J. Polaček: Samosprávu musíme sprístupniť obyvateľom mesta

Na archívnej snímke Jaroslav Polaček. Foto: TASR František Iván

Košice 5. novembra (TASR) – Kandidátom na primátora Košíc za koalíciu strán SaS, KDH, SMK, NOVA a OKS s podporou strany Spolu – občianska demokracia a hnutia Progresívne Slovensko je 41-ročný mestský a krajský poslanec Jaroslav Polaček. Do volieb ide s programom Fungujúce Košice, medzi jeho prvými krokmi v prípade zvolenia patrí obnova správy mestských komunikácií, protikorupčný audit či obnova výberu parkovného zo strany mesta.

-Prečo ste sa rozhodli kandidovať a v čom vidíte hlavný problém mesta?-

Ako Košičan, aktivista a nezávislý poslanec mesta vidím ľahostajnosť a nezáujem o riešenie dlhodobých problémov Košičanov. Nik z vedenia mesta, ktoré už osem rokov pevne drží v rukách strana Smer-SD, sa nepokúša riešiť veci systémovo pre ľudí. Naopak, dlhodobo v Košiciach funguje systém rodinkárstva, korupcie a rozkrádania zdrojov nášho mesta. Od odovzdania ziskov z parkovania súkromnej firme, snahy rozdávať mestskú zeleň developerom, cez absolútnu stratu kontroly nad mestskou spaľovňou a komunálnym odpadom, všeobecne až po údržbu ciest, samozrejme, tradične iba pred voľbami. Potom tu nezostáva dosť financií na čistotu, šport, školstvo a kultúru. Na uliciach sa stretávam s názorom "Platím dane a neviem, kam moje peniaze idú". Tento systém chceme a musíme spoločne s košickými aktivistami, osobnosťami mesta a predstaviteľmi strán v Košiciach, ktoré ma podporujú, zmeniť. Musíme samosprávu sprístupniť obyvateľom a hlavne spolupracovať, aby Košice boli mestom pre všetkých.    

-Na čo sú zamerané vaše programové priority? Čo by ste hlavne chceli zmeniť?-  

Občania musia byť informovaní o svojom meste, nesmieme ich odsúvať na druhú koľaj a vynechávať z rozhodovania o budúcnosti svojho okolia. Preto obnovíme správu mestských komunikácií, aby cesty a chodníky mali pána a aby koordinovala výstavbu cyklochodníkov. Umožníme Košičanom osloviť poslancov a primátora priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva, tak to funguje už roky v Banskej Bystrici či Prešove. Obnovím kontrolné dni primátora a mestských poslancov v mestských častiach a spustím transparentný a aktívny systém komunikácie mesta, pokiaľ ide o zmeny v územnom pláne aj v prípade developerských projektov. Iba komunikáciou zabránime tomu, aby obyvatelia museli na poslednú chvíľu bojovať s mestom a developerom petíciou. Toto je pár bodov, do ktorých sa chceme pustiť v prvých 100 dňoch našej práce. Spolu s poslancami mojej koalície chcem zaviesť systém, ktorý bude funkčný a efektívny. Základ všetkého je, aby Košičania mali informácie o tom, čo sa deje v meste jednoducho, prehľadne a včas.

-Aký vidíte spôsob rozluky mesta s parkovacou firmou EEI vrátane otázky finančného vyrovnania? Kto by mal v budúcnosti spravovať parkovacie miesta a aký model ich spoplatnenia presadzujete?-  

Všetci Košičania sa zhodujú na potrebe mestského systému parkovania. Systém, tak ako je nastavený v centrálnej mestskej zóne až na drobné úpravy, je funkčný. Čo sa týka rezidentského parkovania v lokalitách 1 až 10, tu je potrebné systém vyhodnotiť. Súčasná koncepcia ukázala mnoho nedostatkov, a preto mesto musí na základe získaných dát povedať, kde tento systém bol pre obyvateľov prínosom a v ktorých lokalitách, naopak, spôsobil problémy. Cieľom má byť, samozrejme, nielen uprednostnenie rezidentov s trvalým pobytom v Košiciach, ale aj ponúknutie skutočných riešení pre návštevníkov mesta. Preto bude dôležité prepojiť parkovací systém s MHD. Poskytnúť tak skutočnú alternatívu voči autám a zároveň motivovať vodičov dochádzajúcich za prácou do centra, aby nechali svoje auto na okraji mesta a zvyšok cesty absolvovali MHD. Parkovanie tak bude služba pre občanov a nie výhodný biznis pre spriatelenú firmu. Zmluva s EEI je neplatná a uprednostňuje finančné záujmy súkromnej spoločnosti pred záujmami obyvateľov. Spoločnosť EEI nesplnila ani vlastné sľuby ohľadom výstavby nových parkovacích miest alebo ďalších investícií, ktoré prezentovala. Ak si mesto splnilo svoju povinnosť a upozornilo firmu EEI na jej pochybenia, máme možnosť túto zmluvu vypovedať skôr, než rozhodnú súdy o jej neplatnosti od počiatku. Celý tento biznis na občanoch do Košíc prinieslo a krylo smerácke vedenie mesta a bojím sa, že tak koná aj v súčasnosti. Verím však, že s dôverou a podporou pre mňa a kandidátov na poslancov mesta z mojej koalície zavŕšime odchod spoločnosti EEI z Košíc.

