Úrad priemyselného vlastníctva: Patentový zákon treba upraviť

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk

Bratislava 3. mája (TASR) - Ustanovenia patentového zákona je potrebné upraviť a zmodernizovať. Vyplýva to z dôvodovej správy k návrhu novely zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon) z dielne Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR, ktorý dnes prerokoval a schválil na svojej schôdzi vládny kabinet. Novela by mala byť účinná od roku 2018.

"Hlavným účelom navrhovanej novely je nanovo upraviť, zmodernizovať a precizovať hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia, ktorých aplikácia v praxi sa už v súčasnosti javí ako nepostačujúca, respektíve nevyhovujúca, a to tak z hľadiska úradu, ako aj z hľadiska potrieb a záujmov prihlasovateľov, majiteľov a ostatných zúčastnených subjektov," zdôvodnil Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Mnohé inštitúty sú podľa ÚPV spoločné pre všetky najvýznamnejšie predmety priemyselného vlastníctva (patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky) a predkladaný návrh zabezpečuje principiálnu jednotnosť ich právnej úpravy. Odchylnosti od spoločného štandardu regulácie týchto prierezových, horizontálnych inštitútov vyplývajú v konkrétnych prípadoch, buď z medzinárodných záväzkov SR, alebo z rozdielov daných samotnou povahou príslušného predmetu priemyselného vlastníctva.

Vhodnou harmonizáciou právnej úpravy najdôležitejších priemyselnoprávnych inštitútov, akými sú najmä zamestnanecký režim, majiteľstvo a spolumajiteľstvo, prevod a prechod práv, licenčná zmluva, vymáhanie práv, prihláška a právo prednosti, sporové konania, rozklad a subsidiárna aplikácia správneho poriadku, sa zvyšuje úroveň právnej istoty zúčastnených subjektov, adresátov právnej normy a tiež predvídateľnosť a transparentnosť postupu a rozhodovania úradu.

"Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018, s poukazom na zohľadnenie legisvakančnej lehoty, štandardnej dĺžky legislatívneho procesu, ako aj prípravy novelizácie vykonávacích vyhlášok. Delená (neskoršia) účinnosť (1. januára 2019) sa navrhuje v prípade tých ustanovení, ktorých efektívna aplikácia si vyžiada úpravy informačných systémov úradu," dodal Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.