Čarovanie s demografiou alebo demagografia


madari v SRReči o hrozivom úbytku Maďarov u nás sú účelové klamstvo a šovinistická propaganda

Viliam KOMORA – Foto: internet

Predstavitelia niektorých maďarských politických strán, hnutí a spolkov bubnujú na poplach, že sa na Slovensku násilne a hrozivo znižuje počet Maďarov. Oficiálna štatistika Štatistického úradu SR hovorí (http://portal.statistics.sk/files/tab-10.pdf), že v rokoch 1991 – 2001 došlo k asi štyridsaťtisícovému poklesu počtu Maďarov, a v rokoch 2001 – 2011 k vyše päťdesiattisícovému.

Tí, čo tieto úbytky označujú ako rapídne, uvádzajú fakty obozretne, zámerne nejdú do hĺbky a ich práca so štatistickými údajmi je selektívna. Dôvodom asi je, že už pri trochu hlbšej analýze sa ukazuje neopodstatnenosť tvrdení, ktoré z toho stavu vinia slovenskú spoločnosť. Tvrdenia, ktoré v súvislosti s tým uvádza napríklad predseda SMK József Berényi, nie sú pravdivé, sú zavádzajúce, sú to klamstvá a dôvod je úplne inde.

Demografický pokles počtu Maďarov spôsobuje nižšia pôrodnosť tohto etnika vo všetkých krajinách, kde tento národ žije. Najvýraznejší je v samotnom maďarskom štáte, kde je pôrodnosť len okolo 9 novonarodených detí na 1 000 obyvateľov, čo zapríčiňuje dlhodobé klesanie počtu obyvateľov.

Demografický pokles evidujeme vo všetkých krajinách tzv. vyspelého sveta. V Maďarsku je však taký alarmujúci, že tam dochádza k postupnému, takpovediac vymieraniu Maďarov, na čo poukazujú aj tamojší sociológovia, politológovia a iní odborníci. Len v rokoch 2001 – 2008 zaznamenali takmer 160-tisícový pokles obyvateľov MR. (http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hungary)

            ■ OSUDY REPATRIANTOV

maďarský prezident L. Sólyom na DunajiNezmyselné tvrdenia o asimilácii Slovákmi možno vyvrátiť aj na príkladoch osudov tzv. repatriantov z Maďarska. V Maďarsku boli Slovákmi vyše dvesto rokov, ale po ich návrate v rokoch 1947 – 1948 sa z nich v jazykovo zmiešaných maďarsko-slovenských oblastiach Slovenska za necelých štyridsať rokov stali Maďari! O poklese týchto slovenských rodín či jednotlivcov sa hovorí až pri troch štvrtinách, čo však je problémom štatisticky verifikovať. Takto sú na Slovensku pre silnú nacionalistickú maďarskú politiku a kultúru asimilovaní Slováci Maďarmi. A to potichučky, paradoxne vo vlastnom štáte, diskriminuje národnostná menšina príslušníkov štátotvorného národa. Zbytočné sú nám protidiskriminačné a iné právne predpisy, keď sú Slováci vo vlastnom štáte bez skutočnej ochrany akosi cielene zatláčaní. Ba možno povedať, že ich na juhu krajiny ochraňuje len osamotená Matica slovenská.

            ■ ZA LEPŠÍM ŽIVOTOM

Jednou z preukázateľných príčin mizivého poklesu Maďarov na slovenskom juhu, najmä na vidieku (keďže Maďari žijú prevažne na dedinách), je odchod mladých a aktívnych ambicióznych slovenských rodín za lepším bývaním. Deje sa to na celom Slovensku, ale len v jazykovo zmiešaných oblastiach to prináša negatívne reakcie zo strany Maďarov pre následné demografické zmeny. Dôvodom je lacnejšia pôda na dedine, a preto aj výhodnejšia stavba nových domov či rekonštrukcia lacnejších starých obydlí – a nie protimaďarské akcie Slovákov či štátu. Opak je pravda! Najvýraznejší pokles Maďarov na Slovensku zapríčiňuje jednoduchá a zo strany Maďarov dobre zamlčovaná skutočnosť. Veď z rovnakého dôvodu dochádza aj k poklesu Slovákov; za roky 1991 – 2011 evidujeme takmer 170-tisícový pokles, teda mnohokrát prevyšujúci pokles Maďarov. Za všetkým sú Rómovia. Toto etnikum je do značnej miery veľmi prispôsobivé voči miestnej moci a lokálne väčšinovému obyvateľstvu, dokáže sa prispôsobiť každej politickej, kultúrnej či náboženskej situácii, vláde a všetkému v záujme relatívne lepších životných podmienok a istých výhod. Len pred niekoľkými rokmi sa „národne uvedomili“ najmä pričinením treťosektorových, sociálnoprávnych, humanitárnych a neviem ešte akých organizácií, ktoré zneužívajú ich slabú osvetu, aby si na práci s nimi vybudovali pohodlnú živnosť. Táto menšina sa čoraz viac hlási k vlastnému etniku a stávajú sa oficiálne, právne, a teda aj štatisticky Rómami. To je pravá príčina poklesu maďarského obyvateľstva, keďže štatistiky hovoria jasnou rečou, že približne koľko Maďarov (a Slovákov) ubudlo, toľko Rómov pribudlo.

            Posledným dôvodom je nezáujem a neochota časti obyvateľov uviesť pri štatistickom zisťovaní svoju národnosť, čo znižuje relevantnosť a validitu výsledku, ale aj samo osebe hovorí o niečom inom než o pozitívnom postoji k vlastnému národu.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.