Bratislava potrebuje cyrilo-metodský monument


Peter MULÍK

Už sme si zvykli, že sa patrí do sviatočných príhovorov vsunúť aj pasáž o cyrilo-metodskej tradícii. Pomaly sa z toho stáva formalizmus. Málokto si však uvedomuje, že slovenská metropola Bratislava nemá nijaký významnejší cyrilo-metodský monument, ktorý by pripomínal dôležitosť tejto tradície ako jedného z pilierov nášho národného povedomia.

 

S iniciatívou postaviť takýto monument prišla Matica slovenská spolu s Radou pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska a so Spoločnosťou svätého Gorazda. O našom originálnom zámere – lebo sv. Cyril, Metod a Gorazd doteraz neboli spoločne stvárnení – sme informovali Magistrát hlavného mesta SR. Akademický sochár Anton Gábrik už pracuje na tomto umeleckom diele. Nepochybujeme o tom, že solúnski bratia Konštantín a Metod navštívili Bratislavu, ba je pravdepodobné, že vzhľadom na rozsiahlosť veľkomoravskej baziliky na Bratislavskom hrade tu aj pôsobili. Hoci inkulturačný experiment, ktorý byzantská misia uskutočnila u našich slovenských predkov, netrval dlho – a z jeho plodov čerpajú najmä Bulhari, Srbi, Macedónci, Čiernohorci, Ukrajinci, Rusi a Bielorusi – nesmieme zabudnúť, že písmo, reč, kultúra a civilizácia, prinesená sem na žiadosť kniežaťa Rastislava, bola pôvodne určená stredodunajským Slovenom. My sme boli adresátmi a určite aj nositeľmi tejto vyspelej slovanskej kresťanskej kultúry. Uvedomujeme si to? To bol dôvod, prečo chceme so sv. Cyrilom a Metodom stvárniť aj sv. Gorazda – prvého slovenského svätca domáceho pôvodu.

Bratislava nemá monumentálny sakrálny objekt zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi ani sv. Gorazdovi. Na budúci rok si pripomenieme 1 150. veľké jubileum príchodu byzantskej misie do Rastislavovej ríše. Pripomenieme si ho v Nitre, na Devíne a v Martine. Pri ktorom monumente v historickej Bratislave si ho pripomenieme? Hurbanovo námestie, kde staré historické centrum s Michalskou bránou vyúsťuje k Prezidentskému palácu a k starej budove Slovenskej národnej rady, je veľmi vhodným miestom pre tento pamätník. Toto miesto bolo určené už pri vypísaní verejnej anonymnej súťaže na tento cyrilo-metodsko-gorazdovský monument. Preto sa obraciame s prosbou na bratislavskú verejnosť, ale najmä na kompetentných, aby pomohli realizovať toto súsošie, a tým prispeli k dôstojným oslavám cyrilo-metodského jubilea v Bratislave.                 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.