Súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2014/2015

Literárny klub BERNOLÁK pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave v spolupráci s mestom Trnava, Divadlom Janka Palárika,  Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave, Bernolákovou spoločnosťou v Bratislave a redakciou dvojtýždenníka KULTÚRA v Bratislave

v y h l a s u j ú

XVII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného tovarišstva v Trnave 2014/2015

Základné delenie: poézia a próza

Súťažné kategórie: I. kategória žiaci a študenti do 15 rokov

  1. kategória od 16 do 30 rokov

III. kategória od 31 rokov vyššie

Podmienky súťaže:

Bernolák_Trnava_Pomnik_Bernolaka2Do súťaže sa môžu prihlásiť autori so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Súťaž nie je anonymná, práce sa nevracajú. Zaslať možno päť básní, alebo krátke prózy v maximálnom rozsahu päť strán, t. j. stopäťdesiat riadkov. Práce treba zaslať štvormo, riadne rozdelené a zopäté do štyroch samostatných častí. Na vrchnom liste každej jednej časti v pravom hornom rohu treba uviesť presné údaje: meno, priezvisko, adresu, vek, kategóriu (poézia, próza). Taktiež je potrebné na vrchnom liste uviesť obsah: názvy jednotlivých básní, resp. poviedok. Každý samostatný list treba označiť v pravom hornom rohu menom autora.

Uzávierka prác je do 15. marca 2015

Práce na obálke označte „literárna súťaž“ a zasielajte na adresu:  Miestny odbor Matice slovenskej, Trojičné námestie 2, v DJP, 917 01 Trnava. Bližšie informácie na čísle 0905/852788

U p o z o r n e n i e :

Práce zaslané po uzávierke sa do súťaže nezaradia. Práce, ktoré nebudú spĺňať uvedené formálne náležitosti, sa nebudú hodnotiť. Vyhodnotenie súťaže bude uverejnené v Katolíckych novinách, Slovenských národných novinách, dvojtýždenníku KULTÚRA, ako aj v regionálnych periodikách. Predpokladaný dátum vyhodnotenia súťaže je máj 2015. Na vyhodnotenie budú pozvaní iba ocenení účastníci.                                              

Niekoľko slov za organizátorov:

Celoslovenská súťaž o Cenu Slovenského učeného tovarišstva je v médiách označovaná za medzinárodnú. Do predchádzajúcich ročníkov sa prihlásili autori zo Slovenska, z Talianska, zo Španielska, z Francúzska, Čiech a  Kanady. Výsledky súťaže z XI., XII, XIII. a XIV. ročníka boli publikované v celoslovenskom zborníku, ktorý vydáva Osvetový ústav Bratislava, z celoslovenských literárnych súťaží na Slovensku. Tešíme sa na vašu účasť.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.