K získaniu členských podielov si firma Sanagro pomohla šírením...

Ilustračné foto Foto: TASR

Sedlice 2. febrára (OTS) - Spoločnosť Sanagro, a.s. šírila zavádzajúce informácie o povinnosti členov družstva PD Turiec Dubové podieľať sa na úhrade straty z jeho hospodárenia. Tieto zavádzajúce informácie využila pri svojom zámere primäť členov družstva k odpredaju ich podielov. Výsledkom je zdecimovanie členskej základne PD Turiec Dubové, ktoré má momentálne už len 7 členov z pôvodných 202.

V liste družstva zo dňa 23.10.2017 adresovanom všetkým 202 členom družstva a podpísanom členom predstavenstva družstva Michalom Dobišom, ktorý je zároveň členom predstavenstva firmy Sanagro, a.s. sa uvádzalo okrem iného nasledovné:
- „Vedenie družstva rozhodlo o potrebe navýšiť základné imanie družstva, resp. požiadať všetkých členov družstva o ďalší vklad do družstva, čím dôjde k zabezpečeniu prostriedkov nevyhnutných na krytie doterajších strát.“
- „Ak každý člen družstva naplní svoju povinnosť podieľať sa na výsledku hospodárenia družstva, družstvo tak bude očistené od starých dlhov“
- „V prípade, ak člen nie je ochotný podieľať sa sumou 12.899,55 EUR na úhrade predchádzajúcich strát z predchádzajúcich období, tento záporný diel zodpovednosti na hospodárskom výsledku je dobrovoľne ochotná na seba prebrať spoločnosť Sanagro.“
- „Každému členovi družstva, ktorý nemá záujem sa podieľať na doterajšej strate družstva v celkovej výške 2.597.629,- EUR svojim dielom 12.899,55 EUR, spoločnosť Sanagro ponúka možnosť prebratia tohto dlhu, za predpokladu nadobudnutia členských podielov od týchto členov družstva.“
- „Za každý takýto členský podiel je ponúkaná odplata vo výške 150,- EUR vo forme hotovostnej platby.....“

Ako od začiatku upozorňovalo ZVDPL, podľa Stanov nemá vedenie družstva, reprezentované jeho predstavenstvom právomoc o týchto skutočnostiach rozhodovať. Rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania ako aj o úhrade straty prináleží iba Členskej schôdzi, ktorá je najvyšším orgánom družstva. To sa však do času oslovenia členov nestalo, napriek tomu bol u 202 členov družstva predmetným listom navodený dojem, že majú zaplatiť takmer 13 000 EUR. Toto konanie je podľa ZVDPL v príkrom rozpore so Stanovami i pravidlami poctivého obchodného styku. Zároveň podľa v tom čase platných Stanov mal každý člen družstva povinnosť podieľať sa úhrade straty iba do sumy 33,19 eur, v žiadnom prípade nie do sumy takmer 13 000 EUR.
V predmetnom liste teda neodznela zásadná vec, že pokiaľ nerozhodne členská schôdza o zmene stanov a o povinnosti podieľať sa na úhrade straty, člen nemôže mať povinnosť podieľať sa na strate z hospodárenia družstva vo výške 12.899,55 EUR.

Samotná firma Sanagro to potvrdzuje vo svojom vyhlásení pre TASR publikovanom 26. januára tohto roka , kde uvádza: „O uhradzovacej povinnosti môže v súlade so zákonom i so stanovami družstva rozhodnúť len samotná členská schôdza, t.j. členovia družstva. ..
- Na tento fakt, od začiatku upozorňuje ZVDPL, je však smutné, že v predmetnom liste družstva zo dňa 21.10.2017 o tom nie je zmienka.

Vzhľadom na to, že členmi družstva sú starší ľudia s nižším právnym povedomím je tu oprávnená obava, že išlo o záujem dostať ľudí pod tlak a primäť ich k odpredaju členských podielov za podmienok určených firmou Sanagro.

Na základe konania firmy Sanagro a úspešnému šíreniu zmätočných informácií sa väčšina členov rozhodla svoje podiely odpredať v prospech firmy Sanagro.
Podľa informácií ZVDPL má družstvo už len 7 členov z pôvodných 202. Dozvedeli sme sa tak sprostredkovane na základe informácií o priebehu Členskej schôdze z 25. januára tohto roka, o ktorej záveroch vedenie družstva i Sanagro doposiaľ neinformovali.

Zmätočné a nepravdivé informácie nešíri firma Sanagro, resp. vedenie len smerom k členom, ale i prostredníctvom médií.

V reakcii firmy pre portál Aktuality.sk na článok „Finančníci chcú ovládnuť družstvo na Turci, niektorí členovia sa začali búriť“ zo dňa 25.1. firma tvrdí, že „Vedenie družstva zmenilo stanovy minulý rok a výška straty, na ktorej sa majú členovia podieľať, sa zvýšila.“
- V skutočnosti vedenie družstva nemôže meniť Stanovy, ale môže tak urobiť iba Členská schôdza. Okrem toho k zmene stanov v skutočnosti došlo až dodatočne, po viac ako mesiaci od rozposlania predmetného listu členom. Firme Sanagro sa tak dodatočne podarilo zo Stanov vyňať pôvodnú sumu 33,19 EUR a vytvoriť si možnosť, aby Členská schôdza neskôr rozhodla o ľubovoľnej sume, ktorou členov družstva zaviaže.

Združenie vlastníkov DPL

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.