O neznalosti zákona tentoraz nemožno hovoriť


dubovcova - štvorecOmbudsmanka si zrejme buduje ďalšie mocenské politické centrum

O neznalosti zákona tentoraz nemožno hovoriť

Ján ČERNÝ – Foto-zdroj: info.sk

Politické ambície bývalej sudkyne a poslankyne parlamentu JUDr. Jany Dubovcovej sa nijako neutíšili ani vo vedúcej pozícii Kancelárie verejného ochrancu ľudských práv. Práve naopak, z udalostí uplynulých týždňov je zrejmé, že poslanie ombudsmana si vysvetľuje nanajvýš svojsky. Po tom, čo ombudsmanka nedávno oznámila, že sa obráti na Ústavný súd SR vo veci zákona o hmotnej núdzi v jeho aktuálne platnej podobe, a vzápätí po vonkoncom „netradičnom“ domáhaní sa vystúpenia na rokovaní vlády, je najvyšší čas nazrieť do Ústavy SR a zopakovať si, ako základný zákon štátu vymedzuje pôsobnosť verejného ochrancu práv.

SLOVO O SLOVENSKU 5 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Zákon je zákon. A zákon treba rešpektovať.  

Dôchodca zo Záhoria dostal nedávno oznámenie, že mu znižujú príspevok v hmotnej núdzi zo šesťdesiatich eur mesačne na desať eur. Dôvod: V októbri si kúpil ojazdené auto za šesťsto eur, čím zmenil svoje majetkové pomery, ale zmenu úradu neoznámil. Dôchodca sa proti rozhodnutiu odvolal. Odboru sociálnych vecí napísal, že o tejto povinnosti nemal zdania, aj keď vie, že neznalosť zákon neospravedlňuje. Poprosil aspoň o zmiernenie postihu, lebo auto potrebujú, manželka je dlhodobo chorá, pravidelne chodí na kontroly a on sám je už vo veku, keď dochádzajú sily. Auto, hoci aj staré a ojazdené, je pre nich nevyhnutnou potrebou.

SLOVO O SLOVENSKU 4 - 2014


KERNÝ webSLOVO O SLOVENSKU

Dušan D. KERNÝ

Neraz je všetko naopak. Trebárs jeseň 2013 takmer plynne prechádza do jari 2014; zima vlastne – aspoň do chvíle, keď píšem tieto riadky – nijaká nebola. Zima je naruby. Doslova. A v podstate sme mnohí spokojní – účty za vykurovanie budú zrejme menšie, na cestách a chodníkoch sa nám lepšie jazdí aj chodí...