Škodia tým, ktorým by mali osožiť


turul štvorecMaďarská etnická politika diskriminuje bezbranných

Škodia tým, ktorým by mali osožiť

Ján ČERNÝ - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Pomerne živé, ak nie priam vášnivé diskusie na sociálnych sieťach vyvolal nedávno blog, v ktorom sa matka maďarskej národnosti zverila verejnosti, že svoje dieťa (tiež maďarskej národnosti) odhlási z „maďarskej“ základnej školy a prihlási ho na „slovenskú“. Dôvodom jej rozhodnutia bolo, že národnostná škola diskriminuje jej dieťa tým, že mu neumožní vzdelať sa tak, aby ovládalo štátny jazyk.

Čo prezrádzajú bujaré oslavy v Hiltone


dzurinda - štvorecSchuster hostil kresťanských „demokratov“

Čo prezrádzajú bujaré oslavy v Hiltone

Eva ZELENAYOVÁ- Foto a koláž: internet

Nebyť toho, že sa expremiér Mikuláš Dzurinda v centre Košíc pred hotelom Hilton zviezol pod vplyvom alkoholu na zem a narazil si hlavu, verejnosť by sa nedozvedela, aká spoločnosť sa zišla u exprezidenta Rudolfa Schustera na oslavách jeho osemdesiatky. Dôležité je to najmä preto, že sa voliči mali možnosť presvedčiť, aký je rozdiel medzi slovami a činmi niektorých politikov. A ako láskavo sa k poniektorým správajú médiá.

Damoklov meč nad predsedníctvom Helénov


Pokračovanie seriálu úniových poloprávd o stave gréckej spoločnosti a hospodárstva

Damoklov meč nad predsedníctvom Helénov

Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Helénska republika už po piaty raz predsedá Európskej únii, čo potrvá do polovice tohto roka. Po prvý raz je však v predsedníckej pozícii štát, ktorý je zároveň odkázaný na medzinárodný finančný dohľad a priamu finančnú pomoc. To ešte nikdy nebolo, iba raz počas českého predsedníctva padla vláda a vypukla kríza; dôsledky český politický systém doteraz neprekonal, práve tak ako škandál okolo pol miliardy na českú propagáciu roztratených korún.

Predstaviteľka Živeny má problémy s Maticou


vášarzová štvorecPoslankyňa Magda Vášáryová chce urobiť poriadok s matičnými periodikami

Predstaviteľka Živeny má problémy s Maticou

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Ilustrácia Andrej MIŠANEK

Je to škandál! „Časopisy vydávané Maticou slovenskou šíria fašizoidné názory,“ vyhlásila poslankyňa NR SR Magda Vášáryová v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014. Ktokoľvek to mohol vidieť a počuť pri jej vystúpení, ktoré sa cez televízne kamery dostalo na verejnosť. V kapitole rozpočtu ministerstva kultúry na rok 2014 sa rokovalo aj o podpore pre Maticu slovenskú.

Potravinová sebestačnosť


SEBAOBRANA

Potravinová sebestačnosť

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Slovenská republika bola kedysi dlhodobo sebestačná v produkcii potravín vyrábaných z poľnohospodárskych surovín a produktov, ktoré boli u nás zväčša i dopestované. Ešte v bývalom politickom režime sme potraviny dokonca vyvážali aj do západnej Európy. To je však minulosť. Potravinová sebestačnosť Slovenska postupne zanikla a v súčasnosti musíme dovážať aj to, čoho sme mali kedysi dosť i na vývoz.

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou


Ritomská - štvorecMária RITOMSKÁ, predsedníčka OZ Práca, a vzťahy o mobbingu a bossingu

Hrozby s novými názvami, ale so starou podstatou

Text a foto: (red)

V spoločnosti, kde vládnu tvrdé lakte a všelijakými prostriedkami sa zápasí o získanie a udržanie si pracovného miesta, kde sa neraz jednoznačne aj nehumánne presadzuje potreba, vôľa a názor zamestnávateľa a zamestnanci sa neraz ocitajú v krajných existenčných situáciách aj niekoľko mesiacov bez mzdy alebo zo dňa na deň vo výpovedi, je odborná kvalifikovaná oponentúra proti takémuto konaniu viac ako potrebná. Chce ňou byť aj občianske združenie Práca a vzťahy. O psychickom nátlaku na pracovisku zo strany kolegov alebo od vedenia firiem – o tzv. mobbingu a bossingu – sme hovorili s poslankyňou NR SR a šéfkou spomínaného OZ Máriou Ritomskou.

