Kiska ratifikoval zmluvu o spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. júla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska v stredu (19.7.) podpísal ratifikačnú listinu k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.

Národná rada SR vyslovila súhlas s touto zmluvou v júni. Poslanci odobrili aj návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl SR na územie ČR a na prítomnosť príslušníkov Armády ČR na území SR na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.

Dohoda má vytvoriť podmienky na "komplexnú, efektívnu a vzájomne výhodnú spoluprácu oboch štátov pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti ich vzdušného priestoru". Návrh dohody upravuje vzájomnú spoluprácu, ktorá nie je zabezpečovaná v rámci NATINAMDS, ako aj spoluprácu pri dočasnej neschopnosti jednej zmluvnej strany zabezpečovať ochranu svojho vzdušného priestoru.

Českí poslanci 13. júla v prvom čítaní podporili v Prahe česko-slovenskú bilaterálnu zmluvu o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Obsahom dokumentu sa teraz bude zaoberať zahraničný výbor českej Poslaneckej snemovne, definitívne by zmluvu mali poslanci schvaľovať v septembri.

Po ukončení procesu prerokúvania v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR sa dokument posunie do Senátu a proces jeho ratifikácie by mal ukončiť prezident ČR Miloš Zeman.

Ratifikoval aj dohodu o posilnení vzájomných vzťahov medzi EÚ a Kubou

Prezident SR Andrej Kiska v stredu (19.7.) podpísal ratifikačnú listinu k Dohode o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou (EÚ) a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej.

Cieľom dohody je posilniť vzájomné vzťahy v oblastiach politického dialógu, obchodu, ako aj doplniť postup obnovy hospodárstva a spoločnosti na Kube. Uvádza sa to v dohode, ktorú v júni odobrili poslanci Národnej rady SR.

Zámerom je taktiež podporiť dvojstrannú spoluprácu a spoločnú účasť na medzinárodných fórach (najmä na pôde Organizácie Spojených národov) za účelom posilnenia ľudských práv a demokracie a dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja.

"Dohoda sa zameriava aj na podporovanie obchodu a hospodárskych stykov v súlade s pravidlami a zásadami, ktorými sa riadi medzinárodný obchod, tak ako je to stanovené v dohodách Svetovej obchodnej organizácie (WTO)," píše sa v materiáli.

Okrem iného by sa na základe dohody mala rozvinúť spolupráca i v oblasti bezpečnosti, slobôd a spravodlivosti, rámcovo sa dotýka tiež otázok migrácie, organizovanej trestnej činnosti a korupcie, priemyselnej politiky, životného prostredia, zmeny klímy či hospodárskeho rozvoja.

V mene Slovenska dohodu podpísal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v decembri 2016. Keďže ide o medzinárodnú politickú zmluvu, bolo potrebné, aby dohodu odsúhlasila i Národná rada SR. Vnútroštátny schvaľovací proces bol ukončený ratifikáciou slovenským prezidentom Andrejom Kiskom.

Schválil aj protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakom

Prezident SR Andrej Kiska podpísal v stredu (19.7.) ratifikačnú listinu k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.

Ministerstvo financií (MF) SR v predkladacej správe pripomína, že v roku 2003 Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijalo Rámcový dohovor o kontrole tabaku s cieľom komplexným spôsobom a na celosvetovej úrovni znížiť počet úmrtí a chorôb súvisiacich s tabakom. Prezident SR ho ratifikoval v apríli 2004 po odsúhlasení parlamentom. Dohovor nadobudol platnosť 27. februára 2005.

Potreba prijať protokol vyplynula z článku 15 dohovoru. "Protokol predstavuje významný príspevok k medzinárodnému úsiliu zameranému na odstránenie všetkých foriem nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich pašovania, falšovania a nezákonnej výroby. Zároveň prispeje k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu s tabakovými výrobkami a napomôže dosiahnutiu vyššej úrovne verejného zdravia," zdôvodňuje MF.

Protokol upravuje predovšetkým kontrolu dodávateľského reťazca vrátane systému sledovania a zisťovania, protiprávne konanie zahŕňajúce aj trestné činy, medzinárodnú spoluprácu, ktorej súčasťou je výmena informácií na účely presadzovania práva, vzájomnú administratívnu a právnu pomoc, extradíciu a zabezpečenie financovania.

Protokol má presah na viaceré rezorty, najmä zdravotníctva, financií, vnútra, spravodlivosti a hospodárstva. Pokrýva napríklad oblasti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach, nástroje smerujúce k boju proti obchádzaniu daňových a colných povinností či nástroje na ochranu vnútorného trhu smerujúce k zníženiu ponuky tabakových výrobkov.

Pri vykonávaní protokolu bude mať EÚ výlučnú právomoc v súvislosti s ustanoveniami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky Únie. Tie bude SR ako členský štát zaviazaná vykonávať. Na vykonanie ustanovení protokolu ako celku je potrebné, aby bol ratifikovaný nielen na úrovni EÚ, ale aj jednotlivých štátov. Členské štáty budú vykonávať svoju právomoc v rozsahu, v akom EÚ svoju právomoc nevykoná. Protokol bude po ratifikácii vyhlásený v zbierke zákonov.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.