SLOVO O SLOVENSKU 26


marián tkáč 150 pxMarián TKÁČ

predseda Matice slovenskej

Košice – druhé najväčšie slovenské mesto – sú v tomto roku aj kultúrnou metropolou Európy. Aj preto organizuje Matica slovenská Svetové stretnutie Slovákov ako 12. pokračovanie Svetového matičného festivalu mladých Slovákov práve tu. V niekdajšom hlavnom meste Horného Uhorska, protitureckej pevnosti a medzinárodnej kupeckej metropole, kde boli v minulosti správne úrady Horného Uhorska, jeho Hlavný kapitanát a Spišská komora. Dnes je tu na stráženie ústavnosti sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale i najväčší slovenský chrám, múzeum, ktoré uschováva Košický zlatý poklad.

SLOVO O SLOVENSKU 25

Ján KOŠIAR

Prešlo vyše osem storočí, keď sa na scéne svetových dejín zjavili Konštantín a jeho brat Metod. To, čo vykonali solúnski bratia, zmenilo život národov prakticky vo všetkých krajinách Európy. Aj preto ich blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyhlásil 30. decembra 1980 za spolupatrónov starého kontinentu.

Konečne dôstojná pripomienka vierozvestcov


cyril a metod socha NitraV Nitre vyvrcholili slávnosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda

Konečne dôstojná pripomienka vierozvestcov

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: TASR

V starobylej Nitre vyvrcholili 5. júla oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie slávnostnou svätou omšou. Celebroval ju osobitný vyslanec Svätého Otca Františka slovinský kardinál Franc Rodé za účasti najvyšších ústavných predstaviteľov štátu – prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR Pavla Pašku a premiéra Roberta Fica. Spolu s hlavným celebrantom svätili svätú omšu biskupi zo Slovenska, z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Talianska a Grécka.

Budovanie štátu je naša stála úloha


fico robertPríhovor Roberta  Fica na Devíne v rámci osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda

Budovanie štátu je naša stála úloha

Foto: TASR, SNN

Vzácne slávnostne zhromaždenie, Vaša Excelencia prezident SR Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady SR Pavol Paška, drahé Slovenky a Slováci!

V živote slovenského národa sú miesta, ku ktorým prechovávame hlbokú úctu, lebo nás viažu k tradíciám. Z prameňov tejto živej vody pijeme dodnes. A máme aj posvätné dni, z ktorých je 5. júl spojený s dielom, ktoré pre Slovenov vykonali svätí Cyril a Metod a ich žiak Gorazd. Dnešnou národnou slávnosťou vyjadrujeme spolupatričnosť so zahraničnými Slovákmi, ktorí žijú na všetkých kontinentoch. Ako predseda vlády nezávislej Slovenskej republiky ich do celého sveta pozdravujem z posvätného Devína.