-Aké zmeny máte v pláne pri verejnej doprave, ste za návrat trolejbusov v rámci MHD?-  

Bolo veľkou chybou vedenia mesta, že sme prišli o túto vetvu dopravy. Namiesto trolejbusov a ich zokruhovania sa rozhodli nakúpiť nevyskúšané elektrobusy. Pritom v niektorých českých mestách už prešli na moderné spojenie elektrobusu a trolejbusu, čo zvyšuje ich dosah aj ekologický prínos. Vedenie DPMK odo mňa dostane úlohu využiť trolejovú sieť a vrátiť trolejbusy do Košíc. A čo sa týka siete MHD, tú chcem rozšíriť o napojenie električky od Sídliska Ťahanovce po letisko. Rekonštrukcia tratí nemá byť iba o ich údržbe a výmene koľají za nové. Musíme myslieť aj na zlepšenie systému, teda napríklad predĺženie trate z Jazera do Krásnej. Už dnes viem, že sa detailne pozriem na hospodárenie v dopravnom podniku. Budem hľadať zdroje, aj na meste, aby tento podnik bol dostatočne financovaný, vedel udržiavať techniku, čistotu autobusov a električiek, lebo toto cestujúcich, a teda aj mňa ako jedného z nich, trápi. Zároveň musíme zastabilizovať ekonomicky vodičov a pracovníkov DPMK, aby nám neodchádzali. Ak nebudú motivovaní, prídu opäť výpadky v linkách, ako tomu bolo v minulých obdobiach. Aj preto už dlhodobo kritizujem nesprávne nastavené financovanie DPMK, kde mesto každoročne podfinancuje jeho potreby a následne po rokoch dopláca. Toto by žiaden schopný manažér nedovolil. Toto všetko musíme zmeniť, aby sme mali fungujúcu MHD.

-Ako vnímate súčasný počet 22 mestských častí v Košiciach, snažili by ste sa o ich redukciu z ekonomických dôvodov? Chcete nejako zmeniť kompetencie a financovanie mestských častí? Ak áno, prečo a v akých oblastiach?-

Asi nikto nesúhlasí s tým, aby 90 percent rozpočtu mestských častí išlo len na samotný chod miestneho úradu, čím je zapríčinené, že nezostáva na financovanie rozvoja samotnej mestskej časti. Sme pripravení spustiť reformu mesta tak, aby samospráva hospodárila efektívnejšie a obyvatelia mali aj naďalej na dosah lepšie služby a zostalo viac na investície do občianskej vybavenosti v ich okolí. Tu sa musíme v budúcnosti oprieť o prepojenie úradovní mesta a mestskej časti a zjednodušenie vybavenia vecí občanom cez internet. V Košiciach je nadštandardne veľký počet mestských častí. Na tomto sa zhodneme všetci. Na čom sa ale nezhodneme, je to koľko mestských častí má mesto mať a aké majú mať kompetencie. Vedenie mesta nám ani po rokoch diskusií nedokázalo spracovať poriadnu analýzu so všetkými pre a proti. Diskusiu o počte a kompetenciách mestských častí nemôžeme založiť iba na pocitoch či ušetrených platoch starostov. Demokracia niečo stojí a diskusia musí byť založená na odbornej analýze. Preto oslovím práve odborníkov a dám im k dispozícii všetky dáta, ktoré mesto má, aby nám pomohli pripraviť analýzu. Až na jej základe môžeme začať diskusiu s občanmi o tom, aký model bude do budúcnosti pre nich ten najvýhodnejší. Samospráva tu nie je pre primátorov, starostov a poslancov, ale pre riešenie potrieb obyvateľov. Mám pocit, že na to niekedy mnohí zabúdajú.

