Nové Zámky sa dočkali – netypický pamätník padlým stojí!


hroby neznámeho vojaka NZ štvorecPriame svedectvo novozámockých matičiarok na žiadosť redakcie SNN

Nové Zámky sa dočkali – netypický pamätník padlým stojí!

Informácie Dr. Márie Malpertovej a Dr. Jany Garajovej redakčne upravil D. D. Kerný

V široko a medzinárodne medializovanom prípade piety k padlým legionárom a padlým v prvej svetovej vojne a po nej v bojoch o Nové Zámky doteraz nezaznel hlas tamojších matičiarov. Pritom Miestny odbor Matice slovenskej má v Mestskom zastupiteľstve (MsZ) Nové Zámky silnú zostavu: predsedníčka MO MS PaedDr. Mária Malperová, bývalá podpredsedníčka  PaedDr. Jana Garajová aj súčasná podpredsedníčka PaedDr. Anna Rošková a predseda dozorného výboru Ing. Ľuboš Ivan. Redakcia sa obrátila na primátora mesta Gejzu Pischingera, na prednostu MsZ Petra Ágha, ale odpoveď a najnovšie informácie sme dostali práve od miestnych matičiarok a nie od úradov.

 Napriek nepríjemným situáciám v posledných mesiacoch a medializácii momentálny stav je síce ešte pred kolaudáciou, pietne miesto je dôstojné, úprava okolia vhodná. Na čiernych mramorových tabuliach je vytesaných 203 mien padlých v rokoch 1914 – 1919 rôznych národností. Teraz im už len dopriať večný odpočinok.

POSLANECKÝ PRIESKUM

Aký je teda skutočný stav teraz, prakticky v polovici júna, a ako to rezonuje v matičnej verejnosti? Po poslaneckom prieskume, na ktorom sa zúčastnili poslanci Slovenskej koalície, vrátane viceprimátora, jeden nezávislý poslanec,  šéfredaktor regionálnych novín a správca cintorína, sme boli veľmi milo prekvapení tým, čo sme videli. V krásne upravenom prostredí, kde tráva ešte nevystrčila ani hlávku,  v strede stojí netypický pamätník s piatimi hranolmi postavenými z neveľkých kvádrov, z ktorých stredný je pokrytý mramorovou doskou slúžiacou na kahance a sviečky a okolo neho sú ďalšie štyri pokryté rovnakým mramorom, len šikmo položeným k návštevníkom. Na nich sú vyryté mená padlých vojakov v 1. svetovej vojne v okolí Nových Zámkov v rokoch 1914 – 1918.

Je zaujímavé, že v hrobe číslo 1 sú mená vojakov, ktorí padli v roku 1919. Z nich je po dva razy napísané Neznámy ČSR, ďalej Traja neznámi legionári ČSR a Jeden neznámy legionár ČSR.  Pri všetkých menách na tejto tabuli  je rok 1919, teda obdobie po 1. svetovej vojne. Boli to všetko legionári. S výnimkou jediného vojaka, ktorý bol z Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS).

HISTORICKÉ NEPRESNOSTI

hroby NZ 1936V hrobe č. 3  sú vojaci, ktorí padli v 1. svetovej vojne v okolí Nových Zámkov, 53 neznámych vojakov rôznych národností, ktorí položili životy v rokoch 1914 – 1918, a padlí v roku 1919 v piatich veľkých rakvách. Okrem nich je na tabuli ďalších 39 mien vojakov. Tí z roku 1919 tiež nepadli v 1. svetovej vojne.  To už bolo rok po nej.  Jednoznačne to boli legionári! Okrem toho v roku 1915 ČSR ani nebola a pri mene padlých v roku 1915 je napísané ČSR! Dve tabule sú popísané menami vojakov, ktorí padli v 1. svetovej vojne v okolí Nových Zámkov. Niektorí dokonca v roku 1924!

SÚSOŠIE CHÝBA

Na pôvodných miestach sú postavené  štyri vyvýšené spoločné hroby, ktoré sú vyložené rovnakým materiálom ako pamätník a posypané bielymi kamienkami. Na nich sú položené vence. Cestičky medzi pamätníkom a hrobmi dotvára biely štrk. Pekný obraz, dobrá remeselná práca, pochvala stavbárom a konečne aj  úcta tým, ktorým patrí. Aj keď tento moderný pamätník  nemá ani náznak podoby pôvodného pamätníka s figurálnym súsoším, ktoré  vytvoril akademický sochár Fraňo Štefunko.  Pamätník legionárov je však iná história. Pri prvom pokuse na jeho obnovenie sa v meste zdvihla vlna nespokojnosti a predstavitelia sa zľakli petície, ktorú podpísalo 500 obyvateľov z vtedajších 43 500 obyvateľov Nových Zámkov. Návrh na postavenie pamätníka bol stiahnutý z rokovania a odsúhlasilo sa 50 000 vtedajších korún na pamätnú tabuľu. Namiesto odhalenia však bola blamáž. Situáciu vysvetlil prednosta MÚ tak, že dodávateľ nedodržal dohodnuté podmienky.

