Toto predchádzalo uvedeniu Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky

Pohľad na vodné dielo Gabčíkovo. 10. 7. 1991 Foto: TASR/P. Neubauer

Bratislava 15. septembra (TASR) - V roku 1977 Maďarsko a bývalé Československo uzavreli zmluvu, predpokladajúcu výstavbu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN). V roku 1989 Maďarsko zrušilo výstavbu diela, neskôr odstúpilo od zmluvy. Slovenská republika (SR), ako nástupnícky štát Československa, nástojilo na tom, aby Maďarsko splnilo záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Neskôr Slovensko pristúpilo výlučne na svojom území k uvedeniu do prevádzky projektu - variantu C, ktorého využívanie malo vraj vplyv na prístup Maďarska k vodám Dunaja.

Prinášame výberovú chronológiu vybraných udalostí od uvedenia do prevádzky Vodného diela Gabčíkovo

24. októbra 1992 - O 9.55 h sa začalo uvádzanie stupňa Gabčíkovo do prevádzky prehradzovaním prirodzeného koryta Dunaja v kontexte variantu C.

23. novembra 1992 - Komisia Európskeho spoločenstva (ES) zverejnila správu na základe práce trilaterálnej komisie, v ktorej sa nenachádzali žiadne závery o ekologickej katastrofe.

1. januára 1993 - Slovenská republika (SR) sa stala samostatnou republikou a prebrala všetky záväzky spojené so zmluvou z roku 1977.

24. februára 1993 - Maďarský parlament prijal deklaráciu, v ktorej tvrdil, že Slovensko narušilo maďarské územie a porušilo rad ďalších medzinárodných zmlúv. Deklaráciu distribuovali do členských krajín Organizácie Spojených národov (OSN).

24. marca 1993 - Slovenská národná rada (SNR) odmietla obvinenia v deklarácii.

7. apríla 1993 - SR a Maďarsko podpísali osobitnú dohodu o podmienkach predloženia sporu okolo SVDGN Medzinárodnému súdnemu dvoru (MSD) v holandskom Haagu.

2. novembra 1993 - Trilaterálna pracovná skupina - traja experti z ES, jeden zo Slovenska a jeden z Maďarska - predložila po stretnutí v Budapešti správu s údajmi o dočasnom riešení.

1. decembra 1993 - Po stretnutí v Bratislave predložila trilaterálna pracovná skupina záverečnú správu.

2. mája 1994 - SR a Maďarsko oficiálne odovzdali svoj spor týkajúci sa SVDGN MSD v Haagu.

1994 až 1995 - Maďarsko aj SR predložili všetky potrebné dokumenty MSD v Haagu.

8. septembra 1995 - Ukončili sa likvidačné práce diela na maďarskom úseku Dunaja v Nagymarosi.

19. apríla 1995 - Bola uzavretá slovensko-maďarská dohoda v Budapešti o dočasnom zásobovaní Malého Žitného ostrova vodou do rozhodnutia MSD v Haagu.

22. júna 1995 - Ukončenie výstavby prehrádzky dna pri Dunakiliti.

17. mája 1996 - Vodné dielo Gabčíkovo (VDG) uviedli do plnej a stálej prevádzky vrátane Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG).

24. augusta 1996 - V Čunove (bratislavská mestská časť) sa uskutočnila slávnosť vďakyvzdania za VDG. Súčasťou vodného diela je aj areál vodných športov. Zároveň sa v Čunove uviedla do prevádzky plavebná komora, ktorá nahradila hrádzu v Dunakiliti.

3. marca 1997 - MSD začal v Haagu prvé pojednávanie v súdnom spore medzi Maďarskom a SR o SVDGN.

V prvom ústnom kole mala každá zo strán päť dní na prezentáciu svojho stanoviska. V nadväznosti na to vykonali sudcovia MSD v dňoch 1. až 4. apríla l997 na území SR a Maďarska obhliadku na zisťovanie skutočností a faktov priamo na mieste.

V druhom ústnom kole vystúpilo Maďarsko v rámci repliky 10. až 11. apríla 1997 a SR 14. až 15. apríla 1997. Týmto sa ústne súdne pojednávanie skončilo a súd sa odobral na poradu.

25. septembra 1997 - MSD v Haagu vyniesol rozsudok v spore medzi MR a SR o výstavbe a využívaní SVDGN. Súd rozhodol, že oba štáty porušili právne záväzky a vyzval ich, aby realizovali záväznú zmluvu berúc do úvahy zmeny, ku ktorým došlo od roku 1989.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.