Zatajujú sa v Matici informácie?


logo-maticaČlenské ústredie Matice slovenskej odmieta obvinenia

Zatajujú sa v Matici informácie? 

(red)

"My členovia výboru MS dôrazne protestujeme proti dlhodobému porušovaniu stanov MS a uznesení výboru MS, ktoré sa v uplynulých dňoch opäť prejavilo zatajením či neuvedením bodu 8) schváleného Volebného poriadku pre voľby na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Martine 18. až 19. októbra 2013 v liste zaslanom Členským ústredím MS miestnym, záujmovým a vedeckým odborom a odborom Mladá Matica. Tento kľúčový bod Volebného poriadku bol schválený v znení: ´kAndidáti na kandidačných listinách A, B, C, D, ak sú registrovaní ako spolupracovníci Štátnej bezpečnosti, môžu kandidovať iba v prípade, ak súd rozhodne, že so štátnou bezpečnosťou nespolupracovali.´

Radi by sme zdôraznili, že výbor Matice slovenskej je najvyšší výkonný orgán MS a jeho rozhodnutia sú pre všetky orgány MS záväzné. Preto dôrazne žiadame ČÚ MS, aby bezodkladne zaslalo na MO MS, ZO MS, VO MS, OMM a stále pracoviská MS celé znenie schváleného Volebného poriadku spolu s novým tlačivom nominačného lístka, aby mohli oprávnené subjekty nominovať takých kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené vo Volebnom poriadku pre valné zhromaždenie Matice slovenskej."

                                                                                             Igor Kovačovič, podpredseda MS, v mene 20 členov výboru MS

  • REAKCIA ČLENSKÉHO ÚSTREDIA

"List zaslaný MO MS, záujmovým a vedeckým odborom, OMM atď. z 24. 4. 2013 je metodickým listom obsahujúcim základné usmerňujúce pokyny ku konaniam valných zhromaždení matičných odborov. Zo strany ČÚ MS jednoznačne nedošlo k zatajeniu žiadnych informácií. S prekvapením sme zistili, že sa ohradili práve dlhoroční členovia výboru MS, ktorí musia vedieť, že obsah tohto listu je totožný s tými, aké posiela ČÚ MS už desaťročie dozadu, napríklad aj v roku 2010 pred posledným VZ MS, čo môžeme preukázať. Volebný poriadok a rokovací poriadok je zasielaný matičným odborom následne spolu s ďalšími volebnými materiálmi, čo vyplýva z matičnej praxe. Je zaujímavé, že členom výboru MS v roku 2010 neprekážalo, že volebný poriadok bol vtedy zasielaný na poslednú chvíľu pred VZ MS 2010. ČÚ MS zašle v najbližšom čase uvedené materiály s volebným poriadkom súčasne aj spolu s ďalšími informáciami potrebnými pre miestne odbory súvisiacimi s materiálnym zabezpečením VZ MS, o ktorých by sa malo rozhodnúť v týchto dňoch. Zároveň všetky listy a volebné materiály budú postupne uverejňované na matičnom webe. List z 24. 4. 2013 bol potrebný na bezodkladné informovanie členskej základne k valným zhromaždeniam na miestnej úrovni, ktoré práve prebiehajú.

Chceme pripomenúť, že MO MS a ďalšie matičné odbory navrhujú kandidátku podľa výsledkov jednotlivých valných zhromaždení. Následne sa posudzuje, či kandidáti spĺňajú stanovené podmienky kandidatúry do orgánov MS. Pripomíname niektorým členom výboru MS, že nebolo správne uverejniť volebný a rokovací poriadok na internete pred overením zápisnice z posledného výboru MS."

 

PhDr. Martin Fejko, riaditeľ ČÚ MS

                                           

                                                                                   Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.