JAVYS neevidovala vlani žiadny úraz svojho zamestnanca, ani požiar

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 21. januára (TASR) - V spoločnosti JAVYS, a. s., v roku 2018 nezaznamenali žiadny pracovný úraz svojho zamestnanca, nebol evidovaný žiadny požiar a nevyskytla sa ani jedna choroba z povolania. Inšpektori Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR vykonali na pracoviskách spoločnosti v uplynulom roku 52 kontrol. Informovala o tom Miriam Žiaková, hovorkyňa JAVYS.

Uviedla, že spoločnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pokračovala v roku 2018 v pozitívnom trende a obhájila medzinárodne uznávaný certifikát podľa normy OHSAS 18001, čo potvrdzuje, že spĺňa vysoké kritériá a požiadavky uvedenej normy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patria podľa nej medzi najvyššie priority spoločnosti, a preto je eliminovanie pracovnej úrazovosti na čo najnižšiu úroveň jej hlavným cieľom. Ten dosahuje JAVYS neustálym zisťovaním nebezpečenstiev a ohrození pri výkone pracovných činností, monitorovaním zistených skutočností a prijímaním bezpečnostných opatrení.

Podčiarkla zároveň, že prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená zvýšenou kontrolnou činnosťou zodpovedných zamestnancov a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku.

Doplnila, že v roku 2018 zaznamenali štyri pracovné úrazy u zamestnancov dodávateľských organizácií a úrazy týchto pracovníkov podliehajú šetreniu, evidencii alebo registrácii pracovného úrazu zodpovednej dodávateľskej organizácie.

Dodala, že na pracoviskách JAVYS inšpektori ÚJD SR v roku 2018 vykonali 52 kontrol, z toho 6 inšpekcií v súčinnosti s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Zameriavali sa podľa Žiakovej na oblasť jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany a počas týchto kontrol neboli zistené nedostatky pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov a podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí ÚJD SR. "Z výsledkov inšpekcií ÚJD SR boli zo strany úradu navrhnuté odporúčania, ktoré boli prijaté vo forme úloh, ktoré boli následne splnené," podčiarkla.

Žiaková uzavrela, že počas roka 2018 boli v JAVYS zaregistrované dve nevýznamné prevádzkové poruchy, ktoré v zmysle atómového zákona nepodliehali hláseniu dozorným orgánom. Podľa medzinárodnej stupnice na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach INES boli tieto poruchy klasifikované na úrovni bez bezpečnostného významu (mimo stupnice INES).

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.