Urážlivé slová neostali bez odozvy


PRAVDA štvorecZaradí sa Pravda medzi nepriateľov Matice ako za čias Novotného?

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Vydavateľstvo Perex, a. s., ktoré vydáva denník Pravda, dostalo žiadosť o uplatnenie práva na odpoveď v tomto znení: „Dovoľujeme si Vás podľa Tlačového zákona v zákonom stanovenej lehote požiadať o uverejnenie našej odpovede v plnom znení ako reakciu na článok, ktorý bol uverejnený vo vašom periodiku Pravda dňa 20. 3. 2012 pod názvom Zverozvestcovia z Matice od autora Michala Havrana ml.

Článok sa nevyberaným spôsobom dotýka Matice slovenskej ako národnej verejnoprávnej inštitúcie, pretože autor lživým spôsobom a nad rámec práva na slobodu prejavu neoprávnene zasiahol do dobrej povesti Matice slovenskej.“

PRAVDA denníkCitovaný list podpísal v Martine 4. apríla 2012 Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej. Na sekretariáte redakcie denníka Pravda sme sa opýtali, aký je osud listu a či vedenie denníka naplní literu zákona. Šéfredaktorka Nora Slyšková však od 12. 4. bola práceneschopná, takže odpoveď od nej sme do uzávierky tohto vydania SNN nedostali.

Pre našich čitateľov uverejňujeme znenie odpovede na článok M. Havrana v plnom znení: „Dňa 23. marca t. r. denník Pravda uverejnil text Zverozvestcovia z Matice, ktorého autorom bol Michal Havran. Jeho nanajvýš urážlivý obsah, ale aj tón, nepoškodil len meno verejnoprávnej ustanovizne Matice slovenskej, ale pobúril a pourážal aj desaťtisíce jej členov, a v istom zmysle je aj urážkou národa. Koniec koncov obsah a štýl článku, ktorý bol napísaný akoby v žolde, je aj urážkou denníka Pravda. Mrzí nás, že Pravda dala priestor autorovi, ktorý bez toho, aby si overil fakty, vychrlil zo seba toľko zlosti a špiny, koľko sa Matici neušlo počas jej takmer 150-ročnej histórie, obávame sa, že ani v čase najtuhšej maďarizácie v smutných rokoch Uhorska.“ V liste sa ďalej konštatuje: „Najpoburujúcejšie je, že autor sa priznáva, že nevie, na čo Matica slúži, čo robí a čo by robiť mala, čo mu nijako nebráni v každej vete šíriť o nej nepravdy a klamstvo. Tisíce jej aktívnych členov, ktorí denne organizujú alebo spoluorganizujú desiatky kultúrno-osvetových podujatí v našich obciach a krajoch po celom Slovensku, si to nijako nezaslúžia. Matica slovenská nie je politická strana, a preto nemá žiadny politický program, podľa zákona je ‚historicky osvedčená ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti‘, ktorej úlohou je ‚upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry‘.

  • HĽADANIE PRAVDY

V súlade so zákonom Matica plní aj úlohy v oblasti vedy a s tým cieľom zriaďuje okrem iného Slovenský historický ústav. Matica má teda zákonnom uložené, aby sa zaoberala slovenskými dejinami, hľadala historickú pravdu, a teda aj odtabuizovala dejinné dátumy. Autor tvrdo vytýka Matici, že žiadala (a koho?), aby bol 14. marec pamätným dňom, pričom neexistuje žiaden oficiálny matičný dokument s takouto požiadavkou. Má vari hľadanie historickej pravdy o tomto dni, rovnako ako aj o ďalších dátumoch našich dejín (napríklad 25. marec 1942, 29. august 1944 a pod.) stať sa v podmienkach slobody a demokracie predmetom ostrakizovania? Alebo nežijeme v slobode a demokracii?

mediálne hyeny

  • DEZORIENTOVANÝ AUTOR

Autor je pravdepodobne z istých dôvodov dezorientovaný, keď takto píše akoby v domnienke, že žije v anonymnom priestore bez histórie, ktorý sa len náhodou menuje Slovenská republika. On, údajne kazateľ, má s takouto realitou asi svoj osobný problém poznačený totálnou absenciou historického povedomia. Preto sa ohradzujeme, aby tieto svoje hendikepy neprípustným spôsobom, ale aj tónom, ba i vyhrážkami zneužíval na znevažovanie a ničenie dobrého mena našej najstaršej kultúrnej ustanovizne. Matica slovenská je možno najväčšou nehmotnou kultúrnou pamiatkou Slovenska, aj preto je táto odpoveď na hanebný článok našou povinnosťou v záujme ochrany jej cti, mena a povesti. Osud Matice je zviazaný s osudom slovenského národa a v časoch jeho neslobody nebola slobodná ani Matica. Chce sa vari Pravda publikovaním článkov od pána Havrana zaradiť medzi nepriateľov Matice a slovenského národa typu Kolomana Tiszu či Antonína Novotného?

  • ČLÁNOK ZLOBY

Vyhradzujeme si, aby ste o nás šírili klamstvá a lži! Matica nikdy nevydala nacistickú literatúru, nikoho nepripravila ani o cent! V predmetnom článku okrem zloby nie je prezentovaný ani jeden dôkaz! Chceme veriť, že nebude potrebné siahnuť aj po iných právnych prostriedkoch na právnu ochranu, preto očakávame a žiadame, aby sa vydavateľ, redakcia Pravdy i samotný autor článku Matici slovenskej verejne ospravedlnili. Nádejame sa, že sa tak stane v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní od uverejnenia tejto odpovede.“

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.