Stanovisko Clinical Trials Services k medializovaným informáciám

Foto: Clinical Trials Services s.r.o.

Bratislava 14. augusta (OTS) - Naša spoločnosť odmieta akékoľvek špekulácie na našu adresu vyjadrené politikmi v médiách prostredníctvom demagogických informácií týkajúcich sa eurofondových výziev a rázne vyjadruje svoj protest.

Nie je pravdou – ako sa uvádza – že naša spoločnosť ako žiadateľ získala 7 mil. EUR. Ide o partnerské projekty (takýto typ projektov nemá žiadny iný operačný program), ktoré sa nezriedka skladajú aj z väčšieho počtu subjektov - partnerov. Nie sú zriedkavé priemyselné výskumno-vývojové centrá s viacerými partnermi. Rozpočet projektu je rozdelený medzi partnerov a každý partner má svoju časť NFP/rozpočtu.

Clinical Trials Services s.r.o. nie je žiadnou schránkovou firmou a taktiež nie sú pravdivé informácie, že naša spoločnosť sídli v kardiologickej ambulancii, resp. že prevádzkuje kardiologickú alebo akúkoľvek inú ambulanciu. Voči tomuto sa rázne ohradzujeme. Naša spoločnosť je SPV (Special Purpose Vehicle) alebo R&D (Research& Development) spoločnosť, vytvorená práve za účelom realizácie výskumu, ktorý pomôže realizovať dlhodobé výskumné zámery a ciele našich výskumníkov a zahraničných partnerov. Tieto vypísané výzvy zo strany ministerstva boli zamerané aj na podporu start-up a spin-off efektov a z uvedeného dôvodu žiadateľom mohli byť aj začínajúce firmy, ktoré mali dostatočne zaujímavú myšlienku na výskum, ktorý zaujal a prilákal renomované výskumné inštitúcie ako partnerov predkladaných projektov a v ich personálnej matici figurovali odborníci/výskumníci na danú tému. Máme teda za to, že takéto spochybňovanie našej spoločnosti zo strany politikov je vyslovene účelové a neodborné, nakoľko sa bežne politici a verejnosť výskumom nezaoberá a väčšina politikov nemá, dovolíme si tvrdiť, žiadne skúsenosti s vedou a výskumom. Česť výnimkám.

Viackrát bolo poukazované na skutočnosť, že viacerí žiadatelia si menili alebo zapisovali výskum a vývoj ako predmet činnosti do obchodného registra po zverejnení výzvy. Treba však uviesť na správnu mieru a rázne zdôrazniť, že podmienkou výzvy nebolo, aby žiadatelia mali takýto predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri. Uvedené potvrdzujú aj úspešní žiadatelia, ktorý takýto predmet činnosti ani len v obchodnom registri zapísaný nemajú. Z uvedeného dôvodu sú tvrdenia, že len vďaka takýmto rýchlym zmenám v predmetoch podnikania sa niektorí žiadatelia stali úspešnými, absolútne nepravdivé, nesprávne a úmyselne zavádzajúce.

K samotnému projektu našej spoločnosti, ako aj jej personálnym vedeckým kapacitám si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nižšie uvedené.

Tak naše, ako aj know-how a duševné vlastníctvo iných spoločnosti sa nevyjadruje výškou tržieb za predchádzajúce roky, čoho sa nezmyselne politici a média chytili, zrejme s pocitom poukázania na ich dôležitosť resp. poníženie vážnosti našej spoločnosti, ako aj jej partnerov a vedeckých výskumníkov. Toto považujeme za úmyselné poškodzovanie dobrého mena spoločnosti, ktoré môžu do budúcnosti ovplyvniť spoluprácu s ďalšími renomovanými odborníkmi a univerzitami.

Náš Key Opinion Leader, teda kľúčový vedecký výskumník, zahraničný výskumník prof. Igor Jurisica (https://www.cs.toronto.edu/~juris, viac ako 10.000 citácií, h-index 46) patrí medzi najlepších vedcov sveta.

Opakovane za roky 2014, 2015, 2016 patrí podľa databázy Thomson Reuters medzi najcitovanejších vedcov sveta (Thomson Reuters Highly Cited Researcher; Out of 127 in computer science and 3,266 world-wide in 21 fields of science), ba dokonca v roku 2014 a 2015 patril medzi naj - myšlienkotvorných vedcov sveta (2015 & 2014 Thomson Reuters TheWorld’s Most Influential Scientific Minds), teda vedca, na základe ktorého výskumu sa bude uberať ľudstvo a ktorý má pre 9 ročný výskum mnohonásobne väčšiu hodnotu ako ročné tržby v rozsahu desiatok miliónov eur a desiatky zamestnancov.

