Ľ. Chodelková: Žilina si už nemôže dovoliť premrhať ďalšie roky

Na snímke kandidátka na post primátora mesta Žilina Ľudmila Chodelková. V Žiline 26. septembra 2018. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 30. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. Nezávislá kandidátka 52-ročná Ľudmila Chodelková ide do volieb s programom Iná Žilina a počas štyroch rokov chce vyriešiť štyri hlavné priority – dopravu a parkovanie, čistotu v meste, zanedbanú starostlivosť o občana a oblasť vzdelávania a športu. Žilina si podľa nej už nemôže dovoliť premrhať ďalšie roky, počas ktorých nebudú na prvom mieste potreby Žilinčanov.

Pôsobíte ako poslankyňa v zastupiteľskom zbore mesta Žilina. Prečo ste sa rozhodli uchádzať o primátorské kreslo?

Žilinčanky a Žilinčania si už nemôžu dovoliť premrhať ďalšie roky, keď na prvom mieste neboli potreby Žilinčanov. S dôverou sa na mňa obracali mnohí moji známi, ale aj samotní občania pri rôznych stretnutiach, aby som za Žilinu zabojovala. Už počas zbierania podpisov moje rozhodnutie vítali mnohí občania, ktorí si z dovtedajších kandidátov nevedeli vybrať. Prieskum, ktorý sme realizovali, moje rozhodnutie podporuje.

Aké by boli vaše prvé kroky vo funkcii primátorky?

Spustenie investičných projektov na zlepšenie dopravnej situácie v Žiline a riešenie problému s navrátením parkovacej politiky do rúk mesta. Nastavím úrad tak, aby konečne slúžil občanom, a tí mohli bez zbytočných problémov vyriešiť na úrade svoje problémy. Prehodnotím spoluprácu mesta s firmami, ktoré zabezpečujú čistotu mesta. Dôraz budem klásť na kvalitnú prácu za peniaze občanov. Zavediem fungujúci systém údržby a dôslednej kontroly stavu čistených plôch po vykonaní údržby. Aby sme mali všetky tromfy v rukách, založíme mestský podnik, ktorý sa bude starať o úpravu zelene, čistenie mesta, údržbu a drobné opravy komunikácií a ďalšie činnosti.

Do volieb idete s programom Iná Žilina. Môžete predstaviť jeho hlavné priority?

Do volieb vstupujem symbolicky s číslom štyri a počas štyroch rokov chcem vyriešiť štyri hlavné priority – dopravu a parkovanie, čistotu v meste, zanedbanú starostlivosť o občana a oblasť vzdelávania a športu. Občanom nebudeme sľubovať veľké projekty, ktoré síce dobre znejú, ale mesto na ne buď nemá financie, alebo ich riešenie nemá vo svojej výlučnej kompetencii. Riešime reálne potreby ľudí reálnymi riešeniami.

Čo chcete zmeniť v doprave a parkovaní?

Žilina má dlhodobo zanedbané vnútromestské komunikácie, ktoré nezvládajú nápor pri presunoch Žilinčanov a s týmto vieme pohnúť. Mojou prioritou ihneď po nástupe na úrad je realizácia štvorprúdovky Vysokoškolákov od nemocnice po lesopark. Dopravu odľahčíme aj vďaka pilotnému projektu rýchlobusov, ktoré prepoja najviac zaťažené lokality mesta. S odborníkmi v oblasti dopravy pripravíme návrhy na zvýšenie priepustnosti mestských komunikácií aj s modernizáciou križovatiek.

Parkovacia politika musí byť v rukách mesta a nie v rukách súkromnej spoločnosti. Budeme hľadať právne možnosti a systémové riešenia pre naplnenie tohto cieľa v čo najkratšom čase. Sídliská potrebujú stovky nových parkovacích miest a tento cieľ chceme naplniť.

Zaradíme Žilinu medzi moderné mestá, ktoré využívajú zdieľanie bicyklov MOBIKE, kde nie je nutné budovať stanoviská, ktoré nasadenie zdieľaných bicyklov komplikujú a predražujú. Nájdete si najbližší voľný bicykel prostredníctvom mobilného telefónu. Odveziete sa tam, kam potrebujete a necháte bicykel na ulici pre ďalšieho záujemcu. Tento koncept sa v súčasnosti realizuje vo viac ako 200 mestách po celom svete. Napríklad v Berlíne, Rotterdame, Miláne či Turíne.

