M. Kapitulík: Žiline vrátime silu a naštartujeme jej rozvoj

Martin Kapitulík (v popredí). Foto: TASR

Žilina 30. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. Nezávislý kandidát 32-ročný Martin Kapitulík kandiduje s podporou tímu Silná Žilina, s ktorým chce naštartovať rozvoj Žiliny a vrátiť ľuďom hrdosť na svoje mesto.

Pôsobíte ako poslanec v zastupiteľskom zbore mesta Žilina. Prečo ste sa rozhodli uchádzať o primátorské kreslo?

Práve vďaka štvorročnej skúsenosti poslanca mestského zastupiteľstva som videl, ako je mesto odtrhnuté od bežnej reality ľudí na sídliskách, v prímestských častiach, v centre. Celé štyri roky boli o politikárčení, o vzájomných hádkach, handrkovaní sa. Absolútne chýbala akákoľvek snaha riešiť skutočné problémy, ktoré trápia Žilinčanov. Poslanci riešili seba, vedenie mesta riešilo seba a poslanci s vedením mesta sa riešili navzájom. Každý sa iba vyhováral. Aj keď sa predložilo na stôl zmysluplné reálne riešenie, väčšinou poslanci, ktorí tam sedia 16 a viac rokov, ho radšej utopili. Len preto, aby náhodou neurobili zle a udržali sa tam ďalšie štyri roky. Verím, že sa to podarí zmeniť. Toto bol impulz, aby som kandidoval na primátora Žiliny.

Aké by boli vaše prvé kroky na poste primátora?

Prvé kroky by boli tie, ktoré vieme urobiť najrýchlejšie. Pre mňa je mesto aj o pocite Žilinčanov, ako sa v našom meste žije. Ako sa tu s rodinami cítia. Z toho vychádzajú aj problémy, ktoré ľudí trápia. Ak nemáte pokosené, odhrnutý sneh, mesto je špinavé, a starí Žilinčania hovoria, že Žilina nikdy nebola taká špinavá, aká je dnes, určite nemáte z mesta dobrý pocit. Je to o zmene nastavení fungovania komunálnych služieb. Toto budú určite prvé veci, ktoré začneme riešiť. Mnoho z nich vieme zmeniť do 30 alebo 60 dní. K tomu patrí aj zmena pravidiel mestského úradu. Podľa mňa nefunguje, lebo nerieši problémy, ktoré trápia ľudí. Aj to je jedna z prvých vecí, ktorým sa musí nový primátor, nech už ním bude ktokoľvek, urýchlene venovať.

O priazeň voličov sa uchádzate s podporou 15-členného tímu Silná Žilina. V prípade úspechu sa chcete oprieť o jeho podporu a o podporu úspešných kandidátov na poslancov?

Som hrdý na to, aký tím sa nám podarilo dať dokopy. Sú to veľmi aktívni ľudia a odborníci. Každý životným príbehom, odbornosťou a doterajšou prácou dokázal, že vie veci dotiahnuť do konca. Som hrdý na to, že týchto ľudí sa mi podarilo presvedčiť, aby sa pridali do tímu Silná Žilina. A išli s kožou na trh. Verím, že ľudia okrem mňa podporia vo voľbách aj tím Silná Žilina. Nezávislých kandidátov na poslancov, s ktorými ideme do toho a spoločne vieme urobiť pre Žilinu kus dobrej roboty. Verím, že sa nám podarí konečne naštartovať rozvoj nášho mesta, aby sme Žiline vrátili silu. Aby sme žili v silnom meste, kde sa zásadným spôsobom zvýši kvalita života. A aby sme mu vrátili v neposlednom rade to, čo tu posledné roky chýba. Hrdosť Žilinčanov na svoje mesto.

Do volieb idete s programom Silná Žilina. Môžete predstaviť jeho hlavné priority?

Program Silná Žilina považujem za najlepší program, aký bol dodnes Žilinčanom predstavený, v ktorýchkoľvek voľbách. Vznikol na základe mojej štvorročnej skúsenosti z poslaneckých lavíc. Poznám problémy ľudí v každej prímestskej časti, na každom sídlisku, v centre mesta. Program Silná Žilina ponúka konkrétne riešenia na každý z týchto problémov.

