SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach vydáva vlastný časopis la Borec

Na snímke časť redakčného tímu školského časopisu la Borec, ktorý vydáva Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach. Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Medzilaborce 16. apríla (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach vydáva vlastný študentský časopis "la Borec" už približne desať rokov. Kedysi vychádzal štvrťročne, momentálne dvakrát do roka.

Okrem aktuálnych školských tém v ňom čitatelia nájdu aj informácie z mesta či okolia. Žiaci sa tak zdokonaľujú nielen v slovenskom jazyku, ale aj v počítačových zručnostiach. "Podieľame sa na ňom traja učitelia v spolupráci s redakčnou radou, teda so žiakmi," uviedla pre TASR učiteľka slovenského jazyka Miroslava Gičová s tým, že ich je osem. "Sú členovia, ktorí pravidelne prispievajú, ale nájdu sa aj takí, ktorí na základe svojich zážitkov napíšu príspevok a pošlú nám ho," vysvetlila princíp tvorby.

Časopis sa okrem vlastných študentov dostáva do rúk aj žiakom základných škôl v prípade záujmu o vzdelanie práve na SOŠ Andyho Warhola. Má približne 24 strán. "Posielame ho aj na rôzne súťaže," poznamenala Gičová s tým, že za najväčší úspech doteraz považujú umiestnenie sa v striebornom pásme celokrajskej súťaže. Pre členku redakčnej rady, štvrtáčku Andreu Klecovú je časopis výbornou školou slovenčiny. "Je to dobrý pocit, keď ako škola niečo vytvoríme," povedala pre TASR.

SOŠ v Medzilaborciach vznikla v roku 2004 spojením dvoch výchovno-vzdelávacích inštitúcií. V decembri o štyri roky na to jej bol prepožičaný čestný názov kráľa popartu. Stala sa tak jedinou školou na svete fungujúcou pod menom tohto umelca, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej obce Miková. Množstvo aktivít, ktoré realizuje, sa nesie práve v tomto duchu. "Škola úzko spolupracuje s múzeom Andyho Warhola. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych projektov, ktoré usporadúva, pravidelne navštevujú výstavy a tvorivé dielne, ktoré tam realizujú," uviedla pre TASR riaditeľka školy Jarmila Savčaková.

Výchova a vzdelávanie prebiehajú v dvoj-, troj- a štvorročných odboroch. Žiaci si môžu vybrať štúdium vo viacerých oblastiach, ako sú napríklad služby, strojárstvo, drevospracujúci priemysel, mechanik počítačových sietí či hasičskej techniky, obchodná akadémia, ale aj marketing. V súčasnosti školu navštevuje 223 žiakov najmä z Medzilaboriec a okolia. Kedysi fungoval pri škole aj internát. "V roku 2013 bola pozastavená jeho činnosť z dôvodu nezáujmu žiakov o ubytovanie," poznamenala riaditeľka. Vzdelávaco-výchovný proces zabezpečuje 26 pedagogických zamestnancov.

Teoretické vyučovanie prebieha v budove na ulici Duchnovičova a odborný výcvik v priestoroch na Mierovej ulici, kde sa nachádzajú dielne. "Žiaci uskutočňujú prax aj na zmluvných pracoviskách," vysvetlila.

SOŠ A. Warhola spolupracuje najmä so školami a organizáciami v Poľsku. Zúčastňuje sa na rôznych medzinárodných projektoch, v ktorých sú študenti úspešní. Pozitívne výsledky dosahujú aj na poli stredoškolskej odbornej činnosti, jazykových či športových súťaží, ale aj v oblasti ekonomických a praktických predmetov. Škola má v súčasnosti rozbehnutých 16 projektov nielen v oblasti vzdelávania, športu, ale aj životného prostredia a ďalších.

Cvičná firma na SOŠ A. Warhola pripravuje študentov na podnikanie

Predmet cvičná firma, ktorý sa vyučuje na Strednej odbornej škole (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach v treťom a štvrtom ročníku, pripravuje študentov na aktívne podnikanie. Rozbehnuté má viaceré aktivity.

"Dievčatá v tomto školskom roku pôsobia ako riaditeľky jednotlivých oddelení v cvičnej firme. Každá z nich mala pridelenú určitú aktivitu, ktorá je reálna a kopíruje bežnú podnikateľskú prax," vysvetlila pre TASR princíp fungovania Andy Stars Group učiteľka ekonomických predmetov a cvičnej firmy Anna Fecáková. Na začiatku bol podľa jej ďalších slov nápad, ktorý zdokumentovali v podobe fotografií, letákov, súťažných katalógov, prezentácie a stánkov. Medzi aktivitami boli napríklad kvety, chránená dielňa, sladké maliny, palacinky či slovenské výrobky. "Zvolili sme si nápady, na ktoré sme mali alebo sme k nim mali vzťah," poznamenala.

