Vincent Mozdík 75-ročný

Levickí matičiari si na predvianočnej schôdzi matičného okresného výboru 13. decembra 2011 v rámci sviatočného programu v Dome MS pripomenuli významné jubileum predsedu okresného výboru MS a člena výboru MS Vincenta Mozdíka, ktorý sa dožil sviežich seniorských 75 rokov.

Jubilant, rodák z tekovského Zlatna (15. 12. 1936), na gymnáziu maturoval v Zlatých Moravciach, potom študoval na Vysokej škole Pedagogickej v Bratislave, ako učiteľ pôsobil na Osemročnej škole vo Veľkých Ripňanoch, začas na Základnej deväťročnej škole v Klátovej Novej Vsi a nakoniec natrvalo zakotvil v levickom okrese v Rybníku, kde ako učiteľ a riaditeľ základnej školy pôsobil takmer štyridsať rokov.
Ako učiteľ sa do matičného hnutia zapojil už pri jeho krátkom oživení v roku 1968. V porevolučnom období sa iniciatívne zaradil medzi popredných organizátorov matičného hnutia v levickom okrese. Čoskoro sa stal predsedom okresnej rady a riaditeľom Domu MS v Leviciach. Tu ho v náročnom národnostne rozhraničujúcom spoločenskom prostredí čakalo veľa neľahkej práce najmä pri zakladaní miestnych odborov MS v jednotlivých obciach okresu. Pri prekonávaní ťažkostí osvedčil svoju inteligenciu, vytrvalosť a organizačný talent. V pomerne krátkom čase spolu s ďalšími spolupracovníkmi sa mu podarilo založiť matičné odbory v tridsiatich šiestich obciach okresu a oživiť matičné tradície. Veď v roku 1947 sa práve v Leviciach konalo prvé povojnové celonárodné valné zhromaždenie MS. Neprehliadnuteľný podiel na rozvoji matičného života mala a má činnosť Domu MS na čele s jubilujúcim Vincentom Mozdíkom a jeho spolupracovníkom Stanislavom Drozdíkom i ďalšími spolupracovníkmi z radov matičiarov.
V osobe Vincenta Mozdíka bola patrične ocenená aj matičná účasť na kultúrno-spoločenskom rozvoji mesta udelením ceny pri príležitosti 850. výročia prvej písomnej zmienky o Leviciach. V súvislosti s ním treba spomenúť aktivitu Okresnej rady MS v Leviciach pri inštalovaní pamätníkov K. Kuzmányho, Š. Moysesa a A. Bernoláka, ale aj matičné úsilie pri opätovnom odhalení sochy M. R. Štefánika. Pri tejto príležitosti sa patrí vyzdvihnúť aj zakladateľský podiel V. Mozdíka na doterajších ročníkoch Národných výstupov na Sitno a na vlastivedných pochodoch v kontexte poznávania zaujímavých a pamätných miest tekovsko-hontianskeho regiónu.
V neposlednom rade treba pripomenúť aj účasť jubilanta na práci výboru MS v Martine. V rámci spomínaného predvianočného stretnutia v levickom Dome MS pozdravili sedemdesiatpäťročného Vincenta Mozdíka riaditeľka Členského ústredia MS Jaroslava Môcová, predseda Krajskej rady MS NK Jozef Steiner, členovia Okresnej rady MS a priatelia – J. Žúbor a Š. Adam, a ďalší matičiari, rodáci a priatelia.

Andrej Chudoba Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.