VYHLÁSENIE 1. okrúhleho stola Matice slovenskej


Bratská láska Slováka k Slovákovi

My účastníci okrúhleho stola Matice slovenskej vyhlasujeme:
Vychádzajúc z historického poslania Matice slovenskej sme povinní konštatovať, že v súčasnosti je naša národná a občianska spoločnosť v hmotnej a morálnej chudobe a vyžaduje si principiálne riešenie. Sme presvedčení, že to už nemožno očakávať od dosluhujúcej politickej a štátnej reprezentácie. Preto sa obraciame na prezidenta Slovenskej republiky, na budúci parlament a vládu, aby:

1. prijali štátnu doktrínu, ktorá bude dlhodobo záväzná pre štátne a samosprávne orgány;
2. prijali vlastnú národohospodársku koncepciu v nadväznosti na naše členstvo v Európskej únii, ktorá bude rešpektovať ústavný princíp sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky s podporou tradičných odvetví  a domácich výrobcov. Osobitne treba oživiť slovenský vidiek v záujme udržania tradičných hodnôt;
3. prijali koncepciu štátnej politiky v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy s prehodnotením kompetencií medzi štátom a samosprávou. Táto politika musí eliminovať dvojitý systém výučby na slovenských a národnostných školách;
4. prijali koncepciu sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti v súlade s ústavou. Nepripustiť transformáciu zdravotníckych zariadení na účastinné spoločnosti a vylúčiť komerčné prvky v systéme;
5. ukončili polarizáciu obyvateľstva Slovenskej republiky;
6. uzákonili slovenský jazyk ako jediný úradný jazyk na celom území štátu;
7. zákonom uviedli národnostnú politiku do súladu s praxou uznávanou v Európskej únii a uskutočňovali ju na princípe reciprocity;
8. prijali koncepciu mediálnej politiky v súlade s ústavným princípmi s vymedzením povinnosti pre verejnoprávne médiá obhajovať národno-štátne záujmy Slovenskej republiky;
9. zásadne prehodnotili rozsah úradov a administratívnych nákladov na všetkých úrovniach;
10. pristúpili k zmene volebného systému tak, aby aj na úrovni najvyššieho zákonodarného zboru mohli byť volení a zvolení aj nezávislí kandidáti.
Obraciame sa aj na slovenskú inteligenciu, občianske združenia a spolky, cirkvi a politické strany, aby nadchádzajúce voľby boli previerkou našej vzdelanosti, prezieravosti a vlastenectva ako citu a lásky k národu, k jeho koreňom, k materinskej reči, k jeho tradíciám a ku kultúre. Je to bratská láska Slováka k Slovákovi, je to dlhodobá národná sebavýchova. Slovenská republika patrí slovenskému národu a všetkým občanom so slovenskou štátnou príslušnosťou. Sme povinní ju brániť, chrániť jej česť a život v nej a požadovať dôstojných, vzdelaných a národu oddaných poslancov a členov vlády. Toto očakávame od reprezentantov, ktorým občania v marcových voľbách dajú svoje hlasy. Očakávame, že v predvolebnej súťaži sa k týmto požiadavkám jednotlivé politické strany zásadne vyjadria. To určite pomôže aj voličom rozhodnúť sa, komu odovzdajú svoj hlas.

BRATISLAVA, 13. januára 2012Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.