Aké riešenia ponúkate v oblasti čistoty v meste?

Veľmi rýchlo urobíme viditeľnú zmenu čistoty v Žiline. Zmeníme súčasný nelichotivý stav, keď je Žilina považovaná za jedno z najšpinavších miest na Slovensku. Za verejné priestranstvá sa už viac nebudeme hanbiť, ale ich s radosťou využívať. Prehodnotíme spoluprácu mesta s firmami, ktoré zabezpečujú čistotu mesta. Dôraz budeme klásť na kvalitnú prácu za peniaze občanov. Zavedieme fungujúci systém údržby a dôslednej kontroly stavu čistených plôch po vykonaní údržby.

Na problémy s čistotou dlhodobo poukazujem, mesto ale nekoná dostatočne razantne. Žilina potrebuje zmenu. Dokážem vyhnať špinu z mesta.

Aby sme mali všetky tromfy v rukách, založíme mestský podnik, ktorý sa bude starať o komunálne procesy – úprava zelene, čistenie mesta, údržba a drobné opravy komunikácií a ďalšie činnosti. Ušetrí nám to nielen financie, ale budeme mať priamo dosah na vykonávanú kvalitu práce. V maximálnej miere budeme zapájať aktivačných pracovníkov a rovnako organizovať s aktivistami a občanmi dobrovoľnícke akcie. Veľa rúk dokáže aj za pár hodín urobiť viditeľné výsledky.

Budeme presadzovať výsadbu stromov a trvácnych rastlín vhodných do mestských podmienok (napríklad trvalkové výsadby) s ohľadom na alergikov. Zastavíme plytvanie verejných zdrojov na výsadbu jednoročných rastlín. Každoročne vysadíme stovky nových stromov. Žilina bude nielen čistejšia, ale aj krajšia a zelenšia.

Čo plánujete v oblasti vzdelávania?

Skutočnú zmenu školstva musíme začať zdola. Všetko začína v jasličkách a materských škôlkach. Vybudujeme dostatok voľných miest, aby každé dieťa mohlo byť umiestnené v škôlke, keď o to rodič požiada. Rovnako musia mať rodičia možnosť umiestniť deti čo najbližšie pri ich bydlisku, aby nemuseli cestovať s deťmi po meste. Pripravíme pre to dostatok vhodných priestorov. Využijeme nenaplnené školy, prázdne budovy, zrekonštruujeme staršie zariadenia a dokončíme naplánované prístavby a nadstavby. Štatutárom dáme možnosť, aby sa ich zariadenia rozrastali a napredovali. Celá táto investičná aktivita nemusí byť iba na pleciach mesta. Ak budú vytvorené rovnocenné podmienky pre neštátnych zriaďovateľov, tí budú tiež flexibilne reagovať na dopyt po voľných miestach v škôlkach.

Štvrtou vašou prioritou je starostlivosť o občana. Čo môžeme očakávať v tejto oblasti?

Dosť bolo neriešenia problémov občanov. Radnica musí zmeniť prístup. Ak sa na ňu občan obráti, musí konať rýchlo. Preto vytvoríme priestor prvého kontaktu, kde môžu občania nahlasovať osobne, mailom a telefonicky svoje problémy a podnety pri fungovaní mesta zo všetkých oblastí – napríklad čistota, zeleň, verejný poriadok, bezpečnosť, nefunkčné osvetlenie. Tie budú evidované a následne riešené príslušnými zamestnancami, ktorí budú zodpovedať za výsledok. O priebehu riešenia a výsledku bude občan – oznamovateľ vždy informovaný, problém a riešenie budeme zverejňovať aj na webstránke mesta. Na podporu riešenia problémov sa zapojíme aj do projektu – Odkaz pre starostu.