● Prečo vznikla táto mimovládna organizácia, aké sú jej ciele a vízia činnosti do budúcnosti?

Od roku 1989 na Slovensku vzniklo veľa inštitúcií, ktoré majú vo svojom  názve či náplni ochranu ľudských práv, ale prakticky nemajú kompetenciu riešiť správanie toho, kto vykonáva psychický teror na pracovisku. Preto sme hľadali riešenie a našli Občianske združenie Práca a vzťahy, ktoré vzniklo v októbri 2003 a vtedy aj bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Na výročie nežnej revolúcie 17. novembra 2011 sme oficiálne obnovili jeho činnosť s náplňou monitorovať firmy a pracoviská s podozrením na výskyt šikanovania zamestnancov a s tzv. nebezpečnou firemnou kultúrou. Dokumentujeme prípady narušených medziľudských vzťahov na pracovisku, prejavy šikanovania, mobbingu, bossingu, sexuálneho obťažovania. Náplňou združenia je aj výchova, vzdelávanie, poradenstvo, osveta v oblasti medziľudských vzťahov na pracovisku s poukázaním na dôsledky ich porušovania, psychologická a právna pomoc obetiam spomenutých javov. Tiež informovanie verejnosti, dôsledná kontrola a prevencia proti akémukoľvek porušovaniu medziľudských vzťahov na pracovisku a poukazovanie na príčiny vzniku ponižovania zamestnancov, formy ubližovania, útokov na ich psychiku, vyvolávanie stresov a depresií a šikany na pracovisku.

Hoci dobré, vína už nekúpim


VŠIMLI SME SI

Hoci dobré, vína už nekúpim

Števo ZLATOŠ

Naozaj som niektoré značky od našich južných susedov mal rád. Červené s býkom na etikete, to je priam legenda. Ale prešla mi naň chuť po tom, ako som si prečítal denník Nový čas.

Opäť sú na vine všetci ostatní


neporiadok - štvorecSeriál nie je to iba nejaká povrchná momentka

Opäť sú na vine všetci ostatní

Ivan BROŽÍK

Ulica Jamesa Turnera v britskom Birminghame sa stala svetoznáma. Vďaka seriálu BBC, ktorý ohúril divákov pod názvom Benefits street – Ulica výhod. Žije na nej totiž až deväťdesiat percent poberateľov sociálnych dávok bez toho, aby prejavili záujem získať peniaze povedzme prácou. Seriál verejnoprávnej BBC vznikal tri roky. Nie je to teda iba nejaká povrchná momentka.

O neznalosti zákona tentoraz nemožno hovoriť


dubovcova - štvorecOmbudsmanka si zrejme buduje ďalšie mocenské politické centrum

O neznalosti zákona tentoraz nemožno hovoriť

Ján ČERNÝ – Foto-zdroj: info.sk

Politické ambície bývalej sudkyne a poslankyne parlamentu JUDr. Jany Dubovcovej sa nijako neutíšili ani vo vedúcej pozícii Kancelárie verejného ochrancu ľudských práv. Práve naopak, z udalostí uplynulých týždňov je zrejmé, že poslanie ombudsmana si vysvetľuje nanajvýš svojsky. Po tom, čo ombudsmanka nedávno oznámila, že sa obráti na Ústavný súd SR vo veci zákona o hmotnej núdzi v jeho aktuálne platnej podobe, a vzápätí po vonkoncom „netradičnom“ domáhaní sa vystúpenia na rokovaní vlády, je najvyšší čas nazrieť do Ústavy SR a zopakovať si, ako základný zákon štátu vymedzuje pôsobnosť verejného ochrancu práv.

SLOVO O SLOVENSKU 5 - 2014


ČOMAJ webSLOVO O SLOVENSKU

Ján ČOMAJ

Zákon je zákon. A zákon treba rešpektovať.  

Dôchodca zo Záhoria dostal nedávno oznámenie, že mu znižujú príspevok v hmotnej núdzi zo šesťdesiatich eur mesačne na desať eur. Dôvod: V októbri si kúpil ojazdené auto za šesťsto eur, čím zmenil svoje majetkové pomery, ale zmenu úradu neoznámil. Dôchodca sa proti rozhodnutiu odvolal. Odboru sociálnych vecí napísal, že o tejto povinnosti nemal zdania, aj keď vie, že neznalosť zákon neospravedlňuje. Poprosil aspoň o zmiernenie postihu, lebo auto potrebujú, manželka je dlhodobo chorá, pravidelne chodí na kontroly a on sám je už vo veku, keď dochádzajú sily. Auto, hoci aj staré a ojazdené, je pre nich nevyhnutnou potrebou.