Seniorom chceme umožniť kvalitnejší život. Veľa z nich nemá deti, blízkych a potrebujú ľudský kontakt. Sprostredkujeme im ľudský kontakt prostredníctvom pracovníkov sociálneho odboru. Chceme posilniť opatrovateľskú službu. Poskytuje sa na štyri hodiny, no nestačí to. Bežný človek robí osem hodín, a potom rieši zásadný problém, čo s ďalšími štyrmi hodinami.

V čom chcete podporiť mladé rodiny?

Mladým rodinám budeme garantovať miesto v škôlke pre každé dieťa, ktorého rodič o to požiada. Ak má mladá rodina naštartovať samostatný život, oddeliť sa od rodičov, žiť šťastne, musí mať k dispozícii dostupné bývanie. Preto podporíme výstavbu nových nájomných bytov. Som presvedčený, že počas štyroch rokov vieme postaviť zhruba 200 nájomných bytov. Dnes čaká v Žiline na mestský nájomný byt vyše 200 rodín.

Po vzore Banskej Bystrice chceme mať pri každej škole moderné športoviská pre deti aj verejnosť. Aby mali k dispozícii bežecký ovál, multifunkčné ihrisko a ďalšie športoviská, ktoré zvýšia kvalitu života na sídliskách. Na to nadväzujú "rodinné vnútrobloky", určené najmä pre rodiny s deťmi a seniorov, ktorí trávia najviac času práve na sídliskách. Musí sa kompletne vymeniť mobiliár, urobiť pekné detské ihriská, oddychové zóny, aby sa ľudia na sídliskách cítili dobre. Paradoxne, toto je vec, ktorá vôbec nestojí veľa peňazí a dá sa urobiť veľmi rýchlo.

Aké riešenia ponúka program Silná Žilina v doprave?

V doprave sú na papieri nakreslené dve priority, s ktorými sa vôbec nepohlo. Predĺženie Ľavobrežnej, jej prepojenie na Šibenice a dokončenie štvrtého mestského okruhu. Úlohou nového vedenia mesta bude komunikovať s ministerstvom dopravy, Slovenskou správou ciest, Národnou diaľničnou spoločnosťou, aby sme to dotiahli do konca, alebo aspoň na tom začali pracovať. Ak sa to nedotiahne v horizonte najbližších desiatich rokov, doprava v Žiline totálne skolabuje. Spustenie tunela Višňové nám veľmi pomôže, avšak zďaleka nebude stačiť.

V súvislosti s parkovaním presadzujeme jednoznačné vrátenie kontroly nad parkovaním do rúk mesta. Nie vyhrážkami alebo žalobami. Vieme to dosiahnuť korektnou dohodou. Aby konečne každé euro, ktoré hodia Žilinčania do parkovacieho automatu, išlo do mesta. A investovalo sa do rozvoja parkovacej politiky.

Obrovským problémom je parkovanie na sídliskách. Som zásadne proti plošnému spoplatneniu parkovacích miest pred panelákmi. Absolútne to nerieši problém. Len vyťahuje peniaze z vreciek ľudí. Ale nevznikne tým ani jedno parkovacie miesto navyše. Preto sme v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným pripravili pre žilinské sídliská koncepciu parkovania, založenú na zelených parkovacích domoch.

Jedným z dlhodobo nefunkčných športovísk je hala na Bôriku. Aké by ste v prípade úspechu vo voľbách navrhovali riešenie na zmenu tohto stavu?

