Konanie voči sestrám Fialkovým podľa advokátov porušilo ich práva

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Fialková. Foto: TASR/Martin Baumann

Banská Bystrica 19. novembra (TASR) - Slovenský zväz biatlonu svojim konaním voči sestrám Paulíne a Ivone Fialkovým údajne porušil zákon o športe, ako aj ich právo na reprezentáciu Slovenska na významných medzinárodných podujatiach. Tvrdí to Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zastupujúca obe športovkyne. Jej predstavitelia zaslali oficiálny podnet na prešetrenie protizákonného postupu SZB hlavnej kontrolórke športu.

Disciplinárna komisia Slovenského biatlonového zväzu (DK SZB) na svojom piatkovom zasadnutí zakázala obom sestrám štart na súťažiach spojených s reprezentáciou Slovenskej republiky. Podľa člena disciplinárnej komisie Ľubomíra Lepeňa Fialkové nerešpektovali rozhodnutie prezídia tým, že nepodpísali zmluvu, ktorú majú podpísať všetci reprezentanti.

Advokátska kancelária v pondelok reagovala na sankciu a zaslala vyhlásenie, ktoré TASR zverejňuje v plnom znení bez obsahových úprav: "GARANT PARTNER legal s.r.o. oznamuje, že naše klientky sestry Fialkové nepodpísali Zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie. Slovenský zväz biatlonu predložil biatlonistkám v auguste 2018 návrh Zmluvy o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie v rozpore s § 29 ods.3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov. Zákon o športe jednoznačne určuje, že práva a povinnosti športového reprezentanta UPRAVUJE PREDPIS športovej organizácie, čo v žiadnom prípade nie je Zmluva o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie. Predpisom sa rozumie jednostranný akt vo forme napríklad Štatútu reprezentanta, ktorý po prijatí zákona o športe zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu priamo s odvolaním sa na § 29.odsek 3 zákona o športe.

Zmluvu so športovým reprezentantom predpokladá zákon o športe výlučne v oblasti osobnostných práv športovca, ktorú by si mohli obe strany po vzájomnej dohode podpísať nad rámec zákonnej úpravy. Aj napriek upozorneniu na tieto fakty zväz trvá na svojej koncepcii, kde do jedného dokumentu účelovo spojil časti týkajúce sa štátnej športovej reprezentácie so svojimi obchodným zámermi, ktoré sa týkali aj nadrámcového využívania osobnostných práv športovca. Aj napriek nášmu nesúhlasu so zmluvnou formou, ktorou chce športový zväz riešiť vzťah so športovcami, sme na podnet sestier Fialkových vyvinuli maximálne úsilie, aby sme sa so zväzom dohodli na využívaní osobnostných práv sestier Fialkových nad rámec možností, ktoré zväzu prináležia v zmysle zákona.

Nakoľko v tejto oblasti vzhľadom na odmietavý postoj zväzu k naším pripomienkam a protinávrhom nedošlo k dohode, platí zo zákona iba právo národného zväzu používať a zhodnocovať osobnostné práva športovca v zmysle zákona o športe, s čím samozrejme súhlasíme. Na základe neúspešných jednaní naše klientky ako prejav maximálneho záujmu o reprezentáciu Slovenska podpísali a zväzu doručili Štatút reprezentanta z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý však športový zväz odmietol akceptovať.

Výsledkom protizákonného postupu Slovenského zväzu biatlonu je disciplinárna sankcia - zákaz štartu na súťažiach spojených s reprezentáciou Slovenskej republiky. Vynucovanie podpisu Zmluvy nad rámec zákona sankciou je neprijateľné z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky. Takáto Zmluva by bola v súlade s predpismi Občianskeho zákonníka neplatná, keďže nebola podpísaná slobodne a vážne. Na základe týchto skutočností sme zaslali oficiálny podnet na prešetrenie protizákonného postupu Slovenského biatlonového zväzu hlavnej kontrolórke športu," uvádza sa v stanovisku.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.