Tisíce pútnikov navštívili Devín – začali novú tradíciu


biskup gréckokatolíckyPôsobivé národné podujatie, aké Slováci nevideli takmer dve desaťročia

Dušan D. KERNÝ, Eva ZELENAYOVÁ

Prvá národná púť na Devín sa začala v kostole v Devíne, národnou liturgiou. Zúčastnili sa na nej biskupskí hodnostári rímsko a gréckokatolíckej cirkvi. Omšu prenášala STV 2 v priamom prenose.  Po skončení liturgií sa pútnici občerstvili pred devínskym kultúrnym domom a pobrali sa na devínske bralo.  

Tisíce matičiarov, vlastencov, kresťanov z celého Slovenska reagovali na výzvu Matice slovenskej a zúčastnili sa Národnej púti na Devín. Viac ako tri tisícky účastníkov prišli, aby sa táto púť stala tradíciou pri príležitosti budúcoročného výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy na naše územie.

Národná slávnosť na Devíne sa začala gréckokatolíckou archijerejskou sv. liturgiou v Kostole sv. Kríža. Zišlo sa tu nezvyčajné množstvo mladých ľudí, no i ostatné vekové kategórie. Hlavným celebrantom sv. liturgie bol Mons. Ján Babjak, gréckokatolícky arcibiskup a metropolita. Po sv. Metodovi je prvým najvyšším predstaviteľom, metropolitom gréckokatolíckej cirkvi u nás vysväteným na biskupa pápežom Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra v Ríme. Prítomných privítal miestny farár Mons. Marián Gavenda slovami, že nechceme kopať hrob sv. Metoda, chceme ho vzkriesiť. Z oficiálnych osobností sa na liturgii zúčastnili v zastúpení prezidenta republiky Milan Čič, vedúci Kancelárie prezidenta SR,   podpredseda NR SR Ján Figeľ,  predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, predseda BSK Pavol Frešo a bývalý premiér slovenskej vlády Ján Čarnogurský. Vladyka Ján Babjak v homílii pripomenul, že touto sv. liturgiou gréckokatolícka cirkev začína oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Gréckokatolícka liturgia na Slovensku sa dodnes koná v jazyku cirkevnej slovenčiny, to znamená už 1 150 rokov. Vladyka Ján Babjak spomenul príhodu, ktorá sa stala pri stretnutí s biskupom z Nemecka, ktorý sa mu pochválil, že Nemci už 500 rokov môžu čítať Bibliu v nemeckom jazyku. „A my na Slovensku už 1 150 rokov,“ odpovedal vladyka. Azda si na Slovensku ani neuvedomujeme veľkosť odkazu vierozvestov a ich dielo pre našu kultúru, keď sa tak málo zaujímame o ich účinkovanie na našom území. Pred Kostolom sv. Kríža sa nachádza súsošie sv. Cyrila a Metoda. Predseda Matice tu položil veniec a prihovoril sa prítomným. Zdôraznil, že azda na tomto mieste sa nachádza hrob sv. Metoda.

  • ZNOVU POSTAVENIE BAZILIKY

Devín 2012 12Predstaviteľ občianskeho združenia Dedičstvo otcov vyzval na znovu postavenie baziliky – chrámu, do ktorého sa navráti život na Devínskom hrade. Urobil tak na mieste pôvodných základov baziliky, ktorá tam stála v čase pôsobenia oboch apoštolov. Národná púť na brale devínskeho hradu sa zavŕšila arcibiskupským požehnaním, udeleným predstaviteľom gréckokatolíckej cirkvi vladykom Babjakom, a symbolickým pripomenutím štúrovskej púte na Devín v roku 1836. Žehnajúc iniciatívu Národnej púte, ktorá vzišla z Matice slovenskej, najvyšší predstaviteľ gréckokatolíckej cirkvi tlmočil vôľu kresťanských veriacich, aby sa to stalo začiatkom novej tradície. Spoločnou modlitbou a potleskom pozdravovali účastníci pôsobivej národnej slávnosti požehnania a návrhy rečníkov. Z niekoľko tisícovej účasti, akú matičiari pri svojich akciách už dávno nezažili – bola zrejmá radosť. Radosť pri začiatku nového národného pohybu na uctenie cyrilo-metodskej tradície ako súčasti národnej i európskej civilizačnej, kultúrnej tradície.

  • ODOVZDANIE PRSTE

Výrazne sa to ukázalo pri symbolickom akte, ktorý takisto iniciovala Matica slovenská: odovzdanie prste macedónskej zeme z miest, kde po vyhnaní z nášho územia pôsobili svätí Konštantín a Metod – od jazera Ochrid. Macedónsky veľvyslanec prof. Gjorgi Filipov zdôraznil radosť z toho, že ponad stáročia sa podáva odkaz všeslovanských svätých, ktorí pôsobili na území oboch dnešných štátov. „Toto je prsť svätej zeme, Ochrid je sväté miesto slovanstva, svätí Konštantín a Metod tu mali svojich žiakov sv. Klimenta a sv. Nauma. Nech je to novou väzbou národov, je to spojenie dejín pre budúcnosť, začína sa tu tradícia novej slovanskej spolupráce.“

Predseda MS Marián Tkáč, do ktorého rúk veľvyslanec prsť zeme odovzdal, vyhlásil: „Je to veľmi cenný dar a zároveň nové spojenie medzi Slovenskom a Macedónskom. Táto zem z Ochridu bude uložená do novobudovaného pamätníka – súsošia svätých Cyrila a Metoda a ich učeníka sv. Gorazda – v strede hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Bude to aj miesto novej tradície, bude sa tam ukladať zem z iných, pre Slovanstvo pamätných miest.“

  • ZAČIATOK TRADÍCIE

Národná púť na Devín má byť začiatkom novej tradície. Má sa zopakovať na budúci rok. Púť sa konala v prekrásnom počasí. Prítomní putovali po hradnom vrchu s pôsobivým sprievodom Jozefa Šimonoviča v úlohe kráľa Rastislava. Slnkom zaliate návršie Devínskeho hradu sa stalo miestom, kde pri základoch baziliky z čias kráľa Rastislava z tisícov hrdiel znela spoločná modlitba, moleben. Aj na slávu Cyrila a Metoda „ktorí nás naučili pravej viere“. Organizátori aj tu prejavili dôvtip a šikovne rozdali prítomným rozsiahly text modlitby. Spieval gréckokatolícky chrámový zbor blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča z Vranova nad Topľou.

Devín 2012 9

Devín 2012 11

Devín 2012 12

Devín 2012 17

Devín 2012 21

Devín 2012 23

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.