Vyhlásenie k situácii ohľadne pozemkových úprav

Foto: Komora geodetov a kartografov

Bratislava 21. decembra (OTS) - Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácii združujúcich odborníkov na pozemkové úpravy v SR:

V Bratislave dňa 20.12.2018
Vlastníci rozdrobených pozemkov, užívatelia poľnohospodárskej pôdy, farmári, či drobní alebo veľkí, obce a v podstate aj celá spoločnosť, dostali 18.12.2018 od slovenských úradníkov zdrvujúci darček pod vianočný stromček! Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o nariadení zrušenia jeden rok trvajúceho verejného obstarávania na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach na celom Slovensku a tým na usporiadanie katastrofálne rozdrobeného pozemkového vlastníctva na Slovensku.

Je to už štvrtá zrušená verejná súťaž na pozemkové úpravy za posledných 10 rokov. Takže niet pochýb, že táto spoločnosť, Slovenská republika alebo niekto „v pozadí“, nemá záujem o riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, napriek tomu, že pozemkové úpravy sú jedným z kľúčových nástrojov na vyriešenie kritického stavu slovenského poľnohospodárstva, napriek tomu, že Európska únia nám na to poskytuje peniaze.

Vypisovať novú súťaž dva roky pred koncom programového obdobia 2014-2020, v ktorom musia byť práce vykonané a vyfakturované, je už takmer nemožné a nezrealizovateľné pri projektoch pozemkových úprav, ktoré trvajú priemerne 4 roky, a teda by sa nestihli ukončiť a zaplatiť z európskych peňazí.

Je to smutná správa aj pre drobných farmárov a všetkých vlastníkov, ktorí sa nemôžu domôcť užívania svojho vlastníctva, a pre ktorých sú pozemkové úpravy jedným z kľúčových riešení ich problémov.

Odborné firmy, ktoré sú schopné vypracovať a vykonať projekty pozemkových úprav, v sumáre cca 600 odborníkov v 100 firmách, môžu začať rozdávať pod vianočný stromček svojim zamestnancom výpovede a oznámenia o nulovej perspektíve pozemkových úprav a o definitívnom pochovaní pozemkových úprav na Slovensku.

Podľa nášho názoru sú dôvody na zrušenie verejného obstarávania nedostatočné. Argumentácia je vystavaná na hlinených nohách a pre odbornú ale i laickú verejnosť nepochopiteľná.
Neostáva nám nič iné, len položiť otázky: Je za tým účelové konanie? Komu to prospeje? V koho záujme sa pozemkové úpravy na Slovensku nevykonávajú už 10 rokov a ani v budúcnosti nebudú?

S úctou

Ing. Vladimír Uhlík, v. r.
Predseda predstavenstva
Komora pozemkových úprav SR
Predseda predstavenstva
Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Ing. Peter Repáň, v. r.
Podpredseda predstavenstva
Komora geodetov a kartografov

Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.