Všetci si toto miesto pamätáme tak, že na hroboch rástol orgován zmiešaný s trávou. Obraz sa zmenil určite na lepší. Skutočne je to dôstojné, výtvarne a esteticky zladené miesto s výborne architektonicky riešenou štruktúrou. Škoda, že s množstvom otázok. Prečo sa všetko zrovnalo so zemou? Prečo sa o tom nerokovalo? 

Problémom je aj to,  že ani poslanci nevedia, kto pamätník navrhol, kedy bolo verejné obstarávanie, koľko to bude stáť. A koľko mesto zaplatí za zbúranie a stavbu bez povolenia. To už naše médiá signalizujú. Tieto otázky máme pripravené pre primátora mesta. A zaujímajú aj matičnú verejnosť, ale nielen ju. Mnohí sa nás pýtajú.

hroby neznámeho vojaka NZ histŕoia CHCÚ PRAVDU

Poslanci chcú poznať pravdu, ale kde je? Správca cintorína nevie zodpovedať na naše otázky. On sa stará o to, aby hrobové miesta boli v takom stave, ako si zomretí či padlí zaslúžia. Stará sa o to, aby administratívne bolo všetko v poriadku. Mená týchto padlých vojakov v počítači údajne doteraz nemali.  Vedel len o tom, že boli do štyroch hrobov exhumovaní v roku 1926. Ich mená sa doplnili iba nedávno. Treba však uznať, že  rýchlosť výstavby pamätného miesta bola priam kozmická. „Kiež by sa takouto rýchlosťou stavali na Slovensku diaľnice,“ bolo zbožným želaním prítomných.

Kto vlastne spravuje webovú stránku mesta a je prijateľné alebo neprijateľné, ako sa éra vzniku ČSR, pomníka a hrobov, pripomínajúcich toto obdobie, prezentuje? Odpovedá Ing. Vladimír Vrzák, vedúci odboru  informatiky, zamestnanec mesta: „Osobnosti slovenských dejín, významné štátne sviatky v meste, konferencie k významným udalostiam a výročiam  zastrešuje Miestny odbor MS. Primátor mesta sa na nich zúčastňuje, aktívne prispieva príhovormi, mesto finančne prispieva na činnosť D MS v Nových Zámkoch. V blízkej budúcnosti pripravujeme  konferenciu o vojnových hroboch, aby boli ľudia informovaní z odbornej stránky. V roku 2009 pri odhaľovaní tabule sme už takúto konferenciu mali, ale bola zameraná najmä na vysvetlenie kto a čo boli legionári. Teraz sa chceme venovať hrobom padlých legionárov a pamätníkom u nás.“

VYŠE STOROČNÝ PROBLÉM

Legionári sú, boli a mám veľmi silné tušenie, že aj v budúcnosti budú  problémom viacerých obyvateľov nášho mesta. Problém bol nielen s hrobmi, ale už oveľa skôr, v roku 2006, keď sme sa rozhodli umiestniť niekde v meste pamätnú tabuľu venovanú spomienke na padlých legionárov. Na základe návrhu poslancov VÚC za Novozámocký okres, ktorí boli a aj v súčasnosti sú poslancami MsZ, a po rokovaniach s primátorom MsZ rozhodlo, že bola schválená dotácia na tabuľu, ktorá bude umiestnená na budove Domu kultúry na Hlavnom námestí.

Predtým však na základe žiadosti SHO bolo v odborných komisiách pri MsZ i v mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve  schválené postavenie súsošia padlým legionárom. Keďže občania maďarskej národnosti spísali proti pamätníku petíciu, napriek schváleniu v zastupiteľstve primátor uznesenie nepodpísal. Mesto bolo rozdelené na dva tábory . Problémom bola aj vysoká cena pamätníka. Aby sa vášne upokojili, zvolil sa lacnejší variant – tabuľa. Ale aj jej história je zahmlená. Redakcia SNN ďakuje miestnym matičiarom za prvé informácie z prvej ruky a vyjadruje všestrannú podporu ich práci v meste a najmä v MsZ. Túto problematiku budeme trvalo sledovať.

 

Čítaj aj:

http://www.snn.sk/index.php/slovensko/1601-legionari-opaet-bojuju-tentoraz-nie-proti-bolsevikom

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.