Veľká noc je najväčší sviatok liturgického roka


Svedectvo o slávení veľkonočných sviatkov pochádza už z druhého storočia

Veľká noc je najväčší sviatok liturgického roka

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN, (se)

Z čisto pragmatického hľadiska by sme mohli povedať, že poprava Ježiša Krista je najmasovejšie uznávaný  sviatok.  Aj letopočet sa určuje dátumom jeho narodenia, napriek tomu vedci stále nevedia s  istotou povedať, kedy bol Ježiš ukrižovaný. Evanjelisti opisujú posledné hodiny Krista takto: „Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Najviac sa opisované javy v Biblii zhodujú s dátumom 3. apríl 33, keď podľa C. Humpreysa a W. D. Waddingtona vyšiel mesiac v Jeruzaleme v splne sčasti v zatmení, ktoré sa skončilo päťdesiatjeden minút po jeho východe. Tabuľka na kríži niesla nápis Ježiš Nazaretský, židovský kráľ. Tri dni po jeho ukrižovaní  našli hrob prázdny. Ježiš vstal z mŕtvych a stal sa zakladateľom novej zmluvy, kresťanstva.

Kto je Andrej Kiska?


kiska - štvorecPOZNÁMKA

Kto je Andrej Kiska?

Peter JÁNOŠÍK

Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Andrej Kiska potenciálneho voliča, ale nielen jeho, upúta najmä neotrasiteľnou suverénnosťou, rovnako neotrasiteľnou vierou zmeniť celý slovenský svet a z toho vyplývajúcou nebývalou samoľúbosťou. Novodobý narcista odmietol, že by mal súkromné lietadlo, hoci jedna z firiem, v ktorých figuruje, ho vlastní. On sám by sa najradšej rozdal celý, bez suity akýchkoľvek politikov – preto sa aj vystríhal s nimi nadviazať vzťahy.