Čo matičiar - to predplatiteľ


SNN - štvorec

KAMPAŇ NA ZÍSKANIE PREDPLATITEĽOV SNN

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

V súčasnom mediálnom priestore má týždenník Slovenské národné noviny (SNN) špecifické postavenie. Už jeho názov dokazuje, že periodikum nadväzuje na pôvodné štúrovské tradície, pričom práve Ľudovít Štúr, zakladateľ týchto novín v 19. storočí, prívlastkami slovenské a národné predurčil aj smerovanie súčasného periodika, ktoré vydáva Matica slovenská ako prirodzená dedičská ustanovizeň štúrovských i neskorších národných hodnôt. Áno, tieto noviny sú slovenské, a preto musia byť aj národné, teda sú tu pre príslušníkov slovenského národa, ktorí sa za svoj pôvod nielen nehanbia, ale sú naň aj primerane hrdí.

Zdravé vlastenectvo dnes býva z mnohých strán označované rôznymi nelichotivými prívlastkami. Do verejného priestoru ich podsúvajú najmä ľudia, ktorí síce majú veľmi radi Slovensko, ale nemajú radi Slovákov. To im nebráni zastupovať tento štát smerom von i dovnútra v rôznych verejných a dobre platených funkciách. Samozrejme, nepáči sa im, keď sa im verejne pripomenie, ako boli pred vyše dvoma desaťročiami proti vzniku samostatného Slovenska. Tak ako vtedy nechceli slovenskú samostatnosť, dnes z nej nehanebne profitujú a ešte sa aj vysmievajú z akejkoľvek snahy slovenských vlastencov brániť a presadzovať záujmy slovenského národa či už v medzinárodných alebo domácich sférach.

PREDPLATITEĽSKÁ PODPORA

V rámci Slovenska je väčšina mediálneho priestoru vlastnená, a teda aj ovládaná zahraničnými majiteľmi. Printové médiá s rôznou periodicitou majú v porovnaní s elektronickými nosičmi informácií špecifické postavenie. Tlačiarenské a distribučné náklady sú veľmi vysoké. Na druhej strane, tlačené slovo má predsa len ešte stále svoju váhu a napokon – napísané ostáva. Aj keď v súčasnosti vraj máme zaručenú slobodu prejavu a cenzúra je neprípustná, ekonomické podmienky na vydávanie mienkotvorných novín sú neľahké.

SNNAj preto sa vedenie Matice slovenskej a redakcia Slovenských národných novín rozhodli pre aktívne oslovovanie súčasných aj potenciálnych čitateľov. Jozef Šimonovič, prvý podpredseda Matice slovenskej, k tomu hovorí: „Sme v situácii, keď mnohé médiá, či už elektronické alebo printové, nemajú záujem o uverejňovanie článkov týkajúcich sa slovenských národných aktivít. Preto by malo byť cťou každého národne cítiaceho Slováka, a nielen matičiara, podporiť svojím záujmom a predplatným ďalšie vydávanie a distribúciu Slovenských národných novín.“

ČITATEĽSKÝ POTENCIÁL

Získavanie nových predplatiteľov SNN je aktívnym spôsobom nachádzania podpory pre ďalšie možnosti šírenia objektívnych informácií aj názorov, ktoré v konzumne zameranom mediálnom spektre nedostávajú nijaký priestor. Prostredníctvom Domov Matice slovenskej a oblastných pracovísk chceme osloviť aj tých členov a priaznivcov Matice, ktorí zatiaľ pravidelne naše noviny nečítali napríklad aj preto, lebo v novinových stánkoch napriek značnému záujmu sa k nášmu týždenníku zväčša nedostali.

Členskú základňu Matice slovenskej tvorí vyše tridsaťtisíc ľudí. Každý z nich je nielen potenciálnym čitateľom, ale aj predplatiteľom týchto novín. Prieskumy čítanosti printových médií hovoria, že jeden výtlačok novín s týždennou periodicitou prečítajú až štyri osoby. To znamená, že keď vynásobíme počet predaných výtlačkov štyrmi, ukáže sa objektívna sila pôsobenia jedného vydania periodika na skupinu obyvateľstva. Ak sa predá napríklad tridsaťtisíc výtlačkov, noviny môžu ovplyvniť až stodvadsaťtisíc ľudí. A to je už riadna sila, ktorá aj reálne môže pôsobiť na chod spoločnosti.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.