Slovenský syndikát novinár - Smutná fraška o neschopnosti a nenásytnosti


Valková Tamara - štvorecSlovenský syndikát novinárov potvrdil priamy kurz k samozániku

Smutná fraška o neschopnosti a nenásytnosti

Ivan BROŽÍK – Foto: www.ssn.sk - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Slovenské národné noviny boli prvé, ktoré na svojich stránkach uverejnili komplexné informácie o vážnych problémoch Slovenského syndikátu novinárov. Až po nás sa témou začal zaoberať aj denník SME. Snem Syndikátu slovenských novinárov (SSN) iba potvrdil, že táto organizácia stratila akékoľvek profesionálne právo kritizovať netransparentnosť v hospodárení kohokoľvek a nemorálnosť kohokoľvek na Slovensku. Snem vyplavil na verejnosť špinu, ktorú bude už len ťažké zmyť. A tak SSN čaká už možno veľmi skoro zánik. Autor tohto článku sa dobrovoľne stal na niekoľko hodín kandidátom na funkciu predsedu SSN, aby sa zúčastnil na predstavení, z ktorého každý súdny divák odíde znechutený.

Jedenásty snem SSN rokoval v predvečer výročia novembra 1989. Práve tých dní, v ktorých novinári významnou mierou pomohli demokratizácii života u nás. To, že jeho kandidatúra bola odmietaná už v procese prihlasovania a následne aj zamietnutá, iba potvrdzuje boľševické praktiky zavedené počas posledného roka v bývalom Dome novinárov.

Slovenský syndikát novinárov sa potápa

  • ZVLÁŠTNY POZDRAV

Uverejnil ho denník Nový čas, ktorého výtlačky sa záhadne strácali zo stolov delegátov, len čo sa na nich objavili. Išlo o informácie o predaji dvoch rekreačných chát SSN v Repišti, z ktorých jedna bola po nákladnej rekonštrukcii. Predaj uskutočnila (na základe takmer pol roka starého všeobecného uznesenia snemu SSN o odpredaji prebytočného majetku) predsedníčka SSN Tamara Valková tento rok cez realitnú kanceláriu, ale v súčasnosti vraj – podľa spomínaného denníka – „... nepamätám si, za akú sumu boli predané. Sú to naše vnútorné veci“. My však vieme, že chaty sa predali jednej osobe za štyridsaťdva tisíc eur, hoci cenové návrhy realitnej kancelárie zneli na osemdesiatpäť tisíc eur. Pozoruhodne krátka pamäť vedenia SSN až zaráža. Kauza chát SSN v Repišti však bola zanedbateľná v porovnaní s informáciami, ktoré odzneli počas predpoludňajšieho rokovania snemu.

  • SCHRÁNKOVA FIRMA

Slovenský syndikát novinárov už nemôže nakladať ani s vlastnou budovou v lukratívnej lokalite centra Bratislavy. Začiatkom tohto roka, opäť s odvolaním sa na všeobecný súhlas snemu o zbavovaní sa nadbytočného majetku a po hlasovaní per rollam, teda iba mailovou formou, no bez zasadnutia predstavenstva, totiž „vybavila“ predsedníčka SSN pôžičku dvesto tisíc eur na splatenie iných už dávno splatných záväzkov. Budova syndikátu musela vojsť pod záložné právo a ten o ňu zjavne príde 27. februára 2014, keď je pôžička splatná aj s vysokým úrokom. Syndikát v súčasnosti nedisponuje zdrojmi na splatenie tejto pôžičky. Najpikantnejšie však na tejto transakcii je, že pôžičku poskytla bratislavská spoločnosť SQUAM TRADE. Táto spoločnosť však v predmete podnikania podľa Obchodného registra SR nemá žiadnu pôžičkovú či inú bankovú činnosť. A akoby iba náhodou, internetový vyhľadávač po zadaní slov Squam Trade nájde schránkovú firmu na ostrove Maurícius – konkrétne: Stephen John Kelly. Old Mill Road GPO BOX 244, Pereybere, Maurícius. Prečo predsedníčka syndikátu nepresvedčila bankovú spoločnosť, ostáva záhadou.