Takýmto vedcom vo svojej personálnej matici sa nemôže pochváliť ani jedna slovenská univerzita, dovolíme si tvrdiť, že možno iba zopár projektov v rámci výziev o NFP (PVVC, DSV), ktoré prilákali takýchto odborníkov na Slovensko v rámci vzájomnej spolupráce. Preto nie vcelku chápeme tieto predčasné útoky, najmä keď konzorcium našej spoločnosti s UPJŠ LF v Košiciach (viac ako 1 milión eur ako partner) je na prahu vytvorenia jedinečného výskumného celku na prevenciu populačných ochorení ako cukrovka, onkologické ochorenia, resp. prevencia kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú zodpovedne za viac ako polovicu úmrtí na Slovensku. Tento jedinečný celok má potenciál posunúť nie len bioinformatiku (doteraz vedný odbor na Slovensku, ktorý nemá skoro žiadnu históriu), ale aj úroveň slovenskej vedy na svetovú úroveň.

Vzhľadom ale na zavádzajúce informácie je prinajmenšom zaujímavé, že so „schránkovou firmou“ bez obratu spolupracujú tak domáce, ako aj zahraničné mienkotvorné organizácie pôsobiace na úrovni vedy a výskumu (napríklad National Heart Hospital in Sofia, Bulgaria) a je teda pozoruhodné, že dochádza aj k aktívnej spolupráci s univerzitným vedeckým parkom TUKE-TECHNICOM, kde v spolupráci s UVP TECHNICOM Košice, Ekonomická fakulta TUKE a UPJŠ LF v Košiciach zakladáme Inovačné Centrum Bioinformatiky, o ktorom Vás tiež radi poinformujeme.

Novovytvorené vedecko-výskumné centrum (VVC) zabezpečí medzinárodnú spoluprácu s priamym zaangažovaním zahraničných špičkových expertov (USA, Kanada, Fínsko, India, a Spojené Arabské Emiráty) a slovenských odborníkov pôsobiacich v zahraničí prostredníctvom ich reintegrácie do prostredia VVC. Prispeje sa tak k rozvoju kvalifikovanej práce vedeckovýskumných a vývojových tímov. Nadviazaná medzinárodná spolupráca predstavuje unikátnu príležitosť pre slovenskú vedu, ako aj pre samotných slovenských vedeckovýskumných a vývojových pracovníkov, ako získavať výnimočnú kvalifikáciu, poznatky a skúsenosti, ktoré budú môcť byť ďalej šírené v prostredí slovenskej vedy.

Hlavným cieľom projektu je urýchliť rozvoj bioinformatiky a proteomiky na Slovensku, ktoré posilnia excelentnosť výskumu v oblasti lekárskych a biologických vied a prispejú k zníženiu vzniku spoločensky závažných ochorení a ich komplikácií.. Z tohto dôvodu budeme aplikovať doterajšie skúsenosti našich výskumníkov s využitím IT platformy a partnera v oblasti proteomiky.

V prípade záujmu Vám spolu s partnerom projektu UPJŠLF v Košiciach veľmi radi poskytneme aj vedecké detaily a ciele projektu, keďže naši výskumníci (dokopy v spoločnom tíme bude na projekte pracovať viac ako 30 pracovníkov, z vedeckého tímu 3 profesori, 4 docenti a zvyšní výskumníci s dosiahnutým akademickým titulom PhD., aktívne sa podieľajúci na vede a výskume za ostatný rok, ktorí disponujú niekoľko ročnou históriou na poli vedy a výskumu) a ktorí sa touto témou zaoberajú už dlhodobo vo svojom vedecko - výskumnom a voľnom čase, teda sme sa nepreorientovali za rok na vedu a výskum.

Pokiaľ Vás však zaujíma reálny projekt, teda výskum a ciele projektu, nateraz potrebné informácie pre verejnosť sú voľne prístupne na našom webovom portáli.

Každopádne Clinical Trials Services s.r.o. odmieta akékoľvek krivé obvinenia a útoky z viacerých strán na dobré meno a povesť našej spoločnosti.

Clinical Trials Services s.r.o.
Alexandra Kováčiková, konateľ

Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že správy označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.