Trinásť prípadov pre Haag a Petra Tomku


peter tomka haagSlovák po prvý raz v dejinách na čele súdu, proti ktorému niet odvolania

Dušan D. KERNÝ

Prezident republiky vysoko ocenil zvolenie medzinárodne známej slovenskej osobnosti JUDr. Petra TOMKU (1956) do čela Medzinárodného súdneho dvora. Pred ním nijaký slovenský či československý sudca v tejto funkcii nikdy nepôsobil. Exkluzívne pre matičné noviny JUDr. Peter Tomka krátko po zvolení povedal: „Medzinárodný súdny dvor je hlavným súdnym orgánom OSN.

Má dve úlohy: rozhodovať spory medzi štátmi a poskytovať OSN a niektorým ďalším medzinárodným organizáciám systému OSN poradne posudky o právnych otázkach, ak o posudok požiadajú.“ O význame práce pre Medzinárodný súdny dvor v Haagu sme sa porozprávali priamo s Petrom TOMKOM.

Aká agenda aktuálne čaká na Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu?

       V súčasnosti je pred súdom trinásť medzištátnych sporov. Predpokladám, že počas môjho trojročného predsedníctva súd vynesie desať až dvanásť rozsudkov.

Ktoré spory konkrétne a ktorých štátov a tém sa týkajú?

Spory pred súdom sú z rôznych končín sveta. Najbližšie bude pojednávanie v spore medzi Belgickom a Senegalom, ktorý sa týka plnenia záväzkov podľa Dohovoru OSN proti mučeniu. V spore medzi Nikaraguou a Kolumbiou ide o určenie zvrchovanosti nad niektorými menšími ostrovčekmi v Karibskom mori a určenie morskej hranice medzi týmito dvoma štátmi. Spor medzi Peru a Chile sa týka ich morskej hranice v Tichom oceáne. Burkina Faso a Niger požiadali súd o rozhodnutie vo veci spornej časti ich štátnej hranice. Kambodža požiadala súd o výklad jeho staršieho rozsudku v spore s Thajskom, v ktorom súd rozhodol, že starý budhistický chrám Preah Vihear sa nachádza na kambodžskom území. Spor medzi Chorvátskom a Srbskom sa týka aplikácie Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy. Austrália začala súdne konanie proti Japonsku v súvislosti s lovom veľrýb v antarktickej oblasti.

Tým všetkým, celou tou širokou problematikou sa súd musí zaoberať?

Ak súd dostane žiadosť o posudok, bude sa ňou musieť zaoberať. Taktiež v prípade, že mu budú predložené nové spory a jedna zo sporových strán požiada o predbežné opatrenia, bude musieť na takú žiadosť promptne reagovať.

Čo konkrétne znamená promptne v reči haagskeho súdneho dvora?

Spory sa pred MSD vedú dlhodobejšie, v priemere jeden spor štyri až päť rokov. Aj preto, lebo strany chcú mať dostatok času na prípravu ich argumentov a dôkazov, keďže spory sa často týkajú ich dôležitých záujmov. Rozhodnutie súdu je konečné a záväzné, nemožno sa voči nemu odvolať. Preto venujú konaniu takú pozornosť, rovnako aj súd potrebuje dostatočný čas na spravodlivé a odôvodnené rozhodnutie založené na podrobnom posúdení dôkazov a argumentov. Všetkých trinásť sporov som preto zdedil, keďže pred súdom sú už nejaký čas.

To čaká súd – čo však čaká osobne JUDr. Petra Tomku?

Funkcia predsedu nie je v žiadnom prípade symbolická či čestná. Predseda má celý rad povinností, najviac oproti ostatným sudcom. Predseda zastupuje súd vo vzťahu s vládou Holandska, keďže súd tu má sídlo. Takisto predseda zastupuje MSD vo vzťahu k OSN a každoročne v októbri predkladá jeho valnému zhromaždeniu správu o činnosti súdu. V prípade žiadosti prijíma štátnych a politických predstaviteľov členských štátov OSN počas ich oficiálnych alebo pracovných návštev Holandska.

Predseda súdu dohliada na činnosť administratívy MSD, ktorá má 115 pracovníkov. Najväčší rozsah však predsedovi zaberajú súdne povinnosti. Stretáva sa so zástupcami sporových strán na prediskutovanie procesných otázok. Vedie všetky zasadnutia súdu, či už verejné pojednávania alebo interné porady súdu. Predkladá sudcom na diskusiu zoznam právnych otázok, ktoré podľa jeho názoru sú relevantné na rozhodnutie konkrétneho sporu. Sumarizuje závery z porád súdu. V prípade, že jeho názor zdieľa väčšina súdu, je automaticky predsedom redakčného výboru (zvyčajne trojčlenného; ďalší dvaja jeho členovia sa určia tajnou voľbou z tých sudcov, ktorí tvoria väčšinu), ktorý pripravuje návrhy rozsudkov. V prípade, že by nastala patová situácia a súd bol rovnomerne rozdelený, má predseda rozhodujúci hlas. Za šesťdesiatpäť rokov však taká situácia nastala len dvakrát. Súd má urovnávať spory, ktoré mu štáty predložia, v súlade s medzinárodným právom. Touto svojou činnosťou pomáha presadzovaniu vlády práva, spravodlivosti a rešpektu medzinárodných záväzkov v spoločenstve štátov.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.