Zásobníky plynu zrejme zostanú po zime prázdne

thumbnail

Ceny energetických nosičov v Európe rastú, objemy dodávok z Východu klesajú. Ceny zemného plynu v Európe vzrástli po ochladení na celom kontinente. Nižšie teploty sú zároveň prvou skúškou schopnosti Európy udržať dopyt v zime, hoci utlmený, aj bez dodávok z Ruska. Ceny stúpajú, aj keď ešte pred niekoľkými týždňami bola ich úroveň vďaka teplejšiemu počasiu ešte celkom optimistická. Mierny október znamenal, že nákupcovia mohli pokračovať v plnení zásobníkov na plyn dlhšie s výhľadom na zimné obdobie ako v predchádzajúcich rokoch. Európske zásobníky sú tak podľa renomovaných pozorovateľov naplnené na deväťdesiatpäť percent. Podľa analytikov zo spoločnosti Rystard Energy akýkoľvek krok na obmedzenie cien plynu by mohol mať neplánované následky na bezpečnosť dodávok alebo pre úsilie o zníženie spotreby. Argumentujú tiež, že sa môže ukázať, že kontrola cien plynu je nemožná v prípade, ak sa obchody, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú na európskych burzách, presunú na mimoburzový trh. Dobrou správou je, že zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu vo Freeporte na pobreží Texasu majú
v decembri spustiť do plnej prevádzky.

■ SPORNÉ TVRDENIA
Na rast cien plynu v Európe má vplyv aj to, že ruský plynárenský monopol Gazprom oznámil, že zníži dodávky cez Ukrajinu do Moldavska a ďalších krajín na východe Európy. Plynovod, ktorý prechádza cez Moldavsko a Rumunsko do Bulharska, je pritom jediný, ktorým Gazprom ešte stále prepravuje pôvodné objemy plynu do krajín Európskej únie. Aj keď ešte nedošlo k úplnému zastaveniu všetkých dodávok, kroky Moskvy sa zhodujú s očakávaniami v Bruseli a ďalších európskych hlavných mestách, a to, že Rusko nebude do Únie dodávať nijaký zemný plyn. Gazprom a Ukrajina majú dlhú históriu sporov v súvislosti s tranzitom plynu.„Rusko pravdepodobne úplne nezastaví potrubné dodávky zemného plynu do Európy. Situácia v zásobovaní Európy plynom je v súčasnosti stabilizovaná a zásobníky sú naplnené na vyše deväťdesiat percent. Plynulé a dostatočné dodávky plynu zákazníkom sú však ohrozené v budúcom roku,“ povedal na energetickej konferencii v Bratislave generálny riaditeľ prepravcu plynu Eustream Rastislav Ňukovič. Úplné zastavenie toku plynu z Ruska neočakáva.
„Z hľadiska bezpečnosti dodávok bude výzva na budúci rok. Podľa našich analýz nebude možné naplniť zásobníky na viac ako sedemdesiat percent,“ vysvetlil. Eustream pritom postupne prepravu plynu vzhľadom na obmedzenia dodávok z Rusa znižuje. Priemerná preprava bola v posledných rokoch okolo 47 miliárd kubických metrov plynu ročne. V tomto roku to bude približne 25 miliárd .

■ BRUSEL KORIGUJE
To, čoho sa odborníci obávali, je tu. Európska komisia (EK) navrhla mechanizmus korekcie trhu na ochranu podnikov a domácností v EÚ pred nadmerne vysokými cenami plynu. Tým sa dopĺňajú opatrenia na zníženie dopytu po plyne a zabezpečenie bezpečnosti dodávok prostredníctvom diverzifikácie dodávok energie. Komisia dočasne navrhuje automatické zasahovanie na trhoch s plynom v prípade extrémneho zvýšenia jeho cien. Návrh pozostáva z bezpečnostného cenového stropu 275 eur na mesiac dopredu. Mechanizmus by sa spustil automaticky, keď sú splnené dve podmienky, a to, že cena za prvý mesiac presahuje 275 eur počas dvoch týždňov a ceny sú o 58 eur vyššie ako referenčná cena LNG počas desiatich po sebe nasledujúcich obchodných dní v priebehu dvoch týždňov. Po splnení týchto podmienok Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov zverejní oznámenie o korekcii trhu v Úradnom vestníku EÚ a informuje o tom eurokomisiu, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsku centrálnu banku. Nasledujúci deň nadobudne účinnosť mechanizmus korekcie cien. Mechanizmus možno aktivovať od 1. januára 2023. V návrhu sa však od členských štátov tiež vyžaduje, aby do dvoch týždňov od aktivácie mechanizmu korekcie trhu oznámili opatrenia, ktoré prijali na zníženie spotreby plynu a elektriny.

■ LEPŠIE CHÝRY
Prvý znie, že z plánovaných niekoľkých lodí, ktoré budú slúžiť Nemecku ako terminály na dovoz a úpravu skvapalneného plynu (LNG), jedna už dorazila do prístavu Mukran v Baltskom mori. Prvá loď Neptún, dlhá 280 metrov, by mala začať prevádzku v neďalekom meste Lubmin už 1. decembra. Podobné plávajúce terminály na skladovanie a opätovné splyňovanie LNG majú doraziť do prístavu v Severnom mori koncom tohto roka. Druhou dobrou správou je obnovenie činnosti terminálu v Texase, ktorý je odstavený po požiari už takmer pol roka. Prvé lode na kvapalný plyn by mali pobrežie USA z tohto terminálu opustiť v polovici decembra.

Ján ČERNÝ ‒ Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.