Ivan LUŽÁK: Logo RTVS

Už dlhší čas je na svete logo novej diskutabilnej organizácie, a to Rozhlasu a televízie Slovenska. Jej samotný vznik bol od začiatku sprevádzaný viacerými oprávnenými pochybnosťami. Či je to skutočne ekonomicky vhodné spojenie dvoch subjektov, či sa iba nenašiel vhodný kandidát na miesto riaditeľa STV, či sa nesleduje len účinnejšie politické ovládnutie oboch inštitúcií naraz.

Július HOMOLA: Zneužívali moc

V SNN č. 50 nás veľmi zaujal rozhovor s pánom Jánom Dudášom o jeho novej knihe Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku. Mnohé postrehy autora považujeme za správne a aktuálne. Napríklad názov Komenského univerzita. Áno, je to na trpký úsmev. Veď je všeobecne známe, že J. A. Komenský vyzýval vodcov povstania na pomaďarčovanie národov v Uhorsku.

Marián BURÍK: Volebná kampaň

     Nedávno, počas krásneho zimného slniečka som sa stretol s viacerými občanmi mesta ILAVY. Zašli sme si na odpoludňajšiu kávu do nového a príjemného prostredia kaviarne. Počas rozsiahlych rozhovorov zazneli dva výnimočne pravdivé argumenty. Súvisia s demonštráciami proti „GORILE“.

Jozef ANTOŠÍK: Platby za mŕtve duše?

   Keď budete mať čas a miesto, skúste zaujať stanovisko k rozkrádačke komunistického majetku cez tzv. kupónovú privatizáciu. Nebudem kritizovať, ako boli podvedení občania. Je to smutná minulosť. Moja manželka je žiaľ dva roky mŕtva.

Milan BUŠO: Otázky bez odpovedí

AD: Kde je ten pes zakopaný?, SNN 1, Ján ČOMAJ

            Výbuchy sociálnych sopiek v podobe mohutných protestov a štrajkov voči politickým lídrom vo svete sa Slovensku vyhýbali. No posledné dni naznačujú, že aj u nás už trpezlivosť ľudí s konaním vládnej „verchušky“ prekročila hranice a majú dosť z dlhoročného klamania, podvádzania a rozkrádania spoločného majetku, nadobudnutého za desaťročia.

Ján TRUNGEL: Nesplnené sľuby

A znovu stojíme pred voľbami. To sme ale všetci čakali, že vládna koalícia dlho nevydrží. Slovensko je po dvoch rokoch znovu skrášlené bilboardami, kandidujúcimi politikmi, volebné kortešačky sa nezaobídu bez sľubov. Vždy to tak bolo a aj tak zostane. A už sme si zvykli na to, že tieto sľuby sa nikdy nesplnia.

Marián BURÍK: Jeden politik sa vyhovára na druhého

Tohoročné predčasné voľby do slovenského snemu jasne už ukazujú, čo dokážu robiť poslanci, ktorým voliči dali svoju dôveru. Predvolebné sľuby od roku 1998 nesú sa v znamení nedosiahnuteľných sľubov pre voličov, ale dosiahnuteľných ziskov pre poslancov. Reformy, rekonštrukcie, ozdravovanie, atď., atď.. A, naprávanie chýb svojich predchodcov.

Viktor PETRAKOVIČ: Mýtus Václava Havla


Ad: „Horekovanie za Havlom“ SNN č. 1/2012

Dovolím si zaslať Vám kópiu môjho listu, ktorý som odoslal veľvyslancovi ČR v SR.

   Najmúdrejší, najspravodlivejší, najsprávnejší. Nemám tým samozrejme na mysli Václava Havla, pretože ten je už vo večnosti a nemôže sa brániť ani voči kritikom, ani voči pochlebovačom.