-Veľkým problémom je situácia na Luníku IX, devastácia bytoviek a vznik nelegálnych osád. Ako tento problém riešiť?-

Sám som Rómov v minulosti zamestnával. Niektorí sú špekulanti, ale mnohí pracovití s legitímnou požiadavkou slušne zarobiť. Je veľmi dôležité, v akom prostredí vyrastajú a či ich deti majú vo svojom okolí reálne vzory. Každé dieťa potrebuje svoj vzor, ak je správny, tak aj jeho vývoj je lepší. Dobrým príkladom je starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, ktorý dokázal inšpirovať Rómov v jeho dedine. Dal im prácu a obec prekvitá. V ňom našli vzor. To jeho osobnosť dokázala inšpirovať ľudí okolo. Toto potrebujeme, žiadna iná rýchla cesta neexistuje. Inšpiratívni ľudia v ich okolí, vzdelávanie a dostatok šancí uplatniť sa sú cesta. Problém s Luníkom IX sme si vyrobili my v minulom storočí a napomáhali sme tomu ďalšie desaťročia jeho zakrývaním a ignorovaním podstaty. Mysleli sme si, že ich vysunieme na okraj spoločnosti a tam sa na nich zabudne. No problém len narástol. Potom nastala šoková terapia v štýle Smeru – sociálnej demokracie, kedy búranie bytoviek a nezabezpečenie náhradného či provizórneho bývania spôsobili vznik osád a žobrania po celom meste. Títo ľudia si tak zabezpečili bývanie sami, no tým najhorším a najzúfalejším spôsobom. V týchto osadách je nutné opatrenie zabezpečiť hygienu a priviesť vodu, aby prípadné choroby nevznikali a nešírili sa ďalej. Nebudem sa tváriť, že si s týmto problémom poradíme hneď. Práve preto chcem dať priestor a plnú podporu ľuďom a organizáciám, ktoré v tejto komunite pôsobia a snažia sa jej pomôcť. Aj preto chcem vymenovať splnomocnenca mesta pre marginalizované skupiny obyvateľstva a postupovať tak, aby to neboli krátkodobé riešenia, ale afektívne a dlhodobé riešenia.

-Presadzujete výstavbu akvaparku s využitím geotermálnych vrtov. Máte už konkrétnu predstavu, ktorý z vrtov a ktoré miesto pre výstavbu by boli najvhodnejšie?-

Košičania si žiadajú akvapark už roky. No nik viac ako desať rokov v tejto veci aktívne nekonal. Zodpovedným riešením je opätovné naštartovanie procesov vedúcich k tomu, aby aj obyvatelia mesta mohli využívať tieto alternatívne zdroje energie. V blízkosti Košíc je mnoho nevyužitých geotermálnych vrtov. Ich horúcu vodu využijeme nielen na vykurovanie domácností, ale výborne poslúži aj na rekreáciu. Pustíme sa do podpory projektov výstavby podobných termálnych komplexov, aké poznáme napríklad z Maďarska, kde ich pravidelne navštevujú aj stovky Košičanov. Ale prioritne nám nejde iba o víkendovú aktivitu. Z pohľadu mesta a výdavkov obyvateľov na chod domácnosti je oveľa zaujímavejšie vykurovanie pre košické sídliská. Zdroj pri Ďurkove dokáže obslúžiť pri naozaj konzervatívnom odhade minimálne 20 percent Košíc. Práve použitá voda, ktorá by slúžila k vykurovaniu bude ešte stále dosť teplá pre potreby akvaparku. Stali by sme sa tak priekopníkmi na Slovensku v tejto oblasti. Verím, že my Košičania dokážeme týmto ekologickým projektom nadchnúť aj predstaviteľov v Bratislave a získame podporu od štátu, ktorý je vlastník Teplárne Košice. Je totiž až neuveriteľné, ako ekonomicky nevyužívame ekologické a obnoviteľné zdroje, ktoré máme k dispozícii. Aj toto je jeden z projektov Zeleného mesta Košice.

-Aké by boli vaše prvé kroky pri nástupe do funkcie?-

Spolu s 37 kandidátmi na poslancov mesta máme 12 bodov, do ktorých sa chceme pustiť v prvých 100 dňoch našej práce.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.