Rovnakú kvalitu produktov všetkým!

thumbnail

Z Bratislavy opakovane zaznieva do Bruselu apel o rozdielnej akosti potravín. Dvojaká kvalita potravín na spotrebiteľskom trhu sa vážne týka až tretiny občanov „nových“ členských krajín Európskej únie. V oblasti Pobaltia je to dokonca až sedemdesiat percent. Mimoriadne veľké rozdiely v kvalite potravín od rovnakých výrobcov v rovnakých obaloch na trhoch „starých“ a „nových“ členských krajín EÚ boli expertízami dokázané takmer v každom druhom skúmanom produkte.

V piatok 13. októbra sa v Bratislave uskutočnil samit Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých. Na jeho programe bola diskusia a hľadanie riešení proti praktikám, ktoré vytvárajú dve kategórie spotrebiteľov, s cieľom uskutočniť potrebné kroky na dosiahnutie nápravy. Okrem našich predstaviteľov sa na stretnutí zúčastnili vrcholné reprezentácie jadra zoskupenia V4.

■ JUNCKEROVA VÝZVA

Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, len nedávno v prejave o stave Únie povedal: „Nebudem tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné. Teraz musíme dať vnútroštátnym orgánom väčšie právomoci, aby odstránili všetky existujúce nezákonné praktiky.“  Na bratislavskom samite prítomná komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyslovila k problematike toto stanovisko: „Prezentovanie dvoch rozličných výrobkov v obale s tým istým označením je neférové a zavádza spotrebiteľa. Ide o dobrý príklad cezhraničného problému, ktorý môžeme vyriešiť len spoločne na úrovni EÚ. Členské štáty si s ním dlho samy nevedeli rady. Som odhodlaná skoncovať s týmito praktikami, ktoré aj právo EÚ zakazuje, a zabezpečiť, aby sa so všetkými spotrebiteľmi zaobchádzalo rovnako.“

Do Bratislavy pricestovali aj ďalší zástupcovia vlád členských krajín Európskej únie, ako aj predstavitelia Európskeho parlamentu zodpovední za oblasť poľnohospodárstva a vnútorného trhu. Prítomní boli tiež zástupcovia viacerých spotrebiteľských združení. Všetci spolu v diskusiách hľadali možnosti, ako odstrániť rozdiely v dvojakej kvalite produktov na európskom trhu. Účastníci tiež videli prezentácie výsledkov porovnávacích testov kvality produktov predávaných na „západe“ a „východe“ EÚ a predstavili nové usmernenia spoločnej európskej legislatívy v tejto oblasti.

■ STRIKTNÉ PRAVIDLÁ

„Voľný pohyb tovaru nemôžeme zakázať. V legislatíve však chceme upraviť dovoz tak, aby konečný spotrebiteľ mal rovnaký tovar v rovnakej kvalite ako niekto, kto býva o pár kilometrov ďalej,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. Európska komisia iba niekoľko dní pred samitom vydala oznámenie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. Podľa EK je na riešenie otázky dvojakej kvality výrobkov relevantných viacero právnych predpisov EÚ, a to nariadenie o všeobecných zásadách potravinového práva, nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom a smernica o nekalých obchodných praktikách.

Prvý spomínaný predpis má zabezpečiť, aby sa na trh EÚ umiestňovali len bezpečné potravinové výrobky a aby boli spotrebitelia presne informovaní a neboli uvádzaní do omylu v súvislosti so zložením a s vlastnosťami potravinových výrobkov ponúkaných na predaj. Ďalší predpis, nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom stanovuje pravidlá a požiadavky na označovanie vrátane povinného poskytovania úplného zoznamu zložiek, čím sa umožní spotrebiteľom, aby boli informovaní o zložení potravinových výrobkov.

JÁN ČERNÝ – Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.