Dejiny môžu jedinca aj národ inšpirovať k slobode


rapant podobizeňHistorický odbor Matice slovenskej udelil dvom laureátom Ceny Daniela Rapanta

Dejiny môžu jedinca aj národ inšpirovať k slobode

Dušan D. KERNÝ

Historický odbor Matice slovenskej, obnovený po desaťročiach zákazu v období po roku 1989, udelil už po sedemnásty raz prestížnu Cenu Daniela Rapanta. Je to najvyššie ocenenie HO Matice slovenskej. Udeľuje sa za rozvoj historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma a v zahraničí, za celoživotné dielo či syntetizujúci pohľad a za významné prehĺbenie poznatkov o slovenských dejinách. Cenu Daniela Rapanta (1897 – 1988) na matičnej pôde založili pri jeho storočnici v roku 1997.

Tohtoročnými laureátmi sa stali prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc., a prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. V matičnej Jozefínskej knižnici ceny odovzdal čestný predseda Historického odboru prof. R. Marsina, DrSc. Okrem iného pripomenul, že pri ocenení sa zohľadňuje aj to, či laureát nemohol výsledky svojej práce slobodne prezentovať. Podľa prof. Marsinu práve prof. Uličný je významný historik, autor významných prác týkajúcich sa osídlenia Slovenska, osobitne jeho východnej časti, a po istý čas bol znerovnoprávnený; trvalo to celé desaťročia, najmä po roku 1971. Kľúčovú prácu, vyše tisícstránkové dielo Osídlenie Šariša, ako aj Dejiny osídlenia Liptova založil na dôkladnom prieskume historického materiálu, výskumom prispel k budovaniu základov slovenských dejín. Keď po roku 1989 svoje práce aj publikoval, zastával istý čas akademickú funkciu dekana na Prešovskej univerzite.

DOJÍMAVÝ PRÍBEH

Profesor Uličný pripomenul prítomnému vedeckému, akademickému a vydavateľskému či odbornému archivárskemu publiku aj príbeh zo študentských čias: v roku 1956 bol svedkom, ako na akademickej pôde profesora Rapanta násilím odvliekli traja dobre stavaní „študenti“ priamo z rečníckeho miesta počas prednášky o živote a diele Ľ. Štúra. Za univerzitnou katedrou sa potom už viac neobjavil. D. Rapant počas toho, ako ho násilím odvliekli, prítomným zvolal na rozlúčku pokojným a zreteľne počuteľným hlasom: „Všetko to, čo tu teraz vidíte, je klamstvo, lož a dúfam, že vy sa toho dožijete, keď to bude zjavné.“ A stalo sa, dožili sme sa, konštatoval prof. F. Uličný v historicky dojímavej scénke po prevzatí tohtoročnej Ceny D. Rapanta. „Mojím krédom,“ povedal laureát, „bolo, ako som to vyhlásil aj po roku 1989 na zasadaní spoločnosti Korene v Prešove, skúmam minulosť preto, aby sme poznali, čím nás dejiny nesmú spútavať a môžu inšpirovať k slobode jedinca, obce, národa a štátu.“

ZA VÝSKUM STREDOVEKU

Tajomník MS a Historického odboru MS historik P. Mulík zdôraznil, že Cena Daniela Rapanta pre významného historika prof. J. Lukačku, ktorý prepája univerzitný akademický svet s inštitúciou, na pôde ktorej HO MS pôsobí, je ocenením výskumu stredovekých prameňov, podielu na syntéze slovenských dejín, posilňovaní slovenského historického povedomia, výskumu šľachtických rodov západného Slovenska a objavením a vedeckým zdôvodnením ich domáceho, slovanského pôvodu. Je to veľký, zrejme najväčší prínos do dejín dunajskej oblasti dnešnej strednej Európy vedno s prácami o Matúšovi Čákovi, o začiatkoch kristianizácie Slovákov na základe výskumu v Bojnej. Laureát sa zaslúžil o rozvoj regionálnych dejín, genealógie. Tabuľky slovanských, slovenských mien šľachtických rodov, siahajúce až do stredoveku, vydal v roku 2002. Dokázal, že rozbor listín o majetkovej držbe svedčí o mnohom, lebo dá sa z nich vyčítať pôvod rodov a ich majetkov, ktoré jestvovali prv ako uhorský štát. Prispel tiež spoluautorstvom k lexikónu stredovekých miest a je členom viacerých vedeckých rád v SR aj v zahraničí a členom slovensko-maďarskej komisie historikov a spoluautorom spoločnej slovensko-maďarskej učebnice dejín.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.