V nebankovke skončila aj istina zbierky, nielen jej výnosy


zlato štvorecVlastníkom Národného pokladu môžu byť len občania Slovenskej republiky

Jozef ŠIMONOVIČ – Foto: archív SNN

Vyhlásenie Nadácie Matice slovenskej (MS) o existencii Národného pokladu Slovenskej republiky nie je správou o skutočnom stave pokladu, a to v peňažnej, vo vecnej a v kovovej podobe, ktorou by vysvetlila občanom, aký je jeho skutočný stav. Uvádzame, že Matica slovenská sa nezúčastnila na otvorení trezoru, pretože to nezodpovedalo právu, keďže Nadácia Matice slovenskej sa pri údajnej inventúre svojho majetku vyhlásila za vlastníka Národného pokladu SR.

Matica slovenská je presvedčená, že vlastníkom Národného pokladu Slovenskej republiky nemôže byť nikto iný ako Slovenská republika a jej občania. Nadácia Matice slovenskej nezodpovedala občanom základné otázky: prečo v rozpore so zákonom znížila hodnotu Národného pokladu o takmer 800 000 eur, ktoré Nadácia MS pri spravovaní Národného pokladu vložila do nebankovej inštitúcie.

  • KDE JE PRAVDA

Nadácia Matice slovenskej nezodpovedala ani na ďalšiu otázku, či vyzbieraná vecná a kovová časť Národného pokladu je zachovaná od roku 1993. V opačnom prípade musí Nadácia MS zdôvodniť občanom Slovenskej republiky úbytok. Formálne vyhlásenie, že Národný poklad Slovenskej republiky existuje, považujeme za vyhlásenie, ktoré môže uviesť občanov Slovenskej republiky do omylu o údajnej celistvosti a objektívnej existencii Národného pokladu ako celku.

Písomnú požiadavku týkajúcu sa správy o skutočnom stave verejnej zbierky na Národný poklad Slovenskej republiky v peňažnej, vo vecnej a v kovovej hodnote odovzdali zástupcovia Matice slovenskej predstaviteľom Nadácie MS 15. októbra 2012 v Martine.

národný poklad zbierkaÚdajná správa o stave Národného pokladu Slovenskej republiky nezodpovedala ani na základné otázky. Správa Nadácie Matice slovenskej obsahujúca argument, že Národný poklad Slovenskej republiky sa nachádza v nejakom „vrecku – veľkom, vrecku – malom, debni umelej – veľkej, debni – plechovej“ a pod., je nehodnotiteľná, neporovnateľná a nie je spôsobilá zodpovedať Slovákom na otázku o skutočnom stave Národného pokladu. To je v úplnom protiklade s vyhlásením vtedajšieho predsedu Matice slovenskej Ing. Jozefa Markuša pri vyhlásení zbierky v roku 1993.

Z poslednej dostupnej inventarizácie stavu Národného pokladu Slovenskej republiky vyplýva, že bolo evidovaných 27 547 darcov peňažných darov (z toho napr. 115 darcov žijúcich v USA), 3 562 darcov vecných darov a 144 darcov umeleckých diel. Celá zbierka vecných darov bola uložená v trezoroch VÚB, a. s., pobočka Ružinov. Zbierka na Národný poklad Slovenskej republiky – kovová časť – pozostávala z:

527 kusov zlatých predmetov

2 014 kusov strieborných predmetov

634 kusov z obyčajného kovu

5 kusov kameňov

8,513 kg zlata, ktoré bolo zliate do 17 ks zlatých tehličiek v Puncovom úrade SR

31,219 kg striebra

25,05 g platiny

Národný poklad obsahoval predmety zo zlata a striebra v hodnote približne 700 000 slovenských korún (Sk), ktoré boli pripravené na úschovu do Národnej banky Slovenska.

  • STAV ZBIERKY

Obsah Národného pokladu nie je možné zistiť zo správy Nadácie Matice slovenskej. Tá uvádza iba počet vrecúšok obálok či dební. Notárska zápisnica o vykonaní inventúry kovovej časti Národného pokladu je iba deklaratórnou zápisnicou o vykonanom právnom úkone. Neporovnáva totiž inventúrny stav zbierky zadokumentovaný do roku 1998 so skutočným stavom pri inventúre vykonanej 15. 10. 2012 so zadokumentovaním jeho predpokladaného úbytku.

Hodnota finančnej časti Národného pokladu Slovenskej republiky nemôže byť posudzovaná iba podľa účtovnej pohľadávky voči zbankrotovanej nebankovej inštitúcie, do ktorej bolo vložených viac ako 800 tisíc eur. Pritom treba upozorniť na to, že vloženie Národného pokladu do nebankovej inštitúcie súkromného charakteru bolo zrejme v rozpore s platným zákonom o nadáciách. Do nebankovej inštitúcie mohli byť vložené len finančné prostriedky, ktoré boli výnosom z istiny Národného pokladu SR a nie samotná istina Národného pokladu.

  • PODPORA KULTÚRY

Matica slovenská každoročne poskytovala Nadácii MS finančné prostriedky vo forme dotácií, ktoré následne Nadácia MS rozdeľovala pre matičné subjekty na podporu miestnej a regionálnej kultúry. Takže zdroje na podporu 2 903 projektov neboli zďaleka len z výnosu Nadácie MS.

A vynárajú sa i ďalšie nezodpovedané otázky: Čo sa stalo s darmi na Národný poklad SR, ktoré boli poslané prostredníctvom Slovenskej ligy v Amerike?

Čo sa stalo s darmi na Národný poklad SR, ktoré boli poslané prostredníctvom Slovenskej ligy v Kanade?

Čo sa stalo s darmi na Národný poklad SR, ktoré boli poslané prostredníctvom členov výboru Slovenského spolku Ľudovít Štúr v austrálskom Melbourne?

Čo sa stalo s dedičstvom, ktoré MUDr. Ladislav Chmeliar odkázal v závete na Národný poklad SR?

Čo sa stalo s konkrétnymi darovanými zlatými mincami, s pamätnými medailami, so starými slovenskými a československými mincami, so  26 vzácnymi známkami z pozostalosti prof. Šubíka (Andreja Žarnova), s cennými predmetmi zo zlata a striebra, ktorých úhrnná hodnota podľa vtedajšieho menového kurzu (v roku 1996) bola 1,2 milióna Sk?

Sme presvedčení, že občania Slovenskej republiky majú právo na zodpovedanie týchto otázok týkajúcich sa skutočného stavu zbierky na Národný poklad Slovenskej republiky v peňažnej, vo vecnej a v kovovej podobe.

Medzititulky: SNN

Autor je predsedom Komisie pre riešenie matičných káuzPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.