  • PÁD NA DNO

Predstavitelia SSN i v predchádzajúcich funkčných obdobiach ekonomicky likvidovali syndikát krok za krokom, zrejme s cieľom zachovať vlastné štedré mzdové ohodnotenia a zároveň robiť „obchody“ s ďalšími subjektmi, ako je Akadémia médií a projekt Mediaregion. Podľa správy o hospodárení, ktorá bola jedným z dokumentov najnovšieho snemu SSN, „... v auguste 2011 sme predali hotelu Michalská brána časť dvora – záhrady vo vnútri bloku budov na Župnom námestí. Podarilo sa nám získať úver od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, krytý záložným právom voči chatám na Repišti. Úver bol poskytnutý na projekt Mediaregion v postupnom vyplácaní finančných prostriedkov ... Do septembra 2012 bol SSN stále v platobnej neschopnosti ...Vo februári 2013 sme získali úver (200 tis. eur) od obchodnej spoločnosti SQUAM TRADE, krytý záložným právom voči budove Domu novinárov. Úver je splatný vo februári 2014. V júli 2013 sme predali obidve chaty na Repišti (40 tis. eur). Zvyšné finančné prostriedky z úveru od SQUAM TRADE a finančné prostriedky z predaja chát sú priebežne čerpané na úhrady záväzkov SSN...“

  • MNOŽSTVO OTÁZNIKOV

Prečo Akadémia médií, ktorá je súkromnou vysokoškolskou inštitúciou a vedie ju (bývalý) publicista, prezidentský hovorca, šéf volebnej kampane Ivety Radičovej Ján Fülle, akadémia, ktorá okrem iných poplatkov účtuje študentovi za semester štúdia 999 eur, platila donedávna SSN za prenájom takmer celej budovy, vrátane služieb a energií, iba 1 000 eur mesačne, keď komerčná cena priestorov je niekoľkonásobne vyššia? Prečo SSN finančne podporoval projekt Mediaregion, ktorý pre jeho neúspešnosť zastavil rakúsky partner? Prečo predsedníčka SSN ako právnička platila služby externého právnika? Prečo sa akoby náhodou nevýhodné zmluvy pre SSN riešili iba niekoľko dní pred snemom, upravili sa ich plnenia, ale napríklad v prípade Akadémie médií sa „upravili“ len do konca novembra, teda pár dní po sneme? Ako prejav „dobrej vôle“ voči delegátom snemu? Prečo sa počas rokovania snemu ešte pred voľbou je ho nových orgánov menili

Valková Tamara - SSN

Chce Tamara Valková zachrániť alebo zničiť stavovskú organizáciu novinárov?

stanovy? Neboli to len kozmetické a praktické úpravy. V novom znení stanov sa výrazne znížil okruh členov predstavenstva a ďalších riadiacich orgánov. Čo logicky znamená drastické obmedzenie transparentnosti rozhodnutí predsedu.

Na otázky delegátov, ako chce riešiť jediná pripustená kandidátka (jeden protikandidát sa počas snemu vzdal kandidatúry) na funkciu predsedu SSN aj v ďalšom funkčnom období finančnú katastrofu, v ktorej sa SSN ocitol, Tamara Valková odpovedala: „Čakáme.“ Napriek tomu dostala dôveru členov syndikátu, novinárov, z ktorých mnohí dennodenne s veľkou pompou odhaľujú nešváry v spoločnosti. Tak teda čakáme, kam to dospeje. So syndikátom samotným i s novinárskou cťou niektorých jeho členov. Pretože pod syndikátnou lampou je stále obrovská tma.

Téme sa budeme venovať aj v ďalšom vydaní SNN 49. Vyjde začiatkom decembra.
Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.