Ignorantský kabinet

madari v SRSlovenské národné noviny s prekvapením konštatujú, že porušovanie zákona zo strany vlády si nateraz nevšimli orgány, ktoré sú povinné reagovať na akúkoľvek nezákonnosť. Ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo životného prostredia (pod politickým vedením strany MOST – HÍD) totiž zrazu zmutovali svoje internetové stránky do maďarského jazyka.

Prečo tvrdíme, že ide o flagrantné porušenie zákona? Štátne inštitúcie totiž podľa našich zákonov môžu konať iba v zmysle a znení zákona, a tak môžu robiť iba to, čo im zákon nariaďuje a umožňuje. U nás existuje aj zákon o používaní štátneho jazyka v úradnom styku, ako aj zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Všetkých, nielen jednej. Z takzvaného jazykového zákona preto citujeme: „Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom používajú v úradnom styku štátny jazyk a ich zamestnanci, štátni zamestnanci, príslušníci obecnej polície, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a Hasičského a záchranného zboru sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu5aa, a používanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku.“ Tým osobitným predpisom je Zákon č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 318/2009 Z. z. V jeho časti o používaní jazyka menšín v úradnom styku sa hovorí o obciach a ich občanoch, ale s podmienkou možnosti použiť jazyk menšiny v obci žijúcej iba po dvoch sčítaniach obyvateľov. A ak zákon o používaní štátneho jazyka umožňuje „používanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku“, rozhodne tým nemyslel maďarčinu. Alebo za cudzinu už musíme považovať slovenský juh? Dá sa tolerovať napríklad anglický jazyk, ktorý si niektoré štátne inštitúcie zvolili ako alternatívny pre svoje internetové stránky. Aj keď – ministerstvo spravodlivosti asi vie, prečo má svoje internetové stránky „iba“ v štátnom jazyku. Jeho šéfka by teda mohla naznačiť svojim maďarským ministerským kolegom, že drzo porušujú zákon SR. Webové stránky ministerstiev si totiž nemožno svojvoľne zamieňať s propagačnou plochou ktorejkoľvek politickej strany.

Ján ČERNÝ

  

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.