Dlhodobo ako poslanec pracujem na vrátení Korytnačky Žilinčanom. Je prirodzenou súčasťou nášho mesta a chceme, aby sa vrátila športovcom. Aby opäť slúžila žilinskej kultúre a konali sa tam koncerty. Za posledné dva roky sme v tom urobili veľa práce. Predložil som mestskému zastupiteľstvu konkrétny návrh, aby sa Korytnačka vrátila Žilinčanom a drvivou väčšinou ho schválilo. Potom ho primátor zablokoval, lebo ponúkol iné, podľa mňa však neuskutočniteľné riešenie na druhej strane Váhu. Tvrdím, že najlepšie riešenie je vrátiť športovú halu do mesta. Má najlepšiu polohu a je to najmenej ekonomicky nákladné. Po zablokovaní návrhu primátorom sme spustili petíciu za záchranu Korytnačky. Chcem sa poďakovať všetkým viac ako 5000 Žilinčanom, ktorí ju podpísali.

S petíciou sme oslovili ministerstvo školstva a som veľmi rád, že nám dalo za pravdu. Uznalo športovej hale na Bôriku verejný záujem v oblasti športu a súhlasí s naším návrhom, aby v Žiline vzniklo národné športové centrum. Dnes komunikujeme s ministerstvom školstva ohľadom možnosti financovania. Na základe odporúčania ministerky školstva sme oslovili všetky národné športové zväzy, vrátane Slovenského olympijského výboru (SOV) a som veľmi milo prekvapený, akú podporu sa nám pre projekt Národného športového centra v Žiline podarilo skoncipovať. Máme podporu SOV a drvivej väčšiny národných športových zväzov, ktoré majú v zmysle zákona o športe k dispozícii finančné prostriedky na budovanie športovej infraštruktúry. Takže hovorím, sme už veľmi ďaleko.

Novozvolené mestské zastupiteľstvo sa bude musieť zaoberať aj riešením situácie v oblasti odpadového hospodárstva. Ako hodnotíte súčasný stav a aké sú možnosti riešenia?

Mestské zastupiteľstvo na môj návrh schválilo zámer umiestnenia polopodzemných kontajnerov na sídlisku Hájik, v Bánovej, v Závodí. Aj v súvislosti s bojom proti diviačej zveri. Jeden kontajner nahradí šesť klasických, odpad je schovaný pod zemou, nesmrdí, nedostanú sa tam potkany ani diviaky. Chceme pokračovať a umiestniť polopodzemné kontajnery v celom meste. Ide o moderné, estetické riešenie nakladania s komunálnym odpadom, ktoré už roky používajú vyspelé európske mestá. Nevymysleli sme nič nové, ale chceme to konečne použiť aj u nás. Je to najefektívnejšie riešenie, lebo výrazným spôsobom zefektívni zvoz komunálneho odpadu. Takéto kontajnery sú určené na zmesový komunálny a separovaný odpad - plast, sklo, plechovky, papier a bioodpad.

Bioodpad je veľkou výzvou a mesto Žilina sa musí začať seriózne zaoberať likvidáciou biologicky rozložiteľného odpadu. Kompostéry vieme využiť v prímestských častiach pre ľudí, ktorí si kosia záhradu. Ale určite ich nevieme efektívne použiť na sídlisku. Riešenie musíme hľadať buď v mestskej kompostárni, alebo budeme bioodpad niekde spaľovať. Iné riešenia neexistujú.

Pre ľudí, ktorí preukázateľne triedia odpad, navrhujete výraznú zľavu z poplatku za odpad. Prečo?

Vplyvom Európskej únie dnes na Slovensku platí nový zákon o uložení odpadu na skládke. Mesto Žilina vozí odpad do Žiaru nad Hronom a platíme päť eur za jednu tonu zmesového komunálneho odpadu. Od budúceho roka sa to bude podľa nového zákona každý rok zdvojnásobovať. A ak si chceme udržať cenu päť eur za jednu tonu, budeme musieť dosiahnuť 50 percent vytriedenosti odpadu. Dnes sme asi na 20 percentách. Ak to neurobíme, poplatok za odpad sa bude zvyšovať výrazným spôsobom. Aby sme tomu zabránili, musíme ľudí vzdelávať, motivovať, aby separovali a triedili odpad. Pomôžeme výrazným spôsobom životnému prostrediu a pomôžeme aj peňaženke každého Žilinčana.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.