Slovenské zdravotníctvo trpí chronickou finančnou podvýživou


zdravotníctvo ilustračka 1Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť patrí k základným právam občanov

Stanislav MORONG – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI - Foto: archív

Nepomer medzi príjmami a výdavkami štátu, ktorý pravidelne traumatizuje (ne)zodpovedných štátnikov, politikov a ekonómov tzv. vyspelých krajín západného sveta, je dlhodobo problém, ktorý ich núti hľadať finančné zdroje na uspokojovanie potrieb obyvateľstva v oblastiach, ktoré označujeme ako služby vo verejnom záujme.

Aj slovenskú spoločnosť od zmeny systému v roku 1989 politici i médiá pravidelne živia informáciami o nevyhnutnosti škrtenia verejných výdavkov. Pre tých, čo zodpovedajú za finančné toky štátu, je to rozhodne jednoduchšie ako hľadanie rozvojových programov a kreatívnych riešení, ktoré by garantovali rast príjmov štátu.

BIEDNE ODMEŇOVANIE

Je pozoruhodné, že pri aktuálne pálčivej téme odmeňovania lekárov, sestier, medicínskeho personálu a preplácania výkonov v zdravotníctve sa verejnosť doteraz nemala možnosť oboznámiť sa so zámermi alebo s riešeniami, ktoré by znamenali podstatný obrat nielen v úrovni zdravotnej starostlivosti, ale aj v naplnení zdrojovej bázy v kompetencii ministerstva zdravotníctva. O zdravotníctve je vo všeobecnosti rozšírená predstava ako o bezodnej priepasti a hltačovi štátnych zdrojov a prostriedkov súkromných poskytovateľov medicínskych služieb. Dá sa však vôbec vyjadriť efekt v podobe vyliečených občanov, ktorých zdravotníci vrátia k tvorbe hodnôt v pracovnom procese ešte na desiatky rokov? V tomto kontexte je namieste otázka, prečo zdroje pre tento rezort sa hľadajú u občana, v redukcii počtu lôžok, nemocníc, výkonov..., a nie tam, kde na tvorbe reálnej hodnoty jedného subjektu parazituje nespočetný rad iných firiem bez akejkoľvek pridanej hodnoty, respektíve len s minimálnym podielom na jej tvorbe. Je nemysliteľné, aby v podmienkach kolabujúceho systému zdravotníctva existovalo na takom malom trhu, aký predstavuje Slovenská republika, okolo 120 spoločností zaoberajúcich sa len distribúciou liekov!

VÝNOSNÝ BIZNIS

zdravotná sestraNielen odborníkom ekonómom, ale aj laickej verejnosti nie je ťažké zhodnúť sa na konštatovaní, že práve tento článok hmotných a finančných tokov v zdravotníctve je reálnou príčinou finančnej podvýživy rezortu. Argumentáciou pre toto tvrdenie a presvedčenie, že ide o lukratívny biznis na úkor prijímateľa zdravotníckej starostlivosti, zamestnávateľov a štátu – ako platiteľov odvodov na účel poskytovania zdravotnej starostlivosti – môže byť skutočnosť, že byť reprezentantom takejto spoločnosti je z hľadiska odmeňovania pozícia natoľko zaujímavá, že pre ňu opúšťajú lekársku prax špičkoví lekári s dlhoročnou praxou.

Ak má liek vyrobený v Bratislave alebo v Hlohovci pri expedícii na východ republiky prejsť reťazcom niekoľkých distribučných spoločností, z ktorých každá potrebuje generovať zisk v podobe marže, je pochopiteľné, že rozpočet poisťovní vykazuje – a aj v budúcnosti musí za daných podmienok vykazovať – záporné saldo. Na nedostatku príjmov štátu, ktoré by mohli pokrývať výdavky na zdravotníctvo, sa podpisuje aj marketingová politika týchto spoločností – rôznymi prezentačnými akciami na podporu predaja a organizovaním tzv. motivačných podujatí pre lekárov. Popri priamom efekte pre distribučnú spoločnosť zo zvýšenia predaja konkrétnych produktov sa na týchto podujatiach nepriamo angažuje aj štátny rozpočet ukrátený o čiastky vynaložené distribútormi liekov na hmotné „pozornosti“ pre lekárov a iné nehmotné výhody – bezplatné ubytovanie, stravovanie či exotické pobyty a dovolenky. Tie sú viac alebo i menej zákonným postupom zapracované do účtovných položiek spoločností znižujúcich daňovú povinnosť voči štátu. To je len náčrt niektorých výdavkov v tzv. liezdravotníctvo Moron Gossanyi-kresbakovej politike a identifikácii príčin jej neefektívnosti.

VÄČŠINOVÝ ZRETEĽ

Je povinnosťou štátu, aby v prípade, keď zlyháva trh, čo je v poskytovaní služieb v zdravotníctve nesporné, intervenoval v záujme demokratickej spoločnosti. Spoločnosti primárne založenej na rešpektovaní verejného, väčšinového záujmu na úkor záujmov menšiny. Ak skutočne v tomto štáte chceme garantovať zdravotnú starostlivosť na úrovni vyspelých krajín, v dôstojných a hmotne akceptovateľných podmienkach pre poskytovateľov i prijímateľov zdravotnej starostlivosti, je povinnosťou štátu limitovať počet distribučných spoločností na úroveň, ktorá bude garantovať zásobovanie liekmi. Veď v minulosti to bez problémov dokázal zabezpečiť jeden štátny podnik. K princípom voľného trhu sa potom treba vrátiť až vtedy, keď aktíva príjmovej zložky štátneho rozpočtu umožnia včas a v požadovanej kvalite uskutočňovať všetky život a zdravie občanov zachraňujúce úkony.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.