Štúrovská generácia tvorila medzníky v našich  dejinách

thumbnail

Pavol MADURA: Verím, že transformácia Matice slovenskej prebieha úspešne. S vedeckým tajomníkom a riaditeľom Archívu Matice slovenskej Pavlom MADUROM sme sa rozprávali o pripravovaných matičných podujatiach v znamení odkazu štúrovskej generácie. Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za rok štúrovcov. Vďaka ich obetavej práci sa o storočie neskôr vytvorila samostatná a demokratická Slovenská republika 1. januára 1993.

 

  • Ako vedecký tajomník MS pôsobíte od 1. januára 2021. S akými plánmi a predsavzatiami ste sa ujali tejto funkcie?

Po nástupe do funkcie som si stanovil viacero plánov, ktoré sa nám spoločne s kolegami z vedeckého piliera darí úspešne uskutočňovať. Najväčším úspechom je získanie vedeckej akreditácie, ktorej žiadosť sme podávali v marci tohto roku. Matica slovenská má dnes Osvedčenie spôsobilosti na výskum a vývoj, ktoré nám udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Posunuli sme ním vedecko-odbornú úroveň matičných vedeckých pracovísk o stupienok vyššie a budeme pokračovať ďalej. Usilujeme sa budovať tradičné symboly Vedného ústredia MS. Medzi tieto cielené výstupy radíme vedecké konferencie, odborné semináre, popularizačné výstavy, edičné výstupy na patričnej vedecko-odbornej, ale aj popularizačnej úrovni. V roku 2022 sa prednostne venujeme odkazu štúrovcov, pracujeme na desiatkach vedecko-odborných i popularizačných výstupov. Z tých vedeckých spomeniem aspoň organizovanie vedeckej konferencie Matice slovenskej v septembri. Pre širšiu spoločnosť sme pripravili výstavný projekt o štúrovcoch. V júni bude premiérovo uvedený v Rimavskej Sobote, 7. júna bude vernisáž v Martine, počas leta na Trenčianskom hrade. Od septembra bude štafetovo putovať po východnom Slovensku smerom na západ. Zintenzívnili sme vzájomnú komunikáciu, dávame prednosť mladým potenciálnym vedeckým pracovníkom. Okrem už rozšíreného časopisu Slovensko – Národné spektrum sme v roku 2021 založili aj odborný časopis Slovanský obzor, tematicky zameraný na slovanský svet a slovenské zahraničie. Časopis sa venuje vzájomnému informovaniu matíc a inštitúcií slovanských národov a vychádza ako občasník v elektronickej podobe v troch jazykových mutáciách – slovenskej, ruskej a anglickej, aby sa dostal k čo najširšiemu okruhu záujem­cov na všetkých svetadieloch. V júni vyjde už jeho tretie číslo. Úspešne sa nám rozširuje  okruh prispievateľov. Takisto úspešne pokračuje aj projekt novej matičnej bibliotéky, ktorá už nadobúda svoj finálny výzor. Slávnostne ju plánujeme otvoriť v septembri počas vedeckej konferencie. Verím, že transformácia Matice slovenskej na modernú inštitúciu prebieha úspešne.

  • Matica slovenská vyhlásila rok 2022 rokom štúrovcov. Siedmeho júna 2022 sa v Martine uskutoční Slávnostný program pri príležitosti Roka odkazu štúrovcov. Na čo sa môže tešiť matičná a široká verejnosť?
Pavol MADURA s rodinnou.

Štúrovská generácia je pre nás najvýznamnejšou generáciou v slovenských dejinách. Rok 1822 je silným ročníkom generácie štúrovcov. V roku 2022 si pripomíname dvestoročnice narodenia takých osobností, ako boli Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Janko Kráľ, Ján Kalinčiak, Samuel Štefanovič, Samuel Galanda a ďalší. Práve oni našli miesto odpočinku na Národnom cintoríne v Martine, ktorý je aj sídelným mestom Matice slovenskej. Preto sme sa rozhodli uctiť si pamiatku generácie štúrovcov práve v tomto meste, a to na výročie Memoranda národa slovenského 7. júna. Matica slovenská pripravila na tento deň bohatý program. V rámci programu Štúrovci v súradniciach národných dejín sme pripravili program pre mládež – Štúrovci mladej generácii, v ktorej mladí divadelníci zahrajú divadelné scénky zo života Štefana Marka Daxnera, autora rodného listu Slovákov. Mladej generácii sa osobne prihovorí aj predseda Matice slovenskej, v programe vystúpi hudobné duo Jablko v župane, ktoré ponúkne zhudobnené básne štúrovcov, a umožníme aj fotenie so štúrovcami. Po programe si prítomní budú môcť v rámci Dňa otvorených dverí v Matici slovenskej prezrieť historické priestory druhej matičnej budovy, archívu i kanceláriu predsedu Matice slovenskej. V priestoroch novej Bibliotéky budú vystavené archívne klenoty, medzi nimi nájdu záujemcovia aj národnú kultúrnu pamiatku – Stanovy Matice slovenskej z roka 1863. Vo výborovni sa uskutoční slávnostné zasadnutie Predsedníctva Matice slovenskej s účasťou vzácnych hostí. Matica slovenská pripravila tiež vernisáž výstavy Odkaz štúrovskej generácie. Vyvrcholením dňa bude slávnostné odhalenie busty Štefana Marka Daxnera pred sídelnou matičnou budovou, odkiaľ sa presunie alegorický sprievod mestom na Národný cintorín. Tu si uctíme generáciu štúrovcov položením vencov na ich hroby.

  • V dňoch 8. – 9. septembra 2022 organizujete aj vedeckú konferenciu Odkaz štúrovskej generácie...

Okrem popularizácie národných dejín si Matica slovenská musí plniť aj svoje vedecké povinnosti. Medzi ne patrí tiež organizácia vedecko-odborných podujatí. Vedecká konferencia Matice slovenskej má za cieľ poskytnúť priestor na výmenu vedeckých poznatkov a teoretických i praktických skúseností prostredníctvom odborných príspevkov a diskusií, identifikovať a analyzovať nové trendy v pohľade na štúrovskú generáciu. Dve desiatky prihlásených vedeckých pracovníkov z univerzít a pamäťových inštitúcií budú prezentovať zabudnuté a menej známe postavy štúrovcov a udalosti štúrovského obdobia na základe najnovších interdisciplinárnych (historiografických, literárnohistorických, lingvistických, politologických, právnych, kulturologických, filozofických a iných) vedeckých výskumov a poznatkov. Na problematiku štúrovcov sa chceme pozrieť z viacerých vedných disciplín.

  • Aký je podľa vás odkaz štúrovcov pre súčasnú mladú slovenskú generáciu?

Mnohí z nich pochádzali z chudobných slovenských pomerov, no to im nezabránilo, aby sa stali tvorcami dejín, ovplyvňovali a tvorili pre nás dnes už významné medzníky svojej doby. Ich nadčasové myslenie, obeta, pracovitosť, dnes chýbajúca jednota v národnom hnutí, to, že bojovali perom aj mečom za lepšie národné a sociálne požiadavky ľudu, je vzorom i pre dnešné generácie. Mnohí z nich boli za svoje presvedčenie a názory prenasledovaní a väznení, no nikdy nepoľavili. Svoju historickú úlohu splnili úspešne, aj preto môžeme dnes žiť v suverénnej Slovenskej republike a hovoriť slovenským jazykom. Generácia štúrovcom je i po dvesto rokoch pozitívnym a trvalým vzorom.

 

Zhováral sa Matej MINDÁRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.