Richard Sulík forever ? (navždy?)


Roman MICHELKOKOMENTÁR

Richard Sulík forever ? (navždy?)

Roman MICHELKO

Ako sme už viackrát konštatovali, naša pravica sa nám v poslednom roku utešene drobí na stále menšie a menšie segmenty. Hlavným dôvodom tohto delenia je jednak absencia sebareflexie starej generácie pravicových politikov, najmä však do tohto trendu prehovárajú  nezvládnuté egá samotných pravicových protagonistov. V prípade SaS je to kombinácia oboch faktorov.

SLOVO O SLOVENSKU 14


BROŽÍK web

SLOVO O SLOVENSKU

Ivan BROŽÍK

Najmä tí zo strednej a staršej generácie sa pamätajú na krásne dovolenkové chvíle na dobrodružných cestách ku kedysi slovenskému moru v Bulharsku. Dnes je slovenské more v Chorvátsku a cesty sú nedobrodružné, skôr nudné, stávajú sa nutným zlom – stratou času v uponáhľanej už aj dovolenke. Kedysi sme si na tých cestách mávali – vidiac ešpézetku z Československa či nebodaj priam susedov zo Slovenska. Čosi naše nám tam kdesi viac ako tisícku kilometrov ďaleko od domova dávalo pocit istoty. Ale aj radosti.

SLOVO O SLOVENSKU, 2013_12-13


filo emeritný bispu ECAVSLOVO O SLOVENSKU

Július FILO, emeritný biskup

Slovensko sa potrebuje na Veľkú noc spojiť s Jeruzalemom.

Vlastne na to stačí otvoriť Bibliu. Stačí si vypočuť svedkov, ktorí spoznali zázrak Veľkej noci. Idú nám v ústrety. Najnežnejšie na mňa pôsobí stretnutie s Máriou Magdalénou. Stála von pri hrobe a plakala. Žialila nad láskou toho, ktorý už nie je v dosahu jej rúk.