Anketa o karikatúrach v denníku SME

ANKETA

Andrej MIŠANEK, výtvarník, autor karikatúr v SNN

Ospravedlňujem sa, že v nasledujúcich riadkoch budem osobný. A to preto, že v inkriminovanom článku SME bola uverejnená reprodukcia kresby bez mena autora, ktorú som kreslil ja. Kreslím takmer polstoročie, aj verejne publikujem. Hádam ešte v socializme, možno v čase, keď som ako vysokoškolák brigádoval na stavbe košického Luníka IX, možno v čase, keď som s Cigánmi (vtedy ešte neboli Rómovia) kopal kanály a betónoval na stavbách železničnej stanice a školy vo Svite, teda v tom čase mi zišiel na myseľ onen publikovaný vtip.

Vtedy som si Cigánov vážil, boli to moji spolupracovníci, čestne pracovali a za to dostali to, čo im patrilo. Autor článku K. Sudor by mal dostať odmenu v podobe príležitosti, obrazne povedané, zopár mesiacov „kopať s Rómami kanály a betónovať“, aby poznal život aj z tej drsnejšej stránky, čo dobrý novinár určite potrebuje. Až potom by si mohol kopnúť (prečo nie?) do mojej tvorby a betónovať svoje farizejské pravdy. Celý život som sa vo svojej tvorbe bránil proti lžiam a nespravodlivosti. Aj teraz sa bránim. Nehnevám sa na nikoho. Iba prosím všetkých, ktorí majú moc verejne ovplyvňovať Slovákov, aby sa pokúsili brániť vo svojej tvorbe pravdu, spravodlivosť a našu spoločnú republiku pred morálnym úpadkom, lebo najväčšou odmenou nie sú peniaze, ale čisté svedomie. Znie to ako fráza, ale lepšiu alternatívu nepoznám.

Kamil HAŤAPKA, športovec a bývalý politik

Denník SME považujem za protislovenský. Čo sa týka „vtipu“ v súvislosti s úmrtím M. Čiča, je to hrubosť najvyššieho rangu, ale niet sa čo čudovať, je to ich vizitka.

Milan KENDA, aforista, spisovateľ

Denník SME sa v kritike SNN správa poriadne nekriticky najmä vo vzťahu k sebe samému: Vyčíta niekomu inému, že si „dovolil“ čosi, čo si on „dovolil“ tiež. Mám na mysli karikatúru podpísanú pseudonymom Shooty, ktorá – jemne pove­dané – neglorifikuje rómske etnikum. Uverejniť karikatúru takej osobnosti, akou bol Milan Čič deň po jeho smrti a k tomu ešte v dialógoch tejto karikatúry mu pripisovať úplatnosť, je prejavom absencie etiky. Také čo­si je zneuctením človeka! Vtip o spadnutom moste je bezcitnosť ako vyšitá – či naskenovaná! Je akákoľvek katastro­fa spojená so zmarením ľudských životov a so zúfalstvom pozostalých vhodným motívom na karikatúrne zobrazenie? Rozhodne nie! Katastrofa nie je doménou humoru.

Ferdinand KLINDA, profesor hudby

SME sa podobá na emblém najstaršej gramofónovej spoločnosti His Masters Voice: počúva i poslúcha hlas svojich pánov – zahraničných vlastníkov z istej krvnej skupiny. Viem, z ktorej: AB – laicky označovanej ako „všeobecní príjemcovia“... Cynizmus a arogancia mnohých karikatúr zo SME zodpovedá horeuvedenému zadaniu.

Ján ČOMAJ, novinár a spisovateľ

Kritiku za karikatúry vnímam biblicky. Našli slamku v cudzom oku, brvná vo svojich očiach nevidia. Ako som poznal profesora Čiča, akademika Európskej akadémie vied a umení, iba by sa trpko pousmial ako veľa ráz v živote – tak obyčajne reagoval na nekultúrnosť. Vtip o spadnutom moste považujem za morbídnosť.

