Vráti sa na štadióny šport?


KALISKÝ-HRONSKÝPOZNÁMKA

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Vráti sa na štadióny šport?

Po nechutných kauzách okolo násilia na slovenských futbalových štadiónoch z tohto augusta, ktoré šokovali verejnosť, zrazu akoby sa spamätali ľudia zodpovední za to, že už sa to nemá opakovať. Do parlamentu, teda do NR SR, sa v zrýchlenej legislatívnej procedúre dostal návrh na úpravu zákona o konaní športových akcií s výkonom právomocí organizátorov v spolupráci so štátnymi orgánmi. Treba pripomenúť, že už v roku 2012 ministerstvo vnútra vypracovalo materiál, ktorý predpokladal vytvorenie antikonfliktných tímov a posilnenie oddelení boja proti extrémizmu. Generálna prokuratúra navrhla možnosť postihovať kluby s problémovými fanúšikmi a vyžadovať úhradu nákladov na zabezpečenie poriadku v súvislosti so športovým podujatím. 

Koncepcia boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 – 2015 hneď v úvode konštatuje, že „agresívne správanie športových chuligánov, ku ktorému dochádza na športoviskách, má za posledné roky stúpajúcu tendenciu. Títo športoví chuligáni sa neustále snažia o zvyšovanie svojho agresívneho správania na športových podujatiach“. Podľa materiálu navyše divácke násilie predstavuje „riziko ohrozovania mravnej výchovy mládeže s nepredvídateľnými dôsledkami pre ďalší rozvoj osobnosti dotknutých maloletých osôb“. Nuž nič objavné, ale aspoň sa niekto snažil napísať pár viet.

Podľa „koncepcie“ bola potrebná právna zmena a zavedenie „trestného činu diváckeho násilia“. Lenže bývalé ministerstvo školstva v medzirezortnom pripomienkovaní odmietlo financovať zo svojich zdrojov úlohy, ktoré by mu koncepcia prihodila: „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR považuje za neštandardný postup pri príprave materiálu takéhoto charakteru, aby boli úlohy zadávané iným rezortom bez konzultácie s nimi...“

Svoje vtedy dodala aj Generálna prokuratúra SR: „Nad rámec týchto pripomienok odporúčame zvážiť sankcionovanie športových organizácií a klubov, ktorých fanúšikovia sa či už na štadiónoch alebo aj mimo nich dopúšťajú násilníckeho a výtržníckeho správania, zákazom usporadúvať verejné športové súťaže na niekoľko kôl tak, aby takéto organizácie a kluby boli tak morálne (nedostatok podpory zo strany fanúšikov), ako aj materiálne (výpadok príjmov na vstupnom na podujatia) postihnuté. Okrem toho odporúčame zvážiť, aby v prípade nutnosti zásahu príslušníkov ozbrojených zborov, športová organizácia, resp. klub bol povinný uhradiť všetky náklady štátu, obce, či mesta, ktoré vynaložili na udržanie poriadku či už na mieste športového podujatia, alebo v obci, či meste usporiadania takéhoto podujatia.“
Nuž, momentálne má NR SR možnosť prijať zákon, ktorý vráti na štadióny šport a odstráni z nich necivilizované prejavy kriminality hraničiacej s terorizmom. Počkáme a uvidíme. Zatlieskame, alebo vypískame?!Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.