Programová konferencia o odkaze svätých solúnskych bratov


cyril a metod socha NitraTrnavský kraj pripravuje na počesť jubilea cyrilo-metodskej misie vyše dvesto podujatí

Tibor B. HAČKO

Trnavský „matičný“ samosprávny kraj koncom vlaňajšieho roka zriadil pracovnú a expertnú skupinu na prípravu osláv významného výročia spojného s príchodom vierozvestcov – svätých Cyrila a Metoda. Jej cieľom bolo a je šíriť v prostredí škôl všetkých stupňov, v spoločenskom a kultúrnom prostredí odkaz solúnskych bratov, ktorí priniesli našim predkom písmo, vďaka ktorému slovenská spisba pevne zakotvila v svetovej kultúre od civilizačného úsvitu.

K tomuto jubileu a 149. výročiu založenia Matice slovenskej bola venovaná minulý týždeň Programová konferencia v Trnave. Do kalendára podujatí na tento a nasledujúci rok v trnavskom regióne zaradili takmer dvesto akcií s cieľom neustále si pripomínať najdôležitejší medzník v dejinách slovenského národa.

cyril a metod 3 návrhy socha v BASlovensko má dôvod na hrdosť. Čím viac sa zahľadíme do minulosti, tým viac nás udivuje húževnatosť, pracovitosť našich predkov. Ich prirodzený talent pre umenie a hlboký cit pre kultúru je obdivuhodný. Len my sa ako nevďační potomkovia v súčasnosti akosi nevieme vtesnať do vlastného prostredia. Vzývame chybné méty, nakupujeme a preplácame cudzie a devalvované hodnoty, neustále sa náhlime za nič nehovoriacim oparom a našich obdivuhodných tradícií sa zbavujeme. Aj týmto povzbudzujúcim a súčasne pichľavo adresným príhovorom sa na účastníkov konferencie obrátil arcibiskup Róbert Bezák vo svojom príhovore Aktuálny odkaz sv. Cyrila a Metoda pre našu súčasnosť. Pred necelou stovkou účastníkov svojimi typicky pokojnými, avšak dôraznými myšlienkami nastolil smer, ktorým sa musí uberať slovenská kultúrna obec reprezentovaná najmä školstvom a štátnymi inštitúciami. Arcibiskup Bezák zároveň dodal, že solúnski bratia sú tí, ktorí nám personalizovali a poslovenčili vieru a samotného Boha. Je neuveriteľné, s akým zanietením sa práve naša školská inteligencia borí v prostredí, ktoré by jej malo byť životadarné. Nezriedkavo je tomuto odkazu a týmto myšlienkam iba vlažne naklonené a, žiaľ, neraz aj protismerné.

ŠTAFETA NADŠENIA

Nadšenie s úprimnosťou sú základom, na ktorom sa cyrilo-metodská tradícia udržala až po dnešné dni. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč vyzdvihol odhodlanie a prístup miestnych samosprávnych orgánov v prednáške Cyrilo-metodská tradícia v Matici slovenskej. Jeho úprimné slová museli predstaviteľov kraja hriať i potešiť: „Bodaj by všetky kraje k tejto významnej udalosti pristupovali ako kraj Trnavský. Trnavčania na čele so županom Tiborom Mikušom, v úzkej spolupráci s pánom arcibiskupom Róbertom Bezákom sú s prípravou na oslavy 1 150. výročia príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu najďalej. A predbehli aj celoštátne aktivity. Taká programová konferencia, akú ste pripravili, je prvou na Slovensku. Všetka česť Trnavčanom. Som veľmi rád, ako to robíte.“

KORENE ÚSTAVY        

Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TSK) Tibor Mikuš vystúpil s prednáškou Cyrilo-metodská tradícia na území Trnavského samosprávneho kraja: „Cyril a Metod priniesli na Slovensko princípy, ktoré pretrvávajú a na ktoré sa dnes odvoláva aj naša ústava,“ konštatoval. Zdôraznil, že región má živý vzťah k tradíciám a hodnotám. Cyrilo-metodskú zmienku v ústave máme práve zásluhou profesora Milana Čiča, vedúceho kancelárie prezidenta republiky. V programe ďalej odzneli príspevky Jozefa Matúša, rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Pavla Zemka, profesora Karola Poláka, profesora Mareka Šmida, Rastislava Hargaša, Vendelína Plevu, Emila Kuchára a historika Petra Mulíka. Viaceré vystúpenia sa venovali rozvoju vzdelanosti a zachovaniu cyrilo-metodskej tradície v každodennom živote. Všetky referáty budú publikované v zborníku, ktorý by mal vyjsť do konca júna tohto roku.

