže patríme pod školstvo a chránené dielne pod odbor sociálnych vecí, nevieme ju zriadiť. Žiaci, ktorí ukončia Praktickú školu, by sa tam vedeli uplatniť,“ skonštatovala Šišková.

Žiaci s mentálnym postihnutím obľubujú náučný chodník v areáli školy

Jednou z najobľúbenejších činností žiakov Spojenej školy internátnej na Červeňovej ulici v Nitre sú pestovateľské práce na políčkach, ktoré sú súčasťou náučného chodníka v areáli školy. Náučný chodník Poznávajme prírodu zriadila škola s pomocou Rotary Clubu v Nitre pred dvoma rokmi. "Využívame ho na výchovno-vzdelávací proces, aj na relaxáciu. Naši žiaci ho veľmi obľubujú, pestujú tam zeleninu i bylinky, ktoré si potom v rámci varenia pripravujú. Práve to bolo naším zámerom, aby si deti mohli vyskúšať v praxi, ako to vlastne v prírode funguje," povedala zástupkyňa riaditeľky školy Marianna Takáčová.

Náučný chodník je určený pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti s mentálnym postihnutím s pridruženými telesnými a zmyslovými postihnutiami a deti postihnuté autizmom. Vznikol na približne štvorárovej ploche, kde v minulosti bývala neudržiavaná záhrada. Chodník má sedem rôznych stanovíšť, každé je zamerané na rozvoj konkrétnych schopností dieťaťa. Stanovištia strážia siedmi trpaslíci - Posedko, Stopko, Meteorko, Skalko, Zemko, Byľko a Kvietko. Na stanovišti pri Posedkovi sa striedajú miesta s trávou, pieskom, kamienkami a šiškami. Nevidiace deti môžu po nich chodiť a učia sa rozoznávať rozdiely medzi nimi. Pri Byľkovi sa deti učia rozoznávať bylinky, pri Kvetkovi kvety. Tie si samé vysadia a starajú sa o ne. Cieľom projektu je rozvíjať poznávacie, zmyslové a komunikatívne procesy detí so zdravotným znevýhodnením, taktiež rozvíjať ich pohybové a manuálne zručnosti.

Mimoriadnej obľube žiakov sa teší aj multisenzorická miestnosť, ktoré je prioritne určená pre deti s problémovým správaním. "Chodia do nej relaxovať, pod vedením špeciálnych pedagógov podstupujú terapiu a aktivity na celkové upokojenie a uvoľnenie. Táto miestnosť je však veľmi obľúbená aj u ostatných detí, vrátane škôlkarov, ktorí si ju už tiež vyskúšali," skonštatovala Takáčová. Podľa jej slov sa škola usiluje poskytnúť žiakom plnohodnotný život. Žiaci navštevujú divadlo, kino, tvorivé dielne v galérii, ale aj kanisterapiu či hipoterapiu. V areáli školy majú k dispozícii zmodernizovanú telocvičňu, relaxačnú zónu s hojdačkami, v lete aj dva malé bazény, v zime sa učia korčuľovať, v lete navštevujú plaváreň. "Hľadáme možnosti, aby sme sa etablovali do spoločnosti zdravých detí," povedala Takáčová.

Deti zo Spojenej školy internátnej sa pripravujú na Vianočný sen

Žiaci Spojenej školy internátnej na Červeňovej ulici v Nitre sa pripravujú na prehliadku tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl z nitrianskeho regiónu. Tohtoročný 16. ročník sa uskutoční vo štvrtok 14. decembra v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá každoročne poskytuje škole bezplatne svoje priestory. Tancom, spevom, recitáciou i ďalšou umeleckou tvorivosťou sa budú prezentovať žiaci 13 špeciálnych škôl, ale aj deti zo súkromnej umeleckej školy či centra voľného času. Spolu s nimi vystúpia Itcho Pčelár či Brigita Tarinová. Tohtoročnou nosnou témou podujatia je Vianočný sen.

Deti zo Spojenej školy internátnej Červeňova sa na vystúpenie pripravujú už od októbra. „Vytvoriť program s takto postihnutými deťmi je veľmi náročné, potrebujú neustále opakovanie, utvrdzovanie, práca špeciálnych pedagógov je naozaj náročná,“ skonštatovala riaditeľka školy Soňa Šišková. Zároveň však dodala, že deti sa na vystúpenie nesmierne tešia. „Veľmi rady vystupujú, nevnímajú to stresovo. Tie, ktoré nevystupujú, ich podporujú v hľadisku. Medzi týmito deťmi neexistuje závisť ani silná rivalita, to nepoznajú.“ V hľadisku sa stretávajú rodičia detí, učitelia, ale aj bývalí žiaci či žiaci nitrianskych škôl.

Podľa zástupkyne riaditeľky Spojenej školy internátnej Červeňova Marianny Takáčovej sú deti postihnuté rôznym stupňom mentálneho postihnutia či autizmom napriek svojmu znevýhodneniu šikovné a talentované. „Ak autistov zaujme nejaká ručná práca, dokáže sa jej venovať s takou precíznosťou, akú si my nevieme ani predstaviť,“ poznamenala. Škola vychovala talentovaných maliarov, ale aj žiakov, ktorí dokázali napísať knihu či básnickú zbierku.

Vzdelávanie mentálne postihnutých detí je náročné, pretože ku každému z nich je potrebné pristupovať individuálne. „Autisti sa dokážu naučiť čítať i písať, každé dieťa však ide svojím tempom a svojou metódou. Málokedy sa stane, že si stanovíme určitý zámer, ktorý dokážeme súčasne využiť aspoň pri dvoch deťoch,“ skonštatovala Takáčová.

Deti s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia i autisti nemajú klasické vyučovacie hodiny, vzdelávajú sa v blokoch a predmety sa spájajú do celkov. Záleží na učiteľke, ako dokáže odhadnúť pozornosť dieťaťa a jeho momentálne rozpoloženie. „Tieto deti ovplyvňuje veľmi veľa faktorov, napríklad aj počasie. Všetko podlieha dennému režimu, ako je dieťa v konkrétny deň nastavené. Každé dieťa má svoje hranice a my mu musíme nájsť vzdelávanie na mieru. Usilujeme sa, aby každoročne napredoval až do posledného ročníka,“ zhodnotila vzdelávací proces Takáčová.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.