Podnikateľský svet mali možnosť zažiť aj reálne. "Keď bol podnikateľský plán papierovo pripravený, nasledovala etapa praktickej realizácie v konkrétnych podmienkach vyskúšaním si kalkulácie nákladov, získavania tržieb, ich evidencie až po vyhodnotenie celej podnikateľskej aktivity," priblížila učiteľka. Veľa práce robia podľa jej slov mimo vyučovacích hodín.

V rámci aktivity palacinky boli aj v podniku, kde si skúsili ich výrobu. "Ponúkali sme ich za symbolickú cenu. Vyskúšali sme si aj kalkuláciu, bola to pre nás dobrá skúsenosť," vysvetlila pre TASR autorka nápadu Kornélia Bejdová. Ďalšou z realizovaných aktivít boli sladké maliny, ktoré vznikli z dôvodu, že chceli ľuďom napríklad na veľtrhu reálne aj niečo ponúknuť. "Máme prenajatú ornú pôdu, na ktorej maliny pestujeme, potom ich zozbierame a vytvoríme z nich jednotlivé produkty," vysvetlila Alžbeta Halčinová s tým, že ide o čistý prírodný produkt v podobe mrazených malín, džemov či kompótov.

"Veľmi zaujímavý výsledok dosiahla naša aktívna tretia cvičná firma počas histórie tejto školy na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Košiciach. V októbri 2017 sme získali jedno z deviatich ocenení," spomenula Fecáková s tým, že v rámci týchto aktivít zaznamenali viacero pozitívnych hodnotení.

Zručnosti žiakov SOŠ Medzilaborce má možnosť vyskúšať aj verejnosť

Praktické zručnosti študentov Strednej odbornej školy (SOŠ) Andyho Warhola v Medzilaborciach má možnosť vo výcvikových dielňach vyskúšať aj verejnosť. K dispozícii sú tu kaderníčky, automechanici i stolári.

Ako pre TASR uviedla majsterka odborného výcviku kaderník Henrieta Turcmanovičová, momentálne sa na toto povolanie v ich škole pripravujú iba dievčatá. Vo všetkých ročníkoch je ich aktuálne 30. "Tu sa naučia základné veci v prvom ročníku ako umývanie hlavy, čo sa týka bezpečnosti a hygieny na prevádzke, potom začínajú strihať," vysvetlila. K dispozícii sú dve prevádzky, pôsobia v nich dve majsterky.

Do dielní prichádzajú podľa jej ďalších slov aj zákazníci z mesta. "Prípadne si tu môžu študentky priniesť kohokoľvek," uviedla s tým, že sa tak učia strihať, farbiť, ale aj česať. "Každý rok pripravujeme tzv. mikulášsku šou pre všetky ročníky, ktoré medzi sebou súťažia," spomenula. Kadernícky odbor je na škole minimálne 15 rokov a záujem oň je stále. "Dievčatá chcú chodiť, pracujú, sme spokojní," uzavrela.

Stolári aktuálne vyrábajú nábytok pre vynovenú mestskú zasadačku. Ich výrobky možno vidieť na mnohých miestach nielen v Medzilaborciach. "Žiaci sa v tejto dielni učia na určitých strojoch, ktoré máme k dispozícii, ako je formátovacia píla, fréza, dlabačka," uviedol pre TASR majster odborného výcviku Slavomír Čerevka s tým, že žiaci si musia osvojiť určité technologické postupy.

"V prvom ročníku, dá sa povedať, si potykajú s drevom, učia sa len ručné spracovanie, ako je rezanie, pilovanie, vŕtanie, hobľovanie, učia sa základné konštrukčné spoje a všetko sa to robí len ručným stolárskym náradím. Druhý až štvrtý ročník patrí stolárskej strojovej dielni," vysvetlil s tým, že o odbor je záujem. V regióne je totiž podľa neho viacero prevádzok zameriavajúcich sa na drevospracujúci priemysel aj napriek veľkoobchodným reťazcom, ktoré tomuto remeslu konkurujú. Podľa neho je však rozdiel vidieť v kvalite. A tú pretavili, ako ďalej uviedol Čerevka, študenti aj do viacerých ocenení v tvorivých súťažiach zameraných na tento odbor.

Mechanici hasičskej techniky sa tiež v prvom ročníku učia len ručné spracovanie kovov, ako je rezanie, pilovanie, brúsenie. V druhom ročníku už pracujú so strojmi. "V treťom ročníku idú po servisoch, aby sa naučili opravovať autá, a vo štvrtom ročníku idú už na Hasičský a záchranný zbor do Medzilaboriec," vysvetlil pre TASR majster odborného výcviku Andrej Šteňko.

Študenti si tento odbor podľa neho vyberajú okrem iného aj na základe toho, že pôsobia napríklad v dobrovoľných hasičských zboroch. "Ich záujmom je chrániť ľudí i majetok. Keď chodíme po základných školách, skoro každé dieťa chce byť hasičom. Je to populárne," poznamenal. Prax študentov si môžu vyskúšať nielen Medzilaborčania. Momentálne do dielní prichádzajú motoristi z dôvodu prezúvania zimných na letné pneumatiky. Študenti si tak zdokonaľujú svoje zručnosti.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.