Hľadanie novej tváre, nových ciest, nových tém

matica

Vznik Matice slovenskej bol významným úspechom slovenského národného hnutia a symbolom spolupráce medzi slovenskými katolíkmi a evanjelikmi. Tento historický záväzok spred 150-tich rokov treba moderne pretvoriť. Treba zmeniť Maticu tak, aby bola prirodzenou, opodstatnenou súčasťou riešenia problémov na zmenenom a meniacom sa Slovensku, osobitne na slovenskom juhu. Zdôraznil to predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Matica a jej členovia si pripomenuli prvé valné zhromaždenie v roku 1863 a vznik Matice slovenskej, ktorý v roku 1862 odsúhlasil cisár František Jozef I. Panovník sa darom tisíc zlatých sa stal zakladajúcim členom s číslom 111, to však nezabránilo uhorským úradom po dvanástich rokov Maticu, tri slovenské gymnáziá zakázať a majetok zhabať. Pripomenul to vo vyhlásení predseda MS. V záujme otvorenosti voči verejnosti Matica po prvý raz zaslala tento rok do parlamentného výboru správu o svojej činnosti. Pri plnení matičného poslania, ktorým je zjednocovanie všetkých občanov v záujme vlastenectva chce obnoviť postavenie Matice ako myšlienkovej zásobárne, podnecovateľa idei a riešení tak v oblasti tradícií, ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorého je Matica súčasťou ako aj súčasných problémov spoločnosti, osobitne vidieka a slovenského juhu. Matičné úsilie je v zhode s predstavami ústavných činiteľov – za hľadanie novej tváre matičnej činnosti, nových tém, ktoré sú veľmi aktuálne v rámci existencie Slovenskej republiky sa vyslovil predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek. Podľa poslanca „ potrebné sú nové témy a tiež nová legislatíva, ktorá by umocnila opodstatnenosť Matice slovenskej“.

■ SLOVENSKÝ JUH
Význam vyhlásenia predsedu výboru NR SR pre kultúru a mídiá je o to väčší, že poslanec Jarjabek to povedal pri príležitosti Dňa Matice slovenskej, v deň keď si pripomenula prvé valné zhromaždenie zo 4. augusta 1863. Jednoznačne formuloval naliehavosť tém smerom do budúcnosti, podľa neho Matica má nesmierne veľa roboty hlavne na juhu Slovenska, problémy by mala monitorovať, zastrešovať a čiastočne aj riešiť a v tomto smere aj navrhovať zákony, konštatoval D. Jarjabek pri príležitosti výročia prvého valného zhromaždenia celonárodnej kultúrnej inštitúcie. Predseda MS sa v tlačovom vyhlásení konštatoval, že predseda výrobu NR SR má pravdu – Matica zároveň vyjasňuje staré nešťastné kauzy a súčastne robí všetko pre to, aby to nebrzdilo hľadanie nových ciest pri plnení matičného poslania a obnove dôvery.

■ MATIČNÝ ROK
Matica vznikla ako spolok podporujúci rozvoj vedy, umenia a literatúry, aby sa dospelo k odstráneniu biedy a hospodárskemu povzneseniu slovenského ľudu. Práve túto veľkú a zaväzujúcu tradíciu si pripomenuli matičiari – medzi nimi riaditeľ Národnej knižnice Peter Cabadaj, na stretnutí v Martine predovšetkým ako podnet hľadania nových tém a vytvorenia nových ciest činnosti Matice slovenskej. A to tak v celoslovenskom rámci ako aj osobitne na slovenskom juhu. „Vlasť to sú práve tak pamiatky ako aj stav jazyka a vidieka, ako aj problémy na jazykovo zmiešanom území, chceme sa angažovať pri záchrane tradičných hodnôt vidieka vrátane obrábania pôdy“, konštatoval predseda MS.
Podľa vedeckého tajomníka Matice slovenskej Imricha Sedláka dôležitý je aj priebeh podujatí v rámci Roka MS 2012 – 2013. Začnú sa od potvrdenia stanov MS 5. februára 2012 a ukončia sa v auguste 2013. Budú sa orientovať na poslanie a postavenie Matice slovenskej v slovenskom národnom, kultúrno-spoločenskom a vedeckom živote v jej histórii, súčasnosti a budúcej orientácii, čím sa ukáže nezastupiteľnosť Matice slovenskej v rozvoji slovenskej kultúry, vedy, v integračnom procese a prehlbovaní národného uvedomenia a vlastenectva.

■ ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI
Podujatia oslovia všetky vrstvy slovenskej spoločnosti bez rozdielu politickej príslušnosti, náboženského vierovyznania a sociálneho postavenia. Je to veľká príležitosť posilniť postavenie Matice slovenskej v slovenskej spoločnosti po kauzách a turbulenciách v minulom období, objektívne predstaviť jej súčasné aktivity a veľké možnosti pri obohacovaní slovenského života v budúcnosti. Počas Roka MS sa uskutočnia aj iné významné podujatia, a to 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, 150. výročie vzniku Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, 250. výročie narodenia a 200. výročie úmrtia Antona Bernoláka, 200. výročie narodenia Jonáša Záborského, 20. výročie druhej Slovenskej republiky, Matičný svetový festival slovenskej mládeže. Osobitná pozornosť v rámci Roka MS sa bude venovať Slovákom v zahraničí, slovanským Maticiam a ich účasti na podujatiach na Slovensku.

Dušan D. KERNÝ
Foto: archív

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.