Komu prišiť vinu za riešenia šité horúcou ihlou


úrad práceNielen finančná správa, ale aj úrady práce majú problémy s informačným systémom

Oto BALOGH

Od desiateho apríla toho roku je v ostrej prevádzke nový informačný systém na úradoch práce. A s ním je na svete aj ďalší problém. Sťažnosť zamestnancov úradov práce na nedostatočne pripravený, neúplný, komplikovaný a poruchový systém je už na stole nového ministra práce.

Projekt nového informačného systému služieb zamestnanosti, financovaný z Európskeho sociálneho fondu, je jedným z výstupov Národného projektu Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti. Nový systém nahradí vyše dvadsaťročné aplikácie, ktoré neumožňovali výmenu informácií medzi úradmi práce (evidencia nezamestnaných, voľných pracovných miest, hromadných prepúšťaní, sprostredkovaných kontaktov medzi nezamestnanými a zamestnávateľmi a pod.). Dodávateľom nového informačného systému je spoločnosť Atos IT Solutions and Services, s. r. o.(bývalý Siemens IT Solutions and Services). Nový systém sa pripravoval od roku 2010 a jeho výstupy majú byť ukončené v máji toho roku. Celkovo vyšiel na 9 328 648,80 eura, uhradených z eurofondov. V oficiálnej informácii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) sa uvádza, že do ostrej prevádzky bude spustený po tom, ako testovanie potvrdí jeho pripravenosť i pripravenosť infraštruktúry úradov. Prevádzka sa začala 10. apríla, ale o pripravenosti systému a zamestnancov možno hovoriť len ťažko. Potvrdil nám to aj dobre informovaný zdroj, ktorý si neželá byť menovaný. V systéme je množstvo nedostatkov, mnohé potrebné aplikácie v ňom chýbajú a v existujúcej podobe ešte viac skomplikoval už aj tak zložitú situáciu zamestnancov úradov práce, ktorí sa sťažujú na nadmernú pracovnú zaťaženosť. Kým v minulosti pracovník úradu „vybavil“ klienta za 10 – 20 minút, v súčasnosti je to podľa nášho zdroja hotová katastrofa. Systém napriek tomu, že je v ostrej prevádzke, je nekompletný, mnohé aplikácie sa doň zapracovávajú za pochodu, množstvo nových dát nestačí kapacita prenosových liniek absorbovať a po niekoľkých minútach kolabuje.

■   OFICIÁLNA VERZIA  

Úrady práce testovali nový systém už pol roka; každý mal k dispozícii testovaciu aplikáciu, ústredie práce zriadilo ,,helpdesk“. Zamestnanci sa naň mohli obrátiť s každým problémom, na ktorý narazili pri práci s novým systémom. Pracovníci úradov absolvovali odborné školenia, systém prešiel záťažovými testami na overenie funkčnosti systému, na každom úrade pôsobí vyškolený koordinátor, ktorý radí pri riešení problémov, zamestnanci úradov kvôli rýchlejšiemu vybavovaniu klientov nahadzujú údaje do systému v rámci nestránkového dňa či nadčasov. Oficiálne funguje nový systém, okrem mierne predĺženej čakacej lehoty na úradoch práce, bez vážnejších problémov, o čom svedčí aj jeho nasadenie do ostrej prevádzky.

A AKÁ JE REALITA?

Problémy s novým informačným systémom pre úrady práce nie sú také vážne ako v prípade daňových úradov, ale každodenná prax zamestnancom úradov určite neprispieva ku pokojnému spánku, skôr naopak. Podľa nášho zdroja majú napriek školeniam problémy s osvojením si systému. ,,Nikto nám doteraz nedokázal poriadne vysvetliť štruktúru nového programu, nemáme k dispozícii poriadny manuál. Školiteľ na otázku ako postupovať pri riešení konkrétneho problému odpovedal, že nevie, lebo to ešte nie je do systému zakomponované, metodici im to ešte nedodali. Na otázku kto sú metodici, rovnaká odpoveď – neviem. Odborné školenia sa nevykonávali podľa pracovného zaradenia zamestnancov, ako sa to oficiálne tvrdí, školitelia väčšinou ani netušili, čo obsahovala práca na úrade práce.“

V novom systéme je množstvo chýb a podľa nášho zdroja trvalo školiteľovi nahratie kompletnej agendy jedného klienta 45 minút, čo môže znamenať len dve možnosti – buď nový školiteľ systém neovládal alebo je taký komplikovaný, že za kratší čas sa to stihnúť nedá.

PERSPEKTÍVA A PRÍNOSY

Dodávateľ systému ho obhajuje. Ak bude úplne funkčný, nemožno pochybovať, že bude prínosom. Klienti ušetria čas strávený na úradoch, zamestnávatelia budú mať prehľad o uchádzačoch o prácu, úrady práce budú môcť vzájomne efektívnejšie komunikovať. Napriek tomu zostáva pocit, že tu ktosi opäť svoju úlohu nezvládol.

                                                                                                  Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.