Ústava Slovenskej republiky je náš maják

thumbnail

Človek bez identity vyschne ako strom bez koreňov a vlahy. Svet sa vykoľajil. Vo Veľkej Británii si príslušníci LGBTI neželajú, aby sa tehotným ženám hovorilo budúce mamičky! Je pravda, že nás sa to netýka, aspoň zatiaľ, ale dobre vieme, že všetko, čo sa objaví na Západe, príde časom aj k nám. Predovšetkým ak sa to dotýka oblasti ľudských práv. Napokon rezort práce, sociálnych vecí a rodiny má vypracovanú celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti, čo najmä lekári nevedia pochopiť. Lebo rodová rovnosť v praxi neznamená rovnosť šancí pre mužov a ženy, ale rovnosť rodov.  Už v niektorých dotazníkoch pre vysoké školy sa prednedávnom objavili rubriky rodič číslo jeden a rodič číslo dva. Lenže v medicíne jestvuje prísna deliaca čiara medzi mužom a ženou daná chromozómami.

CHROMOZÓMY NEPUSTIA

Mužský chromozóm má zápis XY a ženský XX. Nejestvuje XY, rovná sa XX. Ak si uvedomíme hoci aj takúto základnú charakteristiku odlišnosti mužov a žien, javí sa rodová rovnosť ako vnucovaný model – gender ideológia. Že od základu rozvracia prirodzený chod života, netreba zdôrazňovať, ale aj napriek tomu sa jej realizácii venuje nesmierne veľa pozornosti a prostriedkov zo strany štátu. Slovenskej spoločnosti tému vnútili vonku a akosi sme sa jej neubránili... Počas relatívne krátkeho obdobia sme boli na Slovensku vystavení tlaku rozličných vplyvov, pôsobiacich na identitu človeka. Len nedávno sme sa zbavili komunizmu, no do našich životov vstupujú ďalšie fenomény narušujúce stabilitu a súdržnosť spoločenstva.  Gender ideológia a prenikajúci multikulturalizmus spolu s masívnou imigráciou významne oslabujú životaschopnosť etnika. Tieto erózne nástroje ľudskej populácie sa ukazujú dômyselnejšie než akákoľvek iná zbraň hromadného ničenia. Jednoducho preto, že sa im nedokážeme účinne brániť. Dokonca vytvárame projekty na ich celoplošné uplatnenie.

■ SKRESĽOVANIE  REALITY

V takto oslabenom vnímaní reality, keď myseľ človeka  musí odrážať ataky odporujúce zdravému rozumu, nie je priestor na zveľaďovanie duchovného dedičstva. Politici bez exekutívnej zodpovednosti i médiá vytvárajú v spoločnosti dojem, že všetky doterajšie vládne reprezentácie boli zlodejské, dokonca aj štát založili iba preto, aby mohli kradnúť. Ak by to bola pravda, sotva by sa boli zakladatelia druhej slovenskej štátnosti unúvali vložiť do preambuly Ústavy Slovenskej republiky základný kameň nášho duchovného dedičstva. Ten kameň, na ktorom môže pevne stáť náš národ. Pravda, nie všetky politické subjekty pred dvadsiatimi piatimi rokmi vítali ústavu budúceho štátu,  ďalším prekážal národný princíp v nej obsiahnutý, hoci všetky štáty Európy sú konštituované na národnom princípe.

CENNÉ DEDIČSTVO

Slovenská ústava má zakotvené cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy. A. M. Húska v knižke Východ verzus Západ cituje výklad pápeža Františka k encyklike Gentium Lumen, keď povedal: „Príslušnosť k národu má silnú teologickú hodnotu: Boh v dejinách spásy spasil národ. Neexistuje úplná identita bez príslušnosti k národu.“  Skutočnosť, že sa slovenský národ zachoval v dejinách bez vlastného štátu, vykladajú historici práve vysokou religiozitou slovenského národa. Je to cenné autentické bohatstvo, ktoré je veľkou prekážkou pre svetové elity, usilujúce sa o zničenie národných štátov. Využívajú k tomu rozličné formy, viac i menej sofistikované. K tým menej patrí priamy útok na cirkev. Lekciu z pohŕdania pravdou a z relativizovania hodnôt ponúka mysliteľ Dr. Peter Kreeft. Hovorí, že „Boh je absolútna pravda a ak od nej odpadneme, upadáme do relativít. Tie nás zotročujú, robia závislými, hoci predstavujú menej, než sme my sami“. Európa dávno odpadla od absolútnej pravdy, a preto sa potáca v relativizme. Či sa upína ku gender ideológii, multikulturalizmu alebo iným projektom, iba sa vzďaľuje od absolútnej pravdy. Čím neskôr to pochopíme, tým bolestnejšia bude cesta späť.

               Eva ZELENAYOVÁ - Foto: internet    

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.