PRÍPRAVY V CENTRE

Národné matičné slávnosti odštartujú 7. júna v Martine vernisážou Matica slovenská 1863 – 2013 a sú súčasťou Roka Matice slovenskej. V programe Veniec víťazov, ktorý bude v evanjelickom kostole na Memorandovom námestí, vyhlásia organizátori výsledky celoslovenskej súťaže Matičná esej. Na 15. júna sa pripravuje Deň otvorených dverí Matice slovenskej ako súčasť tradičných Turčianskych slávností folklóru (15. – 17. júna). Slávnostné vyvrcholenie Národných matičných slávností bude 7. júla v priestoroch martinského amfiteátra. V pestrej palete sú zahrnuté vystúpenia folklórnych súborov z celého Slovenska, vrátane Lúčnice, orchestra Zlaté husle a Babjakovcov. Vo večernom galaprograme sa predstavia aj hudobné skupiny Gladiátor, Desmod, Dara Rolins a ďalší. Slávnosti sú už tradične spojené s mnohými sprievodnými akciami – napr. ukážky a výučba tradičných ľudových remesiel, ľudový workshop, ukážky historického šermu, ukážka historických vozidiel, razenie mincí s logom MS, prezentácia matičnej a vydavateľskej činnosti, tvorivé dielne, Matičná kvapka krvi a podobne. Zároveň sa bude konať verejná zbierka na záchranu hradu Krásna Hôrka. Slávnosti ukončí v nedeľu 8. júla slávnostná bohoslužba a svätá omša. Pamätný deň Matice slovenskej bude posledným podujatím Národných matičných slávností 4. augusta. Všetky podujatia sú prístupné verejnosti bezplatne. V Slovenských národných novinách 23 uverejníme kompletné komuniké prijate na trnavskej konferencii.

 


Logo-MaticaNárodné matičné slávnosti odštartujú 7. júna v Martine vernisážou Matica slovenská 1863 – 2013 a sú súčasťou Roka Matice slovenskej. V programe Veniec víťazov, ktorý bude v evanjelickom kostole na Memorandovom námestí, vyhlásia organizátori výsledky celoslovenskej súťaže Matičná esej. Na 15. júna sa pripravuje Deň otvorených dverí Matice slovenskej ako súčasť tradičných Turčianskych slávností folklóru (15. – 17. júna). Slávnostné vyvrcholenie Národných matičných slávností bude 7. júla v priestoroch martinského amfiteátra. V pestrej palete sú zahrnuté vystúpenia folklórnych súborov z celého Slovenska, vrátane Lúčnice, orchestra Zlaté husle a Babjakovcov. Vo večernom galaprograme sa predstavia aj hudobné skupiny Gladiátor, Desmod, Dara Rolins a ďalší. Slávnosti sú už tradične spojené s mnohými sprievodnými akciami – napr. ukážky a výučba tradičných ľudových remesiel, ľudový workshop, ukážky historického šermu, ukážka historických vozidiel, razenie mincí s logom MS, prezentácia matičnej a vydavateľskej činnosti, tvorivé dielne, Matičná kvapka krvi a podobne. Zároveň sa bude konať verejná zbierka na záchranu hradu Krásna Hôrka. Slávnosti ukončí v nedeľu 8. júla slávnostná bohoslužba a svätá omša. Pamätný deň Matice slovenskej bude posledným podujatím Národných matičných slávností 4. augusta. Všetky podujatia sú prístupné verejnosti bezplatne. V Slovenských národných novinách 23 uverejníme kompletné komuniké prijate na trnavskej konferencii.

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.