Aj železnú košeľu treba skúsiť prekovať


Pollák róm - štvorecRómska reforma má podporu starostov obcí so zmiešanou populáciou

Aj železnú košeľu treba skúsiť prekovať

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

„Pred necelým rokom sme predstavili desať pilierov rómskej reformy s názvom Správna cesta a sľúbili sme, že spravíme všetko pre to, aby sme vyriešili najzávažnejšiu otázku tejto spoločnosti. Svoje sľuby plníme a dnes je v parlamente návrh zákona o hmotnej núdzi, ktorý napĺňa tri kľúčové piliere,“ hrdo konštatoval v septembri Peter POLLÁK, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

 Popri predstavovaní navrhovanej legislatívy P. Pollák okrem iného aj rezolútne vyhlásil: „Ľudia nebudú mať koláče bez práce. Ak deti sociálne odkázaných rodičov budú ubližovať svojim spolužiakom a učiteľom, príspevok za dochádzku do školy ich rodičia nedostanú.“ Pollák má odvahu. Jeho reformu kritizuje OSN, je znepokojená, že ak rómska reforma zavedie povinné predškolské vzdelávanie pre deti z rodín postihnutých sociálnym vylúčením, povedie to k ďalšej diskriminácii a segregácii. Kritizuje ho opozícia najmä za v praxi neuskutočniteľné zrušenie priestupkovej imunity. A napokon, ako sa dalo čakať, svoje si museli vyrečniť aj mimovládky. Aj tu Peter Pollák na naše pomery neobvykle odvážne oponuje: „Skôr sa obávam toho, že spochybňovaním reformy chce Centrum pre výskum etnicity a kultúry dosiahnuť zabetónovanie chudobných ľudí, a teda aj obyvateľov najchudobnejších rómskych komunít na okraji spoločnosti, čím prispieva k stupňovaniu napätia medzi majoritou a Rómami.“ Takto triafa klinec priamo po hlavičke. Podľa splnomocnenca vlády teoretizovanie problém chudoby nevyrieši. Napriek tomu alebo práve preto SNN Petrovi Pollákovi položili niekoľko otázok a aj napriek svadobnému víkendu splnomocnenca sme na ne pomerne promptne dostali odpovede.

cigáni 2

  • Reforma podstatne mení doterajšie stereotypy. Zvládne ju tá časť neprispôsobivých občanov, ktorí nemali nikdy záujem živiť sa prácou?

Je pravda, že zvyk je železná košeľa, a časť sociálne odkázaných občanov, ktorá si zvykla na to, že jej stačí žiť z pravidelnej mesačnej sociálnej dávky, prispôsobila tomu aj svoje nároky na život a vzdala sa akýchkoľvek ambícií. Sociálne dávky dnes nie sú prepojené na zodpovednosť, čo nepovažujem za spravodlivé. Systém by mal ľudí motivovať a ukázať im perspektívu, že byť aktívnym sa oplatí. Ale nemyslím si, že na Slovensku je veľká skupina občanov v hmotnej núdzi, ktorí nemajú záujem pracovať. V súčasnosti napravujeme chyby sociálneho systému, ktoré spôsobili ľudia, ktorí tento systém nastavovali za uplynulých dvadsať rokov.

  • Pokrivenia tohto systému mnohé zakazovali zverejňovať, dodnes vlastne len málokto vie, koľko akých finančných zdrojov na podporu života občanov Rómskej komunity sa dostalo k adresátom a koľko sa rozplynulo na financovanie niečoho – povedzme mierne – zahmleného. Finančné toky, štatistiky, evidencia, to všetko bude na základe vašej reformy teraz transparentnejšie, mnohé prejde z obcí na úrady práce a na sociálku. Lenže čo ak to časť sociálne odkázaných neakceptuje? Čo ak bude proti aj časť starostov, najmä tých z radov Rómov?

V súčasnosti závisí od rozhodnutia starostu, koho do aktivačných prác zapojí a koho nie. Aktivačných prác je nedostatok a sociálne odkázaní občania majú o ne záujem. Táto skutočnosť vytvára priestor na korupciu. So starostami po celom Slovensku sa stretávam pri rôznych príležitostiach a nezaznamenávam nesúhlas s týmto opatrením. Myslím si, že aj samotní Rómovia uvítajú prehľadnosť inančných tokov a odstránenie klientelizmu na miestnej úrovni.

  • Na predstaviteľov samospráv čaká veľmi ťažký oriešok, ten nie je predmetom vašej reformy, aj keď je v podstate jej zásadnou podmienkou. Rieši ho stavebný zákon a ide v podstate o to, že ak štát bude trvať na búraní ilegálnych stavieb na vlastnícky nezdokladovateľných pozemkoch, budú musieť následne obce ponúknuť iné pozemky na odpredaj. Lenže kde ich majú vziať a prečo by mali mať túto povinnosť?

Rómske osady nevznikli na Slovensku náhodne. Štát spôsobil tento stav, a preto musí nájsť spôsob, ako odškodniť majiteľov pozemkov. V tejto krajine nikto nič nedostáva zadarmo a aj Rómovia si pozemky budú musieť riadne odkúpiť.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.