Úrad tu musí byť pre každého Žilinčana. Neraz sa stáva, že občan pre svoje postihnutie alebo problémy s mobilitou nemôže ísť na úrad vybaviť potrebné záležitosti. Aby sme priblížili úrad aj takýmto ľuďom, zriadime špecializovanú službu – "Mobilný úrad" pre ŤZP a seniorov, prostredníctvom ktorej by na základe doručenej požiadavky oprávneného žiadateľa vysielal úrad do terénu kvalifikovaného pracovníka. Ten na mieste poradí, čo všetko je potrebné na vybavenie záležitosti, respektíve ju na mieste aj vybaví. O službu bude možné požiadať telefonicky alebo elektronicky.

Občania budú mať k dispozícii "Linku pomoci", na ktorej získajú základné informácie pri riešení ich krízových situácií. Bude prepojená s mestskou políciou a záchrannými zložkami pre prípad rýchlych zásahov.

Ak chceme mesto rozvíjať, musíme rozvíjať aj jeho populáciu. A na to potrebujeme vytvoriť nové kapacity na bývanie. Preto podporíme výstavbu nájomných a sociálnych bytov cez Štátny fond rozvoja bývania. Byty sa musia prideľovať transparentne.

Aby sme pomohli zodpovedným Žilinčanom, zavedieme aj mestský príspevok pre novonarodené dieťa a pripravíme možnosti pre finančnú pomoc mnohopočetným rodinám.

O priazeň voličov sa uchádzajú aj členovia tímu Iná Žilina. Chcete sa v prípade úspechu oprieť o jeho podporu v mestskom zastupiteľstve?

Určite áno. Je to 15 kandidátov na poslancov. V mojom tíme sú úžasní, vzdelaní, šikovní ľudia, ktorí majú svoju predstavu o inej Žiline. O tom, ako by to tu malo fungovať. Sú to odborníci na veľa oblastí. Nie sú to však len ľudia, ktorí kandidujú. Sú to aj ľudia, ktorí sú z rôznych sfér a pre celý náš tím sú obrovským prínosom. Bez podpory ľudí nemôžete veci meniť a posúvať ďalej. V tomto sme výnimoční. Keď niekde ideme, ideme spolu, čo som nepostrehla u ostatných zoskupení. Toto je naša obrovská výhoda. Sme súdržní s jasnými prioritami a je medzi nami mnoho ľudí s obrovskými skúsenosťami.

Jedným z dlhodobo nefunkčných športovísk je hala na Bôriku. Aké by ste v prípade úspechu vo voľbách navrhovali riešenie na zmenu tohto stavu? Aké sú ďalšie ciele v oblasti športu?

Žilinčanov už dlhé roky traumatizuje, že naše mesto prišlo o športovú halu na Bôriku a ocitlo sa v patovej situácii. Máme na to, aby sme opäť mali dôstojný športový stánok. V prípade možného návratu "Korytnačky" do rúk mesta budeme akceptovať len podmienky výhodné pre mesto a jeho obyvateľov. Ak na to majiteľ Korytnačky nepristúpi, okamžite otvoríme realizáciu novej modernej haly. Žilina na halu roky čakala, už nebude.

Keďže v súčasnosti kapacity plavárne už nestačia potrebám Žilinčanov, pripravíme projekt na vybudovanie novej plavárne. Pri realizácii týchto dvoch veľkých projektov bude názor občanov dôležitý, v prípade potreby uskutočníme aj mestské referendum. V prípade rozostavaného areálu "Karpatská" presadzujeme možnosť zrušenia zmluvy a navrátenie pozemku do rúk mesta.

Novozvolené mestské zastupiteľstvo sa bude musieť zaoberať aj riešením situácie v oblasti odpadového hospodárstva. Ako hodnotíte súčasný stav a aké sú možnosti riešenia?

Žilinčania platia milióny eur za skládkovanie odpadu, ktorý vytvoria. Riešenie je známe, len sa doteraz dôsledne nerealizuje. Musíme znížiť objem skládkovaného odpadu, teda oveľa viac separovať. Veľký podiel odpadu tvorí, napríklad, aj biologicky rozložiteľný odpad, ktorý keď dokážeme vytriediť a zhodnotiť, ušetrí nám veľa financií. Dôležitá je osveta, mnohé deti už dnes vedia správne separovať, musíme to však učiť aj dospelých. Na zlepšenie technického vybavenia v oblasti odpadového hospodárstva ešte stále vieme využiť eurofondy.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.