VYHLÁSENIE Kongresu slovenskej inteligencie

Na stretnutí Kongresu slovenskej inteligencie po 20. rokoch, 29. 4. 2012 v Bratislave, signatári prijali nasledovné vyhlásenie:

I. Pripomíname si pamiatku spisovateľa Vladimíra MINÁČA, básnika Milana RÚFUSA a herca Gustáva VALACHA, ktorí stáli pri vzniku KSI, a všetkých intelektuálov, ktorí sa zaslúžili o vznik SR;

II. Navrhujeme ako DEŇ SLOVENSKEJ NEZÁVISLOSTI – 19. 9. 1848 – ako stabilný termín, ktorý sa bude oslavovať doma aj v zahraničí;

III. ŽELÁME SI, aby sa OSLAVY 20. VÝROČIA VZNIKU SR odohrali vo všetkých 7 krajských centrách – v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach – tak, aby sa CELOŠTÁTNE OSLAVY VZNIKU SR KONALI V NITRE, matke slovenských miest;

IV. ŽIADAME NR SR, aby sa BUDOVANIE VZŤAHU K SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI s osobitným dôrazom na slovenskú mládež i štátotvorný slovenský národ, ale rovnako i pestovanie lojality národnostných menšín k novému štátu, stalo systematickou súčasťou prednostného záujmu verejnoprávnej inštitúcie RTVS;

V. ŽELÁME SI, aby NR SR VZDALA ÚCTU A  ČESŤ bývalým SLOVENSKÝM POSLANCOM FZ ČSFR a ich rodinným príslušníkom za odvahu a statočnosť presadiť kultivované rozdelenie vtedajšieho ČESKO-SLOVENSKA;

VI. ŽIADAME DOTVORIŤ OBSAH ZREKONŠTRUOVANÉHO BRATISLAVSKÉHO HRADU. S osobitným dôrazom na vybudovanie Stálej expozície národných dejín SLOVENSKO A SLOVÁCI tak, aby ju štátne orgány otvorili k 1. januáru 2013.

VII. ŽIADAME Národnú radu Slovenskej republiky, aby PRIJALA ÚSTAVNÝ ZÁKON O SLOVENČINE AKO O ŠTÁTNOM JAZYKU;

VIII. ŽIADAME OCENIŤ ZAKLADATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY vysokým štátnym vyznamenaním;

IX. Venovať náležitú pozornosť a materiálnu podporu PÔVODNEJ SLOVENSKEJ TVORBE A ŠIRŠIE KULTÚRE. Rovnako prijať ZÁKON O KNIHE! A v školstve podporovať systematické VZDELÁVANIE a VÝCHOVU na všetkých typoch škôl tak, aby sme vrátili učiteľskému povolaniu jeho vážnosť a kredit!

X. OČAKÁVAME OD SLOVENSKÝCH HISTORIKOV, že začnú podávať SERIÓZNE A OBJEKTÍVNE HODNOTENIE diania v rokoch 1989 – 1992 až po vznik Slovenskej republiky (1993).

Podpísaní zakladajúci členovia Kongresu slovenskej inteligencie:

Doc. Jozef Darmo, vysokoškolský pedagóg; Kamil Haťapka, tréner a bývalý poslanec FZ a NR SR; MUDr. Ivan Hudec, spisovateľ a esejista; MUDr. Milan Izák, lekár –otftalmológ; Viliam Jablonický, publicista a esejista; Libuša Kľučková, členka výboru Matice slovenskej; PhDr. Titus Kolník, archeológ; prof. Matúš Kučera, historik; Drahoslav Machala, reportér a spisovateľ; Jozef Magala, politik; Marián Polonský, sochár a výtvarník; Ján Smolec, publicista a spisovateľ; Ing. Vladimír Soták, podnikový manažér; Peter Štrelinger, reportér a spisovateľ; Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice slovenskej; PhDr. Ján Tužinský, esejista a spisovateľ, predseda SSS; Igor Vince, podnikateľ;

a hostia, ktorí zakladali SR: PhDr. Anton Hrnko; za PanSÚ JUDr. Milan Janičina; JUDr. Fedor Lajda; Dr. Anton Janitor, zástupca Spoločnosti kresťanské Slovensko.

Prijaté na dvadsiate výročie KSI na Donovaloch 30. mája v roku 1992 na zhromaždení KSI 30. mája 2012Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.