Desaťtisíce seniorov nevládzu splácať úvery


exekútor - štvorecExekútori nebudú môcť dôchodcom siahnuť na životné minimum

Desaťtisíce seniorov nevládzu splácať úvery

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

Od prvého novembra tohto roku budú mať dôchodcovia garantované, že aj keď sa bude voči nim viesť exekučné konanie, každý mesiac im zostane najmenej celá suma životného minima. Vyplýva to z návrhu zmeny nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorý v júli vláda schválila. „Účelom navrhovanej úpravy je zvýšiť základnú sumu, ktorú nemožno poberateľom dôchodkových dávok zraziť na sto percent životného minima,“ píše sa v predkladacej správe návrhu.

Nariadenie sa týka poberateľov dôchodkových dávok, dôchodkov, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového výsluhového dôchodku alebo dávok výsluhového zabezpečenia. Sociálna poisťovňa registruje dlhodobý nárast počtu dôchodcov, ktorým sa vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku. V súčasnosti je na Slovensku postihnutých exekúciou viac ako tridsaťpäť tisíc dôchodcov. V praxi ide o zrážky z dôchodku na základe exekučných titulov na prospech oprávneného subjektu v exekučnom konaní. Medzi oprávnených, podľa počtu vykonávaných exekúcií najčastejšie patria nebankové subjekty, poskytovatelia telekomunikačných a dátových služieb. Peňažnými plneniami, pre neplatenie ktorých sa exekúcia vykonáva, sú najmä rôzne pôžičky a poplatky týmto spoločnostiam.

FINANČNÁ NEGRAMOTNOSŤ?

exekútorMnohí dôchodcovia, no nielen oni, sa dostávajú do exekučných problémov pre nedostatok financií na bežný chod domácnosti. To je známa pravda. Na druhej strane, z finančných problémov sa nedostanú tým, že si vyrobia dlhy u finančných spoločností. Naopak, ich problémy sa tým ešte prehĺbia. Všetko súvisí aj s tým, že väčšina obyvateľstva Slovenska nemala možnosť dostať s bežným vzdelaním aj primeranú finančnú gramotnosť, ktorá je dnes súčasťou vzdelávacích systémov väčšiny vyspelých štátov.

„Dôchodkové dávky sú príjmom, z ktorého možno podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vykonávať zrážky na vymoženie pohľadávky,“ povedala Jana Hrabková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne. Poisťovňa musí zrážky vykonávať automaticky, ak jej to nariadi exekútor, daňový úrad či iné ustanovené úrady.

Ak sa dôchodca dostane do situácie, v ktorej nie je schopný sám zo svojich prostriedkov uhrádzať svoje finančné záväzky, je dôležité, aby sa ju pokúsil vyriešiť s veriteľom, napríklad požiadaním o súhlas s nižšími splátkami, ktoré by mohol pravidelne uhrádzať. „Najnevhodnejším riešením uvedenej situácie je vzniknutú situáciu ignorovať a nechať ju dospieť do štádia, keď sa začne pohľadávka vymáhať v exekučnom konaní. Je potrebné, aby si každý dlžník, a teda aj dôchodca, uvedomil, že v takomto prípade nebude od neho vymáhaná len pohľadávka, resp. úrok z omeškania, ale aj náklady spojené s vymáhaním pohľadávky a náhrada trov exekúcie, ktoré sú nemalými položkami,“ hovorí Ján Lipiansky, podpredseda organizácie Jednota dôchodcov na Slovensku a pokračuje: „Vzhľadom na to, že je potrebné rešpektovať základné životné potreby dôchodcu a celej jeho rodiny, rozsah zrážok z dôchodku upravujú príslušné právne predpisy, podľa ktorých sa dôchodcovi z mesačnej sumy dôchodku nesmie zraziť základná suma, ktorá je vypočítaná v závislosti od počtu osôb, ktorým povinný poskytuje výživné. Základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať, je v súčasnosti 60 percent životného minima na jeho osobu a 25 percent zo životného minima na každú ďalšiu vyživovanú osobu.“  

Pri zrážkach z dôchodku osoby, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb a je povinná platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, nepodlieha exekúcii suma potrebná na platenie tejto úhrady nákladov a suma rovnajúca sa povinnému zostatku z príjmu osoby po zaplatení tejto úhrady. Podľa zákona o sociálnej pomoci je to 20 percent životného minima.

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Návrh nariadenia vlády na zachovanie životného minima pre dôchodcov podliehajúcim exekúcii bol predmetom skráteného pripomienkového konania. Ministerstvo spravodlivosti to odôvodnilo naliehavým záujmom na zvýšení ochrany sociálne zraniteľnej skupiny obyvateľov. Návrh reagoval aj na informácie avizované Sociálnou poisťovňou, ktorá poukazuje na zhoršovanie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov, hraničiacej so životom v chudobe.

Základná suma, ktorá sa nesmie mesačne zraziť, podľa hovorkyne rezortu spravodlivosti Jany Zlatohlávkovej dosahuje v súčasnosti iba 60 percent zo životného minima. Mnoho ľudí poberajúcich dôchodok, ktorí majú problémy so splácaním úverov, tak mesačne musí vyžiť z menej ako 120 eur. Po novom však podľa hovorkyne ministerstva spravodlivosti bude patriť tým, ktorí dostávajú dôchodok, celá suma životného minima, teda 194,58 eura. Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.