 Milan POLÁK, divadelný kritik a historik

Pri tej uvzatej a sústavnej tendencii denníka SME znevažovať a ironizovať národne orientovaných verejných činiteľov, spisovateľov, publicistov a novinárov, samozrejme aj národne orientované periodiká je aj „kritika“ niektorých karikatúr v Slovenských národných novinách len zámienkou. Vytrvalo pokračujú v scestnej tendencii pravicovo a liberálne, svetoobčiansky a kozmopolitne orientovaných novín, so snahou povyšovať svoje stanovisko za jedine správne.   Uverejnenie karikatúry na adresu M. Čiča dokumentuje „inteligenciu, empatiu, objektivitu a profesionalitu“ puncovaných demokratov v týchto novinách. Na rozdiel od všetkých ostatných, inak premýšľajúcich, oni sú však tí „slušní ľudia“. Ide len o ďalší dôkaz arbitrov na všetko, ktorí sú asi presvedčení, že oni vedia s istotou, čo sa môže a má a čo sa nemôže v novinách publikovať.

František MRVA, pedagóg, folklorista, Košice

Nech si slovenské denníky priznajú, že im je rómska menšina ukradnutá. Nech si títo kritici zalistujú v archívoch SNN, koľko článkov s fotografiami bolo uverejnených z konaní matičných festivalov, kde sa pravidelne zúčastňujú rómske deti. Koľko článkov bolo v SNN uverejnených z festivalu Rómska pieseň alebo z bohatých kultúrnych podujatí na základnej škole v Jasove. A to všetko pripravili nádherné rómske deti so svojimi pedagógmi.

František VNUK, historik

Pred niekoľkými rokmi denník SME uverejnil urážlivú karikatúru pápeža Jána Pavla II. Bol to taký surový útok, že proti tomu protestoval v mene slovenských katolíkov vtedajší predseda Konferencie biskupov Slovenska, nebohý spišský biskup F. Tondra. Odpovedal mu vtedajší šéfredaktor, ktorý sa oháňal slobodou tlače a právom karikaturistov komentovať súčasnosť svojským spôsobom. Z tejto odpovede by sa mohli odcitovať mnohé vety, a tak konfrontovať SME s ich vlastnými postojmi.

Jozef SCHWARZ, sociológ

Nepovažujem denník SME za etalón akejkoľvek novinárskej etiky a tobôž nie celospoločenského správania sa. Karikatúry uverejnené v SME dokazujú, že jeho redakčné vedenie nemá nijaké zábrany a povyšuje sa na jediného spravodlivého. Dokumentuje to šesťkrát do týždňa výberom tém, ich často povrchným a zaujatým spracovaním a neprípustnosťou kritiky do vlastných radov. Svoju nekorektnosť potvrdzuje aj samotným titulkom, a samozrejme obsahom vraj kritického článku: Matica fandí humoru, ktorý uráža. Článok je plný svojvoľného žonglovania s faktami a používa dvojitý meter komentovania sveta. Asi len SME vlastní patent na pravdu ...

Jozeph JANEK, novinár, Bulletin Svätopluk, USA

Denník SME je financovaný aj zahraničím – s úlohou písať proti Slovensku, národu a jeho inštitúciám, ako je povedzme Matica slovenská. A toto si myslíme viacerí Slováci v Amerike.

Anton HRNKO, historik

Asi sa držia hesla, že keď dvaja robia to isté..., tak určite volovi nie je dovolené to, čo bohovi. Klasický dvojitý meter typický pre túto komunitu! Slušní Slováci sa celú svoju históriu držali hesla, že o mŕtvom len dobre. Aspoň kým ho pochovajú. SME uverejnili vtip o spadnutom moste? Prepáčte, musím bežať, dvíha sa mi žalúdok!

Milan AUGUSTÍN, umenovedec, spisovateľ a výtvarník

Nemám rád neplodné diskusie a žabomyšie vojny. Kedysi za bývalého režimu existovali tzv. „vtipy o zlatú mrežu“ a bavili sa na nich aj samotní stranícki funkcionári. Spájať vtipy, nota bene notoricky známe a povedané so Zoščenkom „smutno-veselé“ s xenofóbiou, je populizmus niektorých kruhov, snaha ukazovať sa. Avšak je tu aj jedna temnejšia možnosť. Cez podobné absurdné obvinenia napadnúť Maticu slovenskú, ktorá je našou najstaršou národnou ustanovizňou, a zdá sa, že po rokoch tápania a chýb naberá správny vietor do plachiet. A to zrejme niekomu prekáža.

Milan S. ĎURICA, profesor histórie

Tento denník už zásadne nekupujem a nečítam. Hlavný motív, pre ktorý som zaujal svoj postoj, bol práve hlboký rozdiel medzi mojím osobným morálnym kódexom a tým, čo som v tom denníku čítal. O etike v najväčšej časti takzvanej mienkotvornej tlače na Slovensku sa nedá vážne hovoriť.

Na záver pripomíname, že rovnaké otázky sme položili aj predsatviteľom "ľudsko-právnych" organizácii, ktoré kritizovali karikatúry v SNN a poslali im karikatúru zo SME s "počernými" postavičkami, aby sa na danú tému vyjdarili. Neodpovedali... Reprodukciu karikatúry autora zo SME SHOOTY uverejnenú v denníku SME publikujeme a odkazom, že s jej obsahom nesúhlasíme, protestujeme proti nemu, ale akceptujeme ako prejav slobody slova.

karikatúra cigáni SMEOkrem toho uverejňujeme časť príspevkov z online diskusie k danému príspevku na portály www.sme.sk, kde ich čitatelia vyjadrili svoj názor na takúto formu  zasahovania do slobody slova.

  •  HUMOR A SLOBODA SLOVA

Diskusia na webovom portáli www.sme.sk k danému článku obsiahla takmer 400 príspevkov. Drvivá väčšina odsúdila postoj SME. Vyberáme len časti z niektorých slušných reakcií čitateľov SME.


 

O pánovi Pollakovi som si doteraz myslel, že je to inteligentný Róm. Ale keď nám vysvetlil, že máme zakázané rozprávať vtipy o Rómoch...? Aký je rozdiel medzi ním a nejakým mohamedánskym extrémistom, ktorý kvôli humoru na adresu mohamedánov zvoláva kliatbu a trest smrti?

(corr)

...

A po zákaze spevu treba zakázať aj všetky vtipy. Veď ako k tomu prídu takí Škóti, policajti, blondínky, homosexuáli a ďalší, aby sa z nich niekto smial? Dokonca sa medzi nami ešte nájdu takí rasisti a nacionalisti, ktorí sa odvážia robiť si srandu aj z Čechov, Maďarov, Rumunov a, panebože netrestaj ma, dokonca z Američanov! Ba dokonca som sa stretol aj s tým, že si niektorí robili vtipy aj zo Slovákov! To je už vrchol zvrátenosti a všetkých treba pozatvárať!                           

(amigo 1)

....

Ak z nejakej skupiny ľudí urobíme fetiš, ktorého sa nikto nemôže dotknúť či hovoriť o ňom alebo nedajbože vtipkovať a ihneď to onálepkujeme ako rasistické, tak čosi nie je v poriadku.

( mum)

 ...

Podobne musia byť dotknutí mnohí policajti, ktorí zodpovedne pracujú či blondínky, ktoré tiež vedia používať hlavu, alebo východniari, ktorí vždy nehľadajú pochopenie na dne pohárika. Tiež sú to neláskavé a hlúpe zovšeobecňujúce vtipy.                                                                Miloš Laššák

....

Vidieť za vtipmi rasizmus je veľmi ťažké. Samotná predstava vtipu, ktorý podnecuje rasovú nenávisť, je pre mňa dosť problematická... Ako môže vtip vyvolávať nenávisť, keď je zosmiešneným reality?

                                                                                                                                                    rasti.slav

 .... 

Je to len vizitka redakcie Slovenských národných novín, ktorá ináč ničím nevie zaujať. Neprekvapilo by ma, keby vydali spevník „Rež a rúbaj...“ – pre lesníkov

„marco polo

 

....

Vtipy sú vtipy, nepodnecujú rasovú nenávisť. Sú o menšine, takisto ako vtipy o lekároch, blondínkach, policajtoch, aj to sú menšiny a nik vtipy o nich nezakazuje. Ja nie som rasista a tie vtipy sa mi páčia, zasmejem sa a život ide ďalej, žiadna nenávisť vo mne nerastie.

                                                                                                                                                       MeVe

.... 

Teraz neviem, či sa mám smiať alebo plakať nad úbohosťou novinárov SME. Tento článok má ale jedno pozitívum, spravil krásnu a pozitívnu reklamu Slovenským národným novinám, lebo každého normálne zmýšľajúceho človeka, ani len nenapadne, že vtip je rasistický. Vtip je buď dobrý, alebo zlý.

                                                                                                                                                                                            Xslovak007

...

SNN je také svojské periodikum, ale keď niekto zverejní karikatúru Mohameda, tak je to sloboda prejavu, ale ak niekto napíše vtip o rómskom etniku, tak už je to prejav rasizmu. Pozitívna diskriminačná politika SME (aby som im nekrivdil, nielen oni) začína byt úbohá.
                                                                                                                                               cibco

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.