Domy Matice slovenskej podľa nových pravidiel

thumbnail

Hospodárske výsledky v Neografii sa obrátili, začala vykazovať konečne zisky. Predstavenie aktuálneho návrhu nových zriaďovateľských listín Domov Matice slovenskej (MS) bolo hlavným bodom rokovania výboru Matice slovenskej, ktorý zasadal v Martine 30. mája.  Súčasné zriaďovateľské listiny totiž pozastavil dozorný výbor MS pre nevyhnutnosť ich zosúladenia so zákonom o nakladaní majetku štátu verejnoprávnou inštitúciou, ktorou Matica slovenská na základe zákona je.  Hlavnou zmenou je zosúladenie výkonu prenájmov v Domoch MS tretím osobám. Tento vzťah bude uzatvárať priamo Matica a jej štatutár – predseda. Dom MS a jeho riaditeľ bude poverený tieto vzťahy vykonávať – bude akoby styčnou osobou pre nájomcu a jeho požiadavky. Členovia výboru MS, ako aj samotní riaditelia Domov MS návrh prerokovali. Správca Matice Maroš SMOLEC na výbore navrhol zakomponovať ich účinnosť od 1. 1. 2016, aby sa aj domy i ústredie dostatočne pripravili na tieto zmeny. Finálny návrh zriaďovateľských listín predložia na najbližší výbor MS na schválenie.

  • SPRÁVA O ČINNOSTI

Riaditeľ Finančného útvaru MS (FUMS) J. Gustiňák vysvetlil výboru MS, že daňové priznanie za rok 2014 ešte nie je hotové, keďže pre zrušenie tzv. zámennej zmluvy medzi Maticou a Neografiou predkladali daňovému úradu opravné daňové priznanie za roky 2012 a 2013. Po tom, čo výbor MS odsúhlasil rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014, sa daňové priznanie odovzdá do zákonom stanoveného termínu, a to do 30. júna. Následne FUMS dopracuje svoju správu o hospodárení Matice za uplynulý rok a na výbor MS predloží správca kompletnú Správu o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za rok 2014 aj za obdobie prvého štvrťroku. Budúci program výboru bude obsahovať viacero ekonomických dokumentov. Následne má vedenie MS ambíciu vysporiadanie roka 2014 predložiť aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

  • NEOGRAFIA

Generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti Matice tlačiarne Neografia Patrik Schwab predstúpil pred členov výboru MS, aby informoval o negatívnych hospodárskych výsledkoch v tlačiarni za ostatné dva roky a o prebiehajúcej reštrukturalizácii tlačiarne. Vo funkcii je osemnásť mesiacov a reštrukturalizačné opatrenia získali jasné kontúry. Celkovo sa znížila nákladovosť výroby a prevádzky. Prijali sa aj personálne opatrenia a zakúpil sa nový výrobný softvér na podporu šetrenia nákladov a dohľadu nad výrobou ako takou. Na jednej strane sa prevádzka tlačiarne znížila, no deficitom stále ostáva obchod. Neografia sa však aktívne snaží dostať na západoeurópske trhy, kde sa chce presadiť predovšetkým v kvalitnej kníhtlači. Zameranie sa na hĺbkovú tlač a odklon od tlače periodík, ktorá bývala vo väčšine prípadov stratová, je nové smerovanie tlačiarne.  Generálny riaditeľ uviedol, že Neografia naposledy v roku 2006 vygenerovala zisk z predmetu jej činnosti, t. j. polygrafie. Zisky dosahovala predovšetkým z finančných operácií pred zavedením eura na Slovensku. V diskusii vystúpil aj správca Matice slovenskej M. Smolec, ktorý potvrdil tento negatívny trend posledných desiatich rokov a položil rečnícku otázku, kde boli bývalí členovia orgánov Neografie za Maticu slovenskú, kde boli mnohí členovia vtedajšieho výboru MS, keď dovolili bez nevyhnutných opatrení, aby Neografia zo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti nevykazovala zisky. Napriek ťažkým dvom rokom prvý kvartál 2015 dosiahol pozitívny hospodársky výsledok vyše dvestotisíc eur.

  • SLOVESNÁ JAR

V uplynulom týždni pripravila Matica slovenská už takmer 50. ročník podujatia Slovesná jar. Organizátori tohto najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku: Matica slovenská – Slovenský literárny ústav Matice slovenskej v spolupráci s mestom Martin, Mestskou scénou v Martine, Turčianskou galériou, Turčianskou knižnicou, Turčianskym kultúrnym strediskom, Kysuckou galériou v Oščadnici (v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja), Miestnym odborom MS Martin, Antikvariátom Mädokýš, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  opätovne pripravili bohatý a podnetný program, ktorý môže zaujať a pobaviť nielen samotných Martinčanov, ale i záujemcov o literatúru, kultúru a umenie z blízkeho i zo širšieho okolia.
V súvislosti s aktuálne prebiehajúcim Rokom Ľudovíta Štúra 2015 sú aj v rámci Slovesnej jari niektoré podujatia venované odkazu tejto nezastupiteľnej osobnosti kultúrneho, vedeckého politického,  spoločenského života a dejín Slovenska a slovenského národa. V rámci Slovesnej jari sme si pripomenuli aj sto štyridsiate výročie založenia Požičovne krojov a kostýmov.

Peter JAVORSKÝ – Foto: archív